Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 39 ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ)

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про дієприкметник; навчити знаходити дієприкметникові звороти в реченнях і текстах; правильно будувати речення з дієприкметниковим зворотом; формувати практичні вміння встановлювати зв'язок дієприкметника і залежними словами, визначати межі дієприкметникового звороту;

□ розвивальна: розвивати вміння школярів розрізняти дієслова різних дієвідмін у процесі мовлення; уміння використовувати дієслова у власних висловлюваннях;

□ виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

ü Що таке дієприкметник?

ü Які дієприкметники називають активними?

ü Які дієприкметники називають пасивними?

ü Назвіть суфікси активних і пасивних дієприкметників.

ü Що таке безособові форми на -но, -то?

ü Як пишемо не з дієприкметниками?

Правопис н та нн у суфіксах дієприкметників та прикметників дієприкметникового походження.

Граматичний розбір

► Зробіть синтаксичний розбір речення.

Біля батьківської хати сіріли скопані бабусею грядки.

► Проаналізуйте, що зміниться в синтаксичному розборі, якщо речення переробити так: Біля батьківської хати сіріли грядки, скопані бабусею.

Лінгвістичне дослідження

► Проаналізуйте постановку розділових знаків у реченнях. Зробіть висновок про відокремлення дієприкметникового звороту. 1. Аромат свіжовипеченого хліба розлігся на все село. 2. Сашко дістав якийсь довгий пакунок, загорнутий у брезент. 3. Денис, узутий у гумові чоботи, скочив у воду й потяг човен за ланцюг. 4. Петро дивився на товариша хитрувато примруженими очима. 5. Вона, занурена в спогади, сиділа мовчки.

ІV. ВИВЧЕННЯ нового МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Ознайомлення з параграфом «Дієприкметниковий зворот»

Граматична робота

► Запишіть словосполучення, позначте головне та залежні слова. Прочитана книга — прочитана мною. Викопана криниця — викопана людьми. Засмучений погляд — засмучений жалем.

► Складіть 2-3 подібних словосполучення.

Робота з текстом

► Прослухайте уважно текст, дайте заголовок, визначте стиль і тип мовлення.

«Тарасовою світлицею» назвав народ перший скромний музей Кобзаря, створений на Чернечій горі через 20 років після смерті поета. Потім музею не стало. А нині цю непоказну дерев’яну хатину, покриту солом’яною стріхою, знову бачать відвідувачі на Тарасовій горі. «Світлицю» збудовано заново.

«Тарасова світлиця» — це пам’ять про геніального письменника, це чисте джерело нашої національної гідності, урятоване від намулу безпам’ятства. Це символ величної духовності українського народу, його моральної краси.

► Знайдіть у тексті речення з дієприкметниковими зворотами, поясніть розділові знаки.

Пояснювальний диктант

► Запишіть речення, підкресліть дієприкметникові звороти, поясніть умови відокремлення.

Листя стало схоже на гору хрумкого печива, посипаного цукровою пудрою. Усі побігли по широкій греблі, обсадженій знизу вербами. Через гілки берестів синіло море, блищала широка тераса над морем, заставлена столами та стільцями. Біля входу в парк, зарослого високою травою, панувала тиша. Небо, обсипане ніби рожами, тихо гасло. Її маленька постать, облита м’якою зеленуватою тінню акацій, була незвичайно граціозна.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Творча робота

► Складіть речення за схемами.

Лінгвістична задача

► Складіть пари речень так, щоб в одному дієприкметниковий зворот відокремлювався, у другому — ні.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Орфоепічна робота

► Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

1. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі (Т. Шевченко). 2. Мокрі, стомлені, але радісно усміхнені ми входимо в ліс (М. Стельмах). 3. Вигукнули веселі гори, укриті то синім кучерявим лісом, то золотою стернею, то ясно-зеленою травою (М. Коцюбинський). 4. Дуже цікавий чоловік зараз упізнав би той голос підсолоджений, ті очі, зумисне спущені вниз, упізнав би природжену вдачу й підроблену (І. Нечуй-Левицький).

Граматична робота

► Запишіть, замінивши дієслова в дужках відповідними дієприкметниками. Визначте розряд, час, відмінок дієприкметників.

Ми розмістилися на возі, добре (вимостити) свіжою травою. Віз м’яко покотився ще не (в’їздити) дорогою. Повні, рожеві, (збудити) зі сну, пливли по небі хмаринки. І знов у тумані бриніли окремі розмови, як (зачепити) струни. Невеличка пасіка була (обгородити) низьким тином.

Практична робота. Працюємо в парах

► Уведіть словосполучення в речення: 1 варінат — дієприкметниковий зворот відокремлюється в реченні; 2 варіант — не відокремлюється.

Розлите по весняному небі. Засипане різнобарвним листям. Багаторазово протоптана туристами. Засніжені білим пухом поля. Радісно усміхнені ранки.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Тренувальна вправа

► Запишіть речення, поясніть орфограми та пунктограми.

1. І пахне раннім сонцем і м..дком з..мля, ле..ким с..рпанком оповита (Д. Луценко). 2. На заході ро..падаються останні в..шневі згустки, залишені сонцем (М. Стельмах). 3. Навіки полюбив я білі хати, завихорені цвітом в..шняки і матіол в..чірні аромати (Д. Луценко). 4. Хліб ч..рствий, порізаний по скибі, усе ж соло..кий з доброї руки (А. Малишко). 5. Спасибі Вам, мамо, за всю доброту і пісню, залишену в спадок (Д. Луценко). 6. Небо, збіліле від спеки, уже сивіє, мов поп..ліє (Леся Українка). 7. У душі — Карпати, синявою вкриті (Д. Павличко). 8. Сплять с..виною закутані гори (Б. Дегтярьов). 9. Гілля, ро..чахнуте на груші, ле..ку навіює п..чаль (І. Доценко). 10. І ч..брецями день затоплений спустився низько до трави (М. Стельмах). 11. Ніч, осяяна цвітом яблуні, затуман..на, мов роса (Д. Павличко).

Граматичний розбір

► Зробіть синтаксичний розбір речення та морфологічний розбір дієприкметника.

Розкішні крислаті кущі з буйною лозою, обліплені3 лапатим листом, спинались на гору (І. Нечуй-Левицький).

Рефлексія. «Мікрофон»

► Продовжте речення:

Сьогодні на уроці я навчився...

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть твір-мініатюру «Зимовим ранком», використовуючи дієприкметникові звороти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити