Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 7 класі. I семестр

ВСТУП

УРОК № 1 МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК № 2 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

УРОК № 3 УРОК РОЗВИТКУ КОМІУНІКАВНИХ УМІНЬ № 1.ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

УРОК № 4 ЧАСТИНА МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ

УРОК № 5 ПРАВОПИС І ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ

УРОК № 6 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. НАВЧАЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 7 ДІЄСЛОВО, ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

УРОК № 8 ФОРМИ ДІЄСЛОВА. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ) ТА ОСОБОВІ ФОРМИ

УРОК № 9 ДіЄПРИКМЕТНИК, ДІЄПРИСЛІВНИК, БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ НА -НО, -ТО (ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ)

УРОК № 10 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2 ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТИПИ МОВЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

УРОК № 11 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

УРОК № 12 ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ ВИД ДІЄСЛОВА

УРОК № 13 ЧАС ДІЄСЛОВА. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

УРОК № 14 МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ. МАЙБУТНІЙ ЧАС

УРОК № 15 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «ДІЄСЛОВО» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

УРОК № 16 СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ)

УРОК № 17 ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ УМОВНОГО Й НАКАЗОВОГО СПОСОБІВ

УРОК № 18 БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

УРОК № 19 УРОК РОЗВИТКУ УМІНЬ № 4. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

УРОК № 20 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОГО ПИСЬМОВОГО ДОКЛАДНОГО ПЕРЕКАЗУ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

УРОК № 21 СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

УРОК № 22 ДІЄСЛОВА І і ІІ ДІЄВІДМІН. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ І і ІІ ДІЄВІДМІН

УРОК № 23 БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І і ІІ ВІДМІНИ

УРОК № 24 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 6. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОК № 25 ПРАВОПИС -ТЬСЯ, -ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ

УРОК № 26 БУКВА Ь В ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

УРОК № 27 НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛІВ

УРОК № 28 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ДІЄСЛОВО» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 29 ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

УРОК № 30 АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ

УРОК № 31 ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МИНУЛОГО ЧАСУ

УРОК № 32 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 7. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОК № 33 ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

УРОК № 34 БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

УРОК № 35 НАПИСАННЯ -Н- У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

УРОК № 36 НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

УРОК № 37 УРОК РОЗВИТКУ УМІНЬ № 8. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

УРОК № 38 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ

УРОК № 39 ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ)

УРОК № 40 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 З ТЕМИ «ДІЄПРИКМЕТНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити