Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 52 РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

Мета:

□ навчальна: пояснити поділ прислівників на розряди, навчити визначати розряди прислівників,

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати почуття любові до Батьківщини, ціннісне ставлення до природи; естетичні почуття.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Не бувши на чужині,

не оціниш по-справжньому рідної землі.

Народне прислів’я

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Коментований диктант (колективно; один учень біля дошки)

► Запишіть вірш, коментуючи орфограми й пунктограми. Підкресліть прислівники, поставте до них питання.

ЧОМУ ВЕСЕЛИКАМИ ЗВУТЬСЯ ЖУРАВЛІ

Тому в..селиками звуться журавлі,

що пр..літають до в..селої землі,

що теплий день пр..носять на крилі

і зал..шаються у нашому селі.

Лиш нав..сні в..селики вони,

а журавлями звуться восени,

бо журят..ся, у вирій летюч...,

бо не заміниш рідний край нічим.

Г. Паламарчук

Синтаксичний розбір речення (два учні біля дошки)

► Перепишіть речення, розставивши розділові знаки і вставивши пропущені букви. Зробіть його синтаксичний розбір. Визначте прислівники за граматичним значенням.

Картка 1

Сонце бродить поміж камін..ям міняюч.. швидко сум тіней на радість блиску (М. Коцюбинський).

Картка 2

Жнива щороку мали свою пору освячен..у святами оспіван..у піснями (У. Самчук).

Бліцопитування

ü Яка частина мови називається прислівником?

ü З якими частинами мови може бути пов’язаний прислівник за значенням?

ü Яку синтаксичну роль може виконувати прислівник? Наведіть приклади.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

ü Як ви розумієте це прислів’я?

ü З’ясуйте, яким членом речення є прислівник.

ü Порівняйте його з прислівниками вірша, які ви підкреслили. Що в них спільного, а чим вони відрізняються?

Сьогодні ми розглянемо, як розподіляються прислівники за своїм значенням.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Ознайомтесь з теоретичними відомостями, наведеними в підручнику.

► Скільки є розрядів прислівників за значенням? Назвіть їх.

Розподільне письмо

► Утворіть із наведеними прислівниками словосполучення. Запишіть їх у таблицю відповідно до значення прислівника. Поставте до прислівника запитання.

Навпаки, угору, зрідка, неймовірно гарний, зсередини, напоказ, спересердя, нині, додому, мало, добре, зозла, зовсім, відтепер, здалеку, по-українськи, довіку, двічі, верхи.

Назва розряду

Питання, на які відповідає прислівник

Приклади

Прислівники способу діїПрислівники міри і ступеня діїНазва розряду

Питання, на які відповідає прислівник

Приклади

Прислівники часуПрислівники місцяПрислівники причиниПрислівники метиV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лексичний практикум «Так буде українською»

► Прочитайте виразно текст. Перекажіть його.

МАТИ РАЦІЮ, А НЕ БУТИ ПРАВИМ

В Україні є чимало людей, які через життєві обставини не могли ознайомитися з тонкощами рідної мови. За бажання цю прогалину зможуть заповнити всі. Але нерідко буває так, що носій мови задовольняється тим лексичним запасом, на який спромігся, а решту слів оголошує незрозумілими, штучними, а то й непотрібними, вартими глузування. Під обстріл таких «цінувальників» час від часу потрапляє вислів мати рацію. «Хай з раціями ходять полісмени, а коли людина права, то так і треба казати»,— заявляють «дотепники».

Слово рація (у полісмена) — це запозичення з російської мови, скорочений варіант слова радіостанція. А рація в розумінні «підстава, обґрунтування, причина, слушність, вітальна промова» походить від лат. ratio і свідчить про широку обізнаність українського суспільства з класичними мовами вже в далекому минулому. Лексична картотека Інституту української мови містить чимало ілюстрацій до цього словосполучення з творів митців українського слова. Напр.: «Ви шукаєте рації, аргументації й т. ін. на кожнісінький свій вчинок» (А. Кримський); «Дядько уважав, що Вам нема жадної рації давати гроші ворожим до Вас людям» (Леся Українка); «Тікати не було рації. Хутір був оточений» (3. Тулуб); «Посли к Латину приступились, Три рази низько поклонились, А старший рацію сказав» (І. Котляревський). Коли йдеться про визнання слушності чиїхось міркувань або дій, українська мова використовує фразеологічний зворот мати рацію: «ЕХ ви, ясновельможні дикуни! Боїтеся Кармелюка — і маєте рацію!» (С. Васильченко). Цей зворот має синонім — ваша (твоя) правда: «А чванитесь, що ми Польщу Колись завалили! Правда ваша: Польща впала Та й вас роздавила!» (Т. Шевченко).

Основними значеннями слова правий у нашій мові є «справедливий, праведний, безгрішний, невинний», а не «слушний». Ще менше пасують до згаданого фразеологізму омонім правий (протилежне поняття до лівий) та омограф правий «рівний, прямий»: «Рубайся, дерево, криве і праве» (Номис).

Отже, повноцінними українськими відповідниками російського вислову Вы (ты) правы (прав) є Ви (ти) маєте (маєш) рацію; Ваша (твоя) правда. Варіантові Ви (ти) праві (правий) віддають перевагу ті, які дякують Вас (замість вам), заключають (замість укладають) угоди, голосують за змішану (замість мішану) виборчу систему (О. Пономарів).

Робота з текстом

► Сформулюйте головну думку прочитаного тексту.

► Визначте його стиль.

► Випишіть з тексту прислівники. З’ясуйте їх розряди за значенням.

► Доберіть прислівники за тими розрядами, яких не було в тексті.

► Які значення має слово «рація»?

► Як називають такі слова?

► З яких мов ці слова запозичені?

► Чи правильно ви вживали ці слова у своєму мовленні?

► Який ефект створює останнє речення?

► Про кого автор говорить у ньому?

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестування

Тестові завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Укажіть, які морфологічні ознаки має прислівник:

А Час, спосіб, вид.

Б Час, незмінність.

В Незмінність.

Г Рід, число, відмінок.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова прислівники:

А Рано-вранці, давно, сьогодні, ранок.

Б Вгорі, вниз, низько, гора.

В Удвох, два, вдвічі, вдень.

Г Наспіх, смішно, мимоволі, босоніж.

3. Визначте рядок, у якому прислівник позначає ознаку предмета.

А Надзвичайно голосно, дуже потрібно.

Б Поділити надвоє, робити по-нашому.

В Читання вголос, кава по-закарпатськи.

Г Повертати наліво, працювати гуртом.

► Тестові завдання на відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

1 Прислівники способу дії

2 Прислівники міри і ступеня дії

3 Прислівники причини

А згарячу, ненароком, спросоння

Б наперекір, навмисне, назло

В набагато, втроє, занадто

Г спокійно, вдало, тепло

► Зробіть синтаксичний розбір прислів’я «У гостях добре, а вдома краще».

► Визначте синтаксичну роль прислівників.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Хто сьогодні найкраще працював на уроці? Може, ти? Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Напишіть міні-твір, темою якого буде аналізоване вами прислів’я «У гостях добре, а вдома краще».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити