Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 54 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЖАНРИ МОВЛЕННЯ. ОПОВІДАННЯ, ЗАМІТКА, РОЗПИСКА: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ

Мета:

□ навчальна: повторити ознаки твору-оповідання, формувати вміння визначати тему й основну думку тексту, здійснювати його змістово- композиційний аналіз, учити добирати мовні засоби відповідно до мети й змісту твору;

□ розвивальна: розвивати мовленнєво-мисленнєві вміння, логічність викладу думки, увагу, аналітичні здібності, пам'ять; розвивати емотивний центр особистості;

□ виховна: виховувати почуття єдності з природою, відповідальності за неї; виховувати культуру критичного ставлення до власних текстів.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, українознавство, етика.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання Бліцопитування

ü Назвіть параметри, за якими ми визначаємо приналежність тексту до того чи того стилю.

ü Дайте визначення поняттю «жанр».

ü Якими стильовими ознаками різняться художній, публіцистичний і офіційно-діловий стилі?

Вибірково-розподільна робота

► Розподіліть жанри мовлення за приналежністю до стилів — до художнього, офіційно-ділового, публіцистичного.

Стаття, роман, автобіографія, оповідання, репортаж, повість, інтерв’ю, заява, поема, замітка, ода, розписка, нарис, комедія.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО ОПОВІДАННЯ, ЗАМІТКУ, РОЗПИСКУ

Колективне складання схеми «Особливості оповідання»

► Складіть схему оповідання за наведеними параметрами.

1. Обсяг твору, стислість або розгорнення викладу.

2. Кількість дійових осіб.

3. Тип мовлення, що переважає.

4. Форма мовлення (прозова чи поетична).

5. Структурні частини оповідання.

6. Стильові ознаки мовних засобів.

Робота з текстом-зразком

► Прочитайте текст мовчки.

ОСТАННІЙ АКОРД

І день, і ніч, і знову день. Плин часу нескінченний, як хвилі.

Було це далеко від рідного берега. Після плавання в Південній півкулі землі наш корабель повертався на Батьківщину. Той, кому доводилося борознити тропічні моря, знає, як можуть вони полонили душу. Супутник матросів — пасат, цей невгамовний вітер, день у день, місяць у місяць наспівуючи свою ласкаву пісню, непомітно заколисує тебе. Шепіт пальмових гаїв і сузір’я, схожі на тяжкі виноградні грона, п’янять серце морехода.

Ми поверталися додому, усе ще перебуваючи під враженням тропічних чар. Вийшовши зі смуги північно-східного пасату, наш корабель потрапив у обійми іншого вітру.

Тиша стривожилась. Непорушне і дзвінке повітря стало ще дзвінкішим, прозорішим, мов кришталь. Вітер — так скрипаль опускає смичок — замахнувся рвучко. Помах, другий — і загриміло.

З неозорої далини одна за одною накочувалися хвилі. Закурявлені гребені переливалися в пінявім шумовинні, і кожен дотик вітровію, здавалось, висікав із них мелодію. Океан, небо переповнилося гомоном — у нього щоразу вплітали голос корабельні співучі снасті, де завивав вітер.

То був тайфун. Важкі грозові хмари зловісно нависали над нами. Виднокола спохмурніли,здавалось, раптово настала ніч, хоч на судні пробили тільки третю склянку. Вітер зробив своє: змішав небо з морем.

Три дні і три ночі лютувала буря. А коли заголубів світанок, усі, хто був на палубі, побачили таке, що ніколи не можна забути: знесилені штормом, низько над щоглами летіли журавлі. Ні шторм, ані вітер не владні збити журавлів з путі. Їхній курс — берег своєї землі.

Я подумав: і ми, блукачі морські, теж схожі на цих птахів (Л. Тендюк).

► З’ясуйте жанр тексту. Відповідь аргументуйте.

► Назвіть його структурні частини.

► Чи всі структурні частини жанру оповідання наявні в цьому тексті?

► Складіть план оповідання.

► Назвіть стильові ознаки оповідання як жанру художнього стилю.

Вибіркова робота

► Випишіть слова, що служать для зв’язку речень і частин оповідання.

Відновлення деформованого тексту

► Прочитайте частини оповідання.

► Розташуйте їх у такій послідовності, щоб відновити логіку розповіді.

► Назвіть ці частини за їх структурними особливостями.

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОСЕНІ?

1- ша частина

Лелеченята, неохоче відірвавшись від гнізда, злинають у небо. Плавно летять над селом, над городами, туди, де голубіє річка. А за ними — старі лелеки.

Ми полегшено зітхаємо й весело галасуємо.

2- га частина

Ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо.

— Лелеко, лелеко, до осені далеко?

Тиша. У гнізді порожньо. З посмутнілого в’яза зривається жовтий листочок і, кружляючи в повітрі, поволі опускається на землю.

3- тя частина

Лелека живе на старому в’язі. З лелечихою й лелеченятами. Прибігаємо до в’яза, витанцьовуємо під ним і гукаємо:

— Лелеко, лелеко, до осені далеко?

Лелека поводить туди-сюди дзьобатою головою, ніби щось думає. А потім починає клекотати.

Про що він клекоче? Спробуй, розбери.

4- та частина

— Лелеко, лелеко, до осені далеко? — знову прибігаємо до в’яза — майже всі дітлахи з Новиківщини.

Лелека й лелечиха заклопотані. Їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лелеченят, а потім беруться штовхати їх до на край гнізда.

— Ой, вони ж розіб’ються! — злякано шепоче Вірочка.

— У них же крила є! — заспокоює Грицик.

5- та частина

Лелека й лелечиха враз знімаються й летять на луги, до Десни. Лелеченята топчуться в гнізді, перебирають цибатими ногами, але злетіти не наважуються (В. Чухліб).

► Складіть план оповідання.

► Які слова допомогли вам відновити цей текст?

► Перекажіть відновлений зміст оповідання.

Слово вчителя

Суспільна діяльність людини зумовлює створення текстів різних стилів і жанрів. Так, багатьом працівникам підприємств організацій, навчальних закладів доводиться приймати або видавати матеріальні цінності. Свідченням цієї процедури є розписка. Її переважно пишуть на окремих аркушах паперу. У тексті розписки особа, яка одержала матеріальні цінності, бере на себе певну відповідальність за їхнє повернення. Тому обов’язковими складниками (реквізитами) розписки є текст з кількісними показниками одержаних цінностей, підпис особи, що їх одержала, і дата укладання документа.

Для висвітлення актуальних питань у сфері виробництва або навчання пишуть замітку. Її присвячують якомусь одному конкретному факту, позитивному чи негативному. У замітках висвітлюється ставлення не тільки людини, а і всього колективу до розглядуваного питання. Виклад характеризується поєднанням документальності з художньою образністю.

Спостереження над мовним матеріалом з подальшим аналізом

► Порівняйте два тексти. Визначте, який із них є розпискою, а який є заміткою.

► Схарактеризуйте стильові особливості кожного тексту.

► Зробіть висновки щодо їх стильової приналежності.

Текст 1

Я, студент групи РТ-31 Київського радіо-механічного технікуму Свириденко Володимир Борисович, одержав від завідувача виробничими майстернями слюсарні інструменти для виготовлення приладу на виставку учнівської творчості, а саме: запильники — 2, зубило — 1, молоток — 1, плоскогубці — 1. Усього 8 (вісім) штук.

Зобов’язуюсь повернути зазначені інструменти після вироблення експоната.

(Дата)     (Підпис)

Текст 2

Хто з нас не чув ім’я Олександри Паламарчук?! Його згадують першим, коли говорять про спортивні досягнення нашого технікуму. З легкої атлетики вона досягла чудових успіхів: має вже другий розряд. У складі команди нашого технікуму Олександра брала участь у змаганнях в Одесі, Луцьку, Черкасах, де посідала призові місця. Сьогодні вона здобула ще одну перемогу! Вона стала другою серед учасників спортивних студентських команд нашого міста. Ми вітаємо Олександру, радіємо її успіхам.

Важливо, що вона встигає і добре навчатися. Докладає зусиль, щоб стати хорошим спеціалістом.

Думаю, кожній людини в житті необхідний достойний приклад, на який можна рівнятися, який показує, чого можна досягти цілеспрямованістю й наполегливою працею. Тому Олександрі дякую, що вона є таким прикладом для багатьох, а нам всім хочу побажати ставати прикладом для інших.

► Дайте назву кожному тексту. У чому їхні особливості? (Для документа це тільки назва виду документа «Розписка», а для замітки назва може бути довільною, наприклад «Рекордсменка технікуму».)

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Чи задоволені ви своєю роботою на уроці?

ü Оцініть себе, поставивши оцінку на полях зошита.

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть замітку для стіннівки з теми, що вам цікава.

► Напишіть розписку, у якій ви підтверджуєте факт одержання спортивного інвентарю для проведення спортивних змагань.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити