Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК № 4 ЧАСТИНА МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ

Мета:

□ навчальна: закріпити зазначені орфографічні навички;

□ розвивальна: розвивати вміння самоаналізу, самовдосконалення;

□ виховна: виховувати відповідальність за самостійно написаний текст з точки зору його орфографічної грамотності.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, морфологія, пунктуація, синтаксис.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Розминка

► Прочитайте уривок вірша Б. Стельмаха «Рідна мова». Назвіть у ньому іменники і прикметники. Поясніть правопис виділених вами слів.

Промовлю слово «мати», промовлю слово «син»,

А потім ще два слова «калина» і «журба»...

Пречиста рідна мова з непам’ятних глибин —

Співуча, як весілля, живуча, як верба.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Виразне читання

► Виразно прочитайте вірш. Чому автор так його назвав? Назвіть відомі вам орфограми в іменниках і прикметниках.

НАЙВИЩИЙ ДАР

Як веселонька блискуча,

Переливна, миготюча,

По моїй країні милій

Мова дивная дзвенить,

В казці, в пісні легкокрилій,

В юних спогадах ідилій,

Мов струмочок, стугонить.

Сонцем ясним, холодочком,

Камінцями, корінцями

Поміж ніжних пишних трав

Ллється, котиться струмочком

І в своїм огнистім плесі,

Ніби в світлім піднебессі,

Одбиває, одпливає Міліонами прояв.

Знову мову колискову

Вчує страдник і бідар,

Як до неї шану має,

Як повік її приймає

За найвищий божий дар.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ü Що вам допомагає гарно вчитися?

IV. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Тренувальні вправи

► Перепишіть. Поясність правопис виділених іменників та прикметників.

1. Серед безкраїх українських степів на Черкащині, на березі річки Ольшанки, поблизу містечка Городище, розкинувся невеличкий хутір Гулаківщина. Тут народився Семен Степанович Гулак-Артемовський, автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм». 2. Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського — не лише сховище його спадщини, а й центр науково-дослідної роботи по вивченню творчості письменника.

► Наведені іменники поставте у формі вказаного відмінка однини.

□ І відміна (у родовому й орудному): героїня, веселка, листоноша, подія, суддя, Валя, Шура, Гриша.

□ ІІ відміна (у давальному й орудному): вантаж, вівчар, гай, доповідач, роман, багаття, поле, Ігор, Леонід.

□ ІІІ відміна (у родовому й орудному): височінь, відсіч, вірність, емаль, здобич, пам’ять, якість, розкіш.

□ IV відміна (у родовому й орудному): орля, ім’я, оченята, теля, дитя, лоша, гусеня, козеня.

► Перепишіть. Підкресліть суфікси іменників і поясність їх правопис.

1. То був квітень, то було цвітіння, парування та буяння. 2. Хлопчик пісеньку завів, бо на серці радо (П. Воронько). 3. На вершині гори дівчина побачила дивне і величне видовище: палало величезне вогнище (Марко Вовчок). 4. Страшне видовисько — пожежа у тайзі (А. Шиян). 5. Палива дістали — то й печиво буде (Народна творчість). 6. Усе було залите гарячим маревом.

► Утворіть складні іменники і запишіть. Поясніть їх правопис. Крига (ламати), хвиля (різати), гучно (мовити), (електричні) ліхтарі, всюди (ходити), (дитячий) садок.

► Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясність правопис не і ні з іменниками.

1. Прожити вік — (не) поле перейти, (не) дощову годину переждати (Л. Глібов). 2. Наперед (не) вода риби не лови (Народна творчість). 3. Хвилями лягають зелені простори, і нема їм (ні) кінця, (ні) краю.

► Прочитайте речення. Назвіть у них повні і короткі прикметники. 1. Хотіла б я вийти у чистеє поле, припасти лицем до сирої землі.

2. Ой не піде дрібен дощик без тучі, без грому (Народна творчість).

Диктант-переклад

► Перекладіть українською мовою. Порівняйте ступені порівняння прикметників у двох споріднених мовах.

Веселый — веселее, дорогой — дороже, тонкий — тоньше, чистый — чище, хороший — лучший — найлучший, близкий — ближайший, самый дорогой, всех сильнее, более красивый.

► Наведені прикметники поставте в називному відмінку однини жіночого та середнього роду, допишіть до них іменники. Ближній, близький, дорожній, пізній, полум’яний, сторонній, Леонідів, Наталіїн, Мар’янин, Валеріїв.

Робота з таблицею

► Допишіть приклади.

Правопис суфіксів прикметників

Суфікси

Приклади

-уват-, -юват-, есеньк-

-ісіньк-, -юсіньк-

-аст (-яст-), -ист-, -езн-

-к-, -ськ- (-зьк-, -цьк-)

-ев-, -єв-, -ичн-, -ічн-

-н-, -ан- (-ян-), -енн-

Суфікси присвійних прикметників

-ин- сестрин

-їн- Мар’їна

-ів- батьків

-їв- Сергіїв

-ов- Петрикова

-ев- Василева

-єв- Олексієва


Самостійна робота

► Розкажіть правила правопису Н і НН у прикметниках. З наведеними прикметниками складіть речення і запишіть.

Осінній, туманне, солона, південне, невблаганний, машинна, старовинні, народне, сонна, багряний, незліченні.

Словниковий диктант

► Запишіть складні прикметники і поясність їх правопис. Блідо-рожевий, волелюбний, ясно-блакитний, високоякісний, синьо-біло-червоний, двогодинний, двосотенний, напівзабутий, квадратно-гніздовий, всесвітньовідомий, жовтогрудий, вищезазначений, доброзичливий, народнопоетичний, повсякденний.

Перевір себе

► Прочитайте речення. Підкресліть НЕ і НІ з прикметниками і поясність їх правопис. Випишіть 2-3 речення. Зробіть їх синтаксичний розбір.

1. Дощі йшли невпинні, обложні, вітряні. 2. Клас був у нас невеликий, але дуже світлий, проходи між партами вузькі, а стелі

невисок (В. Бєляєв). 3. Не менше і не гірше враження справляли різні господарські заходи та пристрої (Ю. Смолич). 4. Бурлаки стояли ні живі ні мертві (І. Нечуй-Левицький). 5. Не хотілось, не було сил відігнати нісенітні, але такі привабливі марення.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Фронтальна бесіда

ü Правопис яких частин мови ми повторили?

ü На які групи можна поділити орфограми в іменниках і прикметниках? (Правопис відмінкових закінчень, правопис суфіксів, правопис складних слів, правопис часток НЕ і НІ з цими частинами мови).

Лінгвістична казка

ü Що вам сподобалось у цій казці?

ЦАРИЦЯ ГРАМАТИКА

Дуже давно, коли люди вже вміли говорити, але ще не вміли читати і писати, існувало на світі велетенське невидиме царство — царство слів. І правителькою там була Цариця Граматика. Слова постійно працювали і метушилися: бігли то на промову, то в пісню, то в суперечку, то в поезію, і кожне займало своє місце в речення.

Та якось слова засперечалися, хто з них найважливіший і найпотрібніший людям. Назрівав великий бунт.

Але мудра Цариця Граматика не могла допустити ворожнечі у своєму царстві. Отож, вона скликала всіх і наказала спочатку вишикуватися в ряд словам, що дають імена (назви) предметам. Вони відповідають на питання хто? або що?

Другими повинні були постати перед Царицею Граматикою слова, що називають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке? які? Потім — слова, що означають дії предметів, і так далі.

Розумна правителька вишикувала всі слова у 10 довгих рядів. І досі в українській мові всі слова поділені на 10 частин мови, і такий поділ є справедливим.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторіть правила правопису іменників і прикметників. Підберіть приклади на повторені орфограми, що викликають у вас труднощі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити