Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК № 3 УРОК РОЗВИТКУ КОМІУНІКАВНИХ УМІНЬ № 1.ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Мета:

□ навчальна: повторити та закріпити знання про текст та його особливості;

□ розвивальна: розвивати навички сприймати текст, аналізувати його та створювати;

□ виховна: виховувати мовну особистість з належною культурою мовлення, спілкування.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, синтаксис, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, інші шкільні предмети.

Тип уроку: повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Розминка

► Прочитайте текст. За допомогою чого зв’язані в ньому речення між собою?

Кожний народ доти народ, доки він володіє власною мовою, і в цьому — його культурна суверенність. І як тільки з тих чи інших причин він позбавляється можливості застосовувати й культивувати свою мову, він перестає бути тим, ким він був і мусить бути (Ч. Айтматов).

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання бесіда

ü Що ви знаєте про текст?

ü Які його основні ознаки?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

► Прочитайте. Можна ці речення назвати текстом? Чому?

Я люблю Україну братньою любов’ю... Люблю за пісенність, величавість і м’який гумор народної мови, що живила і поетичний голос Тараса Шевченка, і іскрометну іронію вісного слова Гоголя. Люблю її класичну літературу, що дала світові безсмертні імена Лесі Українки, Франка, Коцюбинського, Панаса Мирного. (М. Алєксєєв)

IV. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота зі структурою тексту

► Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Визначте в ньому зачин, основну частину і кінцівку. Складіть простий план і запишіть його. Стисло передайте за планом основний зміст тексту.

КУЛЬТУРА І МОВА

У мові діалектично поєднуються її національні й полікультурні якості. Кожна мова обслуговує певну історичну спільність людей, що історично склалася (плем’я, народність, нація), і разом з тим є одним із різновидів мови людства в цілому. Кожна окремо взята мова потенційно може обслуговувати все людство в його прагненні до вироблення спільної культури. Ця можливість, принаймні стосовно окремих областей культури, з бігом часу стає дедалі більш реальною, про що може свідчити розвиток в окремих сучасних літературних мовах (англійській, французькій, іспанській та інших) функції міжнародного спілкування, а також зростання ролі соціальної двомовності в світі.

Мова є знаряддям розвитку думки в процесі активного пізнання і творчого освоєння світу, а отже, й засобом створення культури як продукту цілеспрямованої людської діяльності. Оскільки в основі культури лежить спільне прагнення людства до перетворення навколишнього середовища в засіб життєдіяльності, засіб розвитку людського суспільства, то слід визнати, що немає і не може бути природної мови, первинною функцією якої не було б обслуговування процесу творення культури. Більше того, мова є не тільки засобом творення культури, але й одним із її складових компонентів. Національна мова входить у поняття національної культури, бо природні умови, географічне положення, рівень і спеціалізація народного господарства, тенденція суспільної думки, науки, мистецтва — всі великі й малі особливості життя народу знаходять відбиття в мові цього народу.

Процес творення культури єдиний, але форми його вияву різні. З цього погляду культура, як і мова, поєднує національні особливості з полікультурними. Культура в цілому — матеріалізована праця, що є результатом перетворення природи і людських стосунків для задоволення матеріальних і духовних запитів людства. Культура пронизує всі без винятку соціальні явища. Вона присутня в самому процесі творення матеріальних цінностей, в кожному акті духовного виробництва суспільної людини, обов’язково відбиваючись при цьому в її свідомості. Активний характер цього відображення є одночасно і наслідком, і передумовою активного, творчого характеру людської діяльності (За В. М. Русанівським).

Мовні засоби міжфразового зв'язку в тексті

► Прочитайте текст. До якого стилю він належить? Визначте мовні засоби міжфразового зв’язку в ньому.

Хочеться задати сакраментальне запитання: що таке мова? Звісно, вчених визначень цього явища не бракує, проте... Як чисто прагматично, то все зрозуміло: мова — засіб спілкування між народами, класами, індивідуумами. В організованому суспільстві що вищий ступінь володіння нею, то, напевне, ліпше. Високоорганізоване виробництво, політизовані суспільні формування, армія потребують чітких і доступних команд загальнозрозумілою мовою з метою точного й чіткого виконання їх. Але чи тільки для цього слугує мова людям? Чи тільки для спілкування? А для мислення? Для його повноти й щирості?.. Як верталася колись надвечір жниця з поля, вона співала зовсім не з огляду на спілкування — для себе, для вираження своєї души. Але яка має бути мова, що уособлює душу? Мова — як продукт душі і сама душа — певним чином як продукт рідної мови? Либонь, варто задуматись (За В. Биковим).

Самостійна робота

► Підберіть текст наукового стилю з підручника будь-якого предмету, прочитайте його і стисло перекажіть. Чим характеризується науковий стиль?

Стилістичний аналіз тексту

► Прочитайте наведені нижче тексти. До якого стилю вони належать? Доведіть свою точку зору. На матеріалі одного із перших двох текстів напишіть вільний диктант, поясність розділові знаки і правопис виділених слів.

Текст 1

Історія української літературної мови, як і кожної літературної мови, є одночасно історією розвитку окремих її стилів. Що будь-яка літературна мова не виникає одразу в усьому багатоманітті своїх стилів і жанрів, що, зазвичай, в безпосередній залежності від історичних, політичних, економічних та інших умов вона спочатку розвивається переважно в якомусь одному стильовому різновиді, здавна відзначалось багатьма провідними вітчизняними і зарубіжними лінгвістами.

Саме такий шлях пройшла як давня українська літературна мова XIV — першої половини ХVІІІ ст., так і нова (сучасна) українська літературна мова, що виникає наприкінці ХVІІІ ст. Літературна мова XIV-XV ст. — це була переважно українська актова мова, яка лише у XVI-XVII ст. перетворюється на досить функціонально-стилістично розвинену літературну мову з своєрідними, але численними жанровими різновидами: конфесіональним, полемічним, літописання, ділових документів, історичної повісті, художньої літератури, наукової літератури. Різного роду перекладів і переробок церковнослов’янської літератури, а також з фольклорним жанром і сторичних дум та пісень, які, за визначенням П. Житецького, становили жанр «високого» стилю і переплітались з літературою писемною (Із журналу).

Текст 2

ОГОЛОШЕННЯ

5 жовтня о 14 годині відбудеться засідання драматичного гуртка в кабінеті української мови.

Керівник гуртка

Текст 3

Школа! Мати моя рідна! Скільки років минуло, скільки вітрів перевіяло, які грози прошуміли. А ти все живою і юною стоїш у серці, оповита, мов серпанком, любов’ю і ніжністю.

Школа! Я ніколи не забуду, що ти навчила мене палкіше за все любити свою Батьківщину. Ти розповіла мені про дружбу народів. Про їхню мужність і невтомну працю. Ти показала мені несходимі простори моєї рідної країни.

І побачив я, як на одному краї нашої неосяжної землі сходить сонце, а на другому — заходить. Я побачив могутні заводи, нафтові вишки, плодородні поля. З вітром розмовляє тайга, котиться сліпуче сонце над степами, яким немає краю. Гори небаченої краси встали передо мною в білих снігових шапках. Міддю й залізом, коштовним камінням і золотом дзвенять гірські надра...

Дорогі мої вчителі! З якою любов’ю і ласкою, як вдумливо й твердо ви керували моїми першими кроками! Де ви, любі мої? Яким голосом, якими словами озватися мені до вас, щоб ви почули мою ніжну подяку сина?

За все, за все спасибі тобі, школа-матір! (За О. Донченком).

Творча робота

► Складіть текст публіцистичного стилю як замітку чи статтю до стінгазети на актуальну тему.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Що вам сподобалось у роботі з текстами?

ü Якого стилю літературу ви більше любите читати?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Робота за підручником.

► Доберіть невеличкий текст певного стилю і проаналізуйте в ньому структурні особливості та мовні засоби міжфразового зв’язку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити