Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 7 класі. II семестр

№ зп

Зміст уроку

Дата

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

41

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


42

Вид і час дієприслівників


43

Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення


44

45

Уроки розвитку комунікативних умінь № 10—11. Контрольний письмовий докладний переказ тексту роздуму в художньому стилі


46

НЕ з дієприслівниками


47

Дієприслівниковий зворот


48

Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові


49

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування


50

Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ПРИСЛІВНИК

51

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


52

Розряд прислівників


53

Способи творення прислівників. Правила наголошування прислівників


54

Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, замітка, розписка, особливості їх побудови


55

Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Письмовий твір-оповідання за наведеним сюжетом


56

Ступені порівняння прислівників


57

Букви -н- та -нн- у прислівниках


58

И та і в кінці прислівників


59

НЕ і НІ з прислівниками


60

Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису праці в художньому стилі


61

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників


62

Написання прислівників разом


63

Написання прислівників через дефіс


64

Написання прислівників окремо


65

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день...


66

Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

67

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні й реченні


68

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники


69

Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Ділові папери. Розписка


70

Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс


71

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту наукового стилю


72

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні


73

Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності


74

Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів


75

Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі


76

77

Уроки розвитку комунікативних умінь № 18-19. Контрольний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі


78

Частка як службова частина мови


79

Розряди часток за значенням. Частки у спонукальних і окличних реченнях


80

Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Усний твір- роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю


81

Правопис часток (із займенниками й прислівниками). Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки


82

НЕ і НІ з різними частинами мови


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ОСОБЛИВІ ЧАСТИНИ МОВИ

83

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Правопис вигуків (дефіс у вигуках, кома і знак оклику при вигуках)


84

Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Портретний нарис у публіцистичному стилі


85

Тематична контрольна робота № 6. Контрольний тест


УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

86

Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Анотація


87

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови


88

Узагальнення й систематизація вивченого про правопис і використання різних частин мови в мовленні
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити