Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

УРОК № 50 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 З ТЕМИ «ДІЄПРИСЛІВНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета:

□ навчальна: перевірити знання учнів з вивченої теми;

□ розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно; розвивати логічне мислення; мовленнєві навички;

□ виховна: виховувати любов до мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання їх. Підписування контрольних робіт.

ІІІ. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Усі слова є дієприслівниками в рядку:

А роблений, роблячи, привабливий;

Б гусячий, гублячи, зумовлювати;

В стерпівши, знісши, спостерігаючи;

Г взявши, даючи, намальований.

2. Усі дієприслівники мають недоконаний вид у рядку:

А опадаючи, дивуючись, лукавлячи;

Б зітхаючи, прочитавши, з’їхавши;

В чіпляючи, гуркотячи, зробивши;

Г бавлячись, пишучи, прийшовши.

3. Позначте рядок, у якому всі дієприслівники з часткою не пишуться окремо:

А не/пускаючи, не/вгаваючи, не/вирішивши;

Б не/кажучи, не/здужавши (захворівши), не/дотягнувши;

В не/хтуючи, не/взявши, не/застеливши;

Г не/діючи, не/бажаючи, не/сумуючи.

4. Одиничний дієприслівник не виділяється комами в реченні (розділові знаки опущено):

А Жевріючи поволі розгорталась над обрієм лимонна смужка ранкової зорі (В. Козаченко).

Б А сонце заховавшись потім зійшло (Б. Олійник).

В Ходили між рядами пригинаючись (О. Гончар).

Г Антін заснув не погасивши світла (М. Коцюбинський).

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

5. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх видами.

1 доконаний вид

А читаючи

2 недоконаний вид

Б прочитавши


В співаючі

6. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх морфологічним розбором.

1 Особлива форма дієслова — дієприслівник, доконаного

виду, у реченні є обставиною минулого часу.

2 Особлива форма дієслова — дієприслівник, недоконаного виду, у реченні є обставиною теперішнього часу

А Десятки прожекторів з валу вдарили промінням, засліпили наступаючі війська (За О. Гончаром)

Б Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що,

згадуючи тебе вже много літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим (О. Довженко)

В Сад, нахиливши срібні віти, пісні пташин пригадав (В. Сосюра)

Завдання 7-8 є завданнями відкритої форми.

7. Запишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені букви та розділові знаки. Дієприслівник підкресліть як член речення. Намалюйте горизонтальні і вертикальні схеми, прокоментуйте їх.

Холодні вітри мчали полями вр..валися з розбігу в ліси і по-кружлявш.. знесилен..і падали в хащах (Ю. Мушкетик).

8. Випишіть дієприслівник, зробіть його морфологічний розбір.

ІІ варіант

Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Усі слова є дієприслівниками в рядку:

А вантажити, сказавши, працюючи;

Б сказаний, посивівши, заспівавши;

В віривши, кохаючи, заслухавши;

Г відзначивши, зів’ялий, вивчивши.

2. Усі дієприслівники мають доконаний вид у рядку:

А зумівши, роблячи, носячи;

Б закріпивши, піднявши, піднімаючи;

В вигукнувши, з’ївши, приїхавши;

Г сівши, нісши, йдучи.

3. Позначте рядок, у якому всі дієприслівники з часткою не пишуться разом:

А не/вгаваючи, не/навидячи, не/хтуючи;

Б не/зрозумівши, не/прийшовши, не/знаючи;

В не/зчувшись, не/розсміявшись, не/стямившись;

Г не/прочитавши, не/встигаючи, не/переймаючись.

4. Одиничний дієприслівник виділяється комами в реченні (розділові знаки опущено):

А Я був молодий здоровий і міг працювати не втомлюючись (О. Донченко).

Б Остап стояв вагаючись (М. Коцюбинський).

В У траві прилігши лось міг сховатися до половини (Є. Гуцало)

Г А вже старії люди йдуть охаючи на роботу (Марко Вовчок).

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

5. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх видами.

1 доконаний вид

А люблячі

2 недоконаний вид

Б сказавши


В купаючись

6. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх морфологічним розбором.

1 Особлива форма діє слова — дієприслівник, доконаного виду, у реченні є обставиною минулого часу.

2 Особлива форма діє слова — дієприслівник, недоконаного виду, у реченні є обставиною теперішнього часу.

А Сагайда, випроставшись між низькими деревами, якусь

мить стояв приголомшений і засліплений блиском вранішньої природи (О. Гончар).

Б Старий воєвода вважав, що не може його дочка, живучи серед повстанців, не навчитися того, що вміють вони (В. Малик).

В В Дніпровські рибалки випадково натрапляють на ці блукаючі човни (О. Гончар)

Завдання 7-8 є завданнями відкритої форми.

7. Запишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені букви та розділові знаки. Дієприслівник підкресліть як член речення. Сонце, досхочу накупавшись у хмарах і блакитних ополонках,

струсонуло на сніги вінець промін..я, кинуло на небосхил бузкові барви і ле..ко впаялось у промерзлий край землі (М. Стельмах).

8. Випишіть дієприслівник, зробіть його морфологічний розбір.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексі

► Проаналізуйте результати виконання тестів. Запишіть теми, що потрібно повторити.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми

з вибором однієї відповіді

з вибором однієї відповіді

Номер завдання

1

2

3

Варіант 1

б

г

а

Варіант 2

в

а

в

Кількість балів

1

1

1

Варіант 1

Холодні вітри мчали полями, вривалися з розбігу в ліси і, покружлявши, знесилені падали в хащах (Ю. Мушкетик).

Варіант 2

Сонце, досхочу накупавшись у хмарах і блакитних ополонках, струсонуло на сніги вінець проміння, кинуло на небосхил бузкові барви і легко впаялось у промерзлий край землі (М. Стельмах).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити