Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК № 5 ПРАВОПИС І ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ

Мета:

□ навчальна: повторити та закріпити знання про числівник і займенник та навички правильно вживати ці частини мови;

□ розвивальна: розвивати потребу та вміння постійно підвищувати культуру мовлення;

□ виховна: виховувати бережне ставлення до природи та людської праці.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, морфологія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, культура.

Тип уроку: повторення й узагальнення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Прислів'я

ü Як ви розумієте його зміст прислів’я «Щире слово, добре діло душу й серце обігріло»?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда про частини мови

► Поставте низку запитань про частини мови.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виразне читання

► Виразно прочитайте вірш В. Забаштанського. Яка його основна думка? Назвіть у тексті займенники.

БРАТЕРСЬКЕ

Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема.

Скільки люду і мов на планеті —

Стільки дива, що й віри не йму.

Але буду і буду до смерті

Перед ними схилятись тому,

Що є мова і мого народу,

Що народ є і мій серед них.

Вирви з серця одвічну погорду,

Мов немає у світі малих.

Для народу свойого велика

Кожна з мов, як творіння вінець,

Люд без мови — то глина безлика,

Без’язика отара овець.

Хай не буде братам переводу.

Бо не буде, як жару без дров,

Без братерства і твого народу,

Як і мови не буде без мов.

IV. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота з інтердошкою

► Прочитайте. Два з них (на вибір) запишіть у зошити. Поясніть розділові знаки. Підкресліть числівники як члени речення.

1. Один гектар листяного лісу за літо випаровує понад дві з половиною тисячі тонн води. 2. Ще до початку ХХ століття на слова Т. Шевченка було написано близько п’ятисот музичних творів. 3. Арсена розбудив перший промінь ранкового сонця (Л. Дмитренко). 4. Десять разів подумай, а раз скажи (Народна мудрість).

Попереджувальний диктант з граматичним завданням.

► Визначте відмінок числівників і поясність їх правопис.

Хороше на Байкалі весною, коли з кам’янистих, вільних від снігового вбрання гір мчать поміж білих стовбурів беріз бурхливі гомінкі потоки. Байкал могутній і повноводний. Об’єм води в Байкалі, в цьому безцінному дарунку природи, становить двадцять три тисячі кубічних кілометрів — значно більше, ніж у Балтійському морі, в дев’яносто два рази більше, ніж в Азовському, і в чотириста сорок разів більше, ніж у створеному для Куйбишевської ГЕС Волзькому водоймищі.

В озеро Байкал впадає триста тридцять шість річок, а витікає лише одна — стрімка красуня Ангара. Якби припинити шлях рікам, що впадають в Байкал, то потрібно було б понад чотириста сорок років, щоб з нього по руслу Ангари витекла вся вода й оголилося дно цього величезного котлована! (З журналу)

Словникові диктанти

► Запишіть числівники словами і поясність їх правопис.

I. 4, 9, 11, 16, 28, 55, 96, 127, 595, 94, 70814, 3/5, 7/8, 9 3/7, 0, 73

II. 7-й, 24-й, 159-й, 1965-й, 10634-й.

► Поставте числівники в родовому та давальному відмінниках і запишіть їх словами:

6, 8, 27, 33, 48, 122, 300, 900, 259, 574, 2841.

► Поставте числівники в орудному та місцевому відмінках і запишіть їх словами.

а) 7, 29, 33, 384, 946, 5466.

б) 3-й, 17-й, 45-й, 98-й, 1964-й, 2452-й.

Диктант-переклад

Четыре, шесть, десять, двадцать семь, сто пятьдесят восемь, двести шестьдесят пять, пятидесяти, пятьюстами, восьмьюдесятью, четвертому, третьего, семьдесят седьмому, четырьмястами девяноста восемью, пять седьмых, одиннадцать целых и пять шестых.

Робота на дошці і в зошитах

► Запишіть речення. Підкресліть займенники як члени речення і визначте їх розряд.

1. Ти ідеш, і слухаєш, і чуєш рідну землю, що годує тебе не тільки хлібом, і медом, а й думками, піснями і звичаями (О. Довженко). 2. Людина мусить навчитися чути і себе. 3. У гаях прокинулись птахи, і від їхніх співів дзвеніло повітря (П. Панч). 4. Палаюче сонце зупинилось над тими щоглами незліченними, над тими щоглами розлогими (М. Коцюбинський). 5. Чиє ім’я носить вулиця, якою ти ходиш до школи? 6. Є поети, чия творчість входить у наші серця, як безцінний дар, з котрим ми ніколи не розлучаємось (М. Рильський). 7. Для науки кожна старовинна річ наших прадідів має неабияку вагу (Г. Коцюба). 8. Якийсь час пливли вони в тумані, поміж берегами (М. Коцюбинський). 9. Наша правда не знає ніяких кордонів.

Пояснювальний диктант

► Поясність правопис відомих вам орфограм і пунктограм. незрівнянна краса

Станьте біля залізних різьблених перил високої альтанки на горішній алеї Володимирської гірки, погляньте вниз, на Дніпро, на Труханів острів, на далекі задніпрянські ліси, і у вас мимоволі захопить подих від радісного і тривожного відчуття невимовної краси.

Стародавня ріка несе свою зеленкувату хвилю велично і могутньо. Поважні пароплави помалу сунуться попід берегами, тягнучи баржі з добірним зерном. На рейді Київського порту високі баштові крани повільно поводять своїми довжелезними шиями над глибокими темними трюмами. Повітря пахне смолою-живицею, солодкою річковою водою і прив’ялим, літньою спекою опаленим верболозом. Вітер налітає з Брянщини й Полісся, холодним сріблом грає у найменшій хвильці.

За буйнозеленими вербами і тополями Труханового острова, за гарячими ясно-жовтими піщаними пляжами видніє широке плесо зеленкувато-срібної тихої води Матвіївської затоки. Густі верби закривають високі будівлі водних станцій. Гострі паруси невидимих яхт повільно креслять великі кола (В. Собко).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Поставте підсумкове запитання один одному (по парті) з теми уроку. Оцініть відповідь.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підберіть текст, у якому були б усі повторені частини мови (іменник, прикметник, числівник, займенник). По одному з них випишіть і зробіть морфологічний розбір.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити