Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 55 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА НАВЕДЕНИМ СЮЖЕТОМ

Мета:

□ навчальна: повторити ознаки твору-оповідання, формувати вміння визначати тему й основну думку тексту, здійснювати його змістово-композиційний аналіз, учити добирати мовні засоби відповідно до мети й змісту твору;

□ розвивальна: розвивати мовленнєво-мисленнєві вміння, логічність викладу думки, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати почуття співпереживання, культуру критичного ставлення до власних текстів.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, українознавство, етика.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

ü Що таке оповідання?

ü Чим оповідання відрізняється від інших жанрів художнього мовлення?

ü Що називають сюжетом твору?

ü Назвіть структурні частини оповідання.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДО СКЛАДАННЯ ТВОРУ-ОПОВІДАННЯ ЗА НАВЕДЕНИМ СЮЖЕТОМ

Комплексна робота з текстом

► Прочитайте текст.

► Чи можна назвати його оповіданням? Аргументуйте свою думку.

► Висловіть особисте ставлення до зображуваних автором подій.

ЛЕЛЕКА

Ця зустріч на вулиці — наче усміх таємниці.

На довгих ніжках-галузинках ішов назустріч великий птах. Аж ніяк, звичайно, не гусак, зустріч із яким не видалася несподіванкою. Я впізнав у ньому лелеку, званого ще гайстром чи бузьком. Тільки чому цей гайстер записався в пішоходи замість того, щоб міряти крильми небесні простори? І чому йде по втоптаному сніжку так, як міг би йти навесні по шовковій луговій траві? Тигристе кошеня випірнуло зі щілини в паркані, примружилося, згорнулося пухнастим клубком, і лелека, проходячи мимо, легенько луснув дзьобом тигристе кошеня по тім’ю. Приснуло так, як присок, назад у щілину в паркані, а лелека незворушно ступав уперед.

Біля колодязя, де сріблилась намерзлою кригою вода, лелека спинився. Стрельнув довгою шиєю в один та в другий бік, тоненько клацнув дзьобом. І глянув на вершок клена так, наче хотів дістати щиглика, що метушився на гіллі. Чорно-біло-червоно-жовтий щиглик не звернув ніякісінької уваги на лелеку, і тоді великий птах, наче образившись, знову клацнув дзьобом.

І вже також не звертав уваги на товстодзьобого щиглика, тягнувся поглядом у вечірні небеса. Може, йому вже причувався в сизій висоті поклик лелечий. Але ще не час повертатися лелекам додому, ще не пора озиватись у небесах. Треба чекати принаймні до кінця березня, а коли весна припізниться, то й довше, лише тоді повернуться побратими додому. Може, тоді повернеться з вирію і лелечиха, на яку він також очікує, зоставшись на зимівлю в селі.

Тужливо подивившись у небо, лелека від криниці повернув назад у бічну вуличку, з якої вийшов. І я бачу тепер, що праве крило в нього раз і вдруге відвисло до самої землі, черкнувши чорним пером по снігу. Лелека глухо зашипів, наче розгнівався, підтягнув одвисле крило вгору, приклав до довгого тулуба, та скоро воно безсило відвисло, і знову черкнуло чорним крилом по білому снігу.

Отже, переламав крило, а тому й не зумів одлетіти до вирію наприкінці серпня, зостався на догляд дітей чи дорослих в людському гнізді. Ти ж бач, як призвичаївся до безкрилого свого побуту і як призвичаїлися всі до земного лелеки. Та все ж таки жде на весну, чує її прихід заздалегідь, наслухає пісню побратимів у небесах, де ще не скоро їй, скромній і простій, появитись...

Лелека-гайстер поволі, але впевненою ходою йде по вулиці, скоро й зникає у відчиненій хвіртці якоїсь садиби, а я не можу позбутися гострого відчуття, що спектр пташиних емоцій близький до людських (Є. Гуцало).

► Який сюжет цього тексту?

► Визначте структуру тексту. На які частини можна його поділити?

► Складіть план оповідання.

Лексична робота (колективно із записуванням на дошці)

► З’ясуйте лексичне значення слів галузинки, приснути, присок, вирій.

► Запишіть слова, які характеризують описані в тексті дійові особи та явища.

Лелека

Гайстер, бузьок, великий ... ...

Кошеня

Тигристе, пухнастий клубочок ...

Щиглик

Чорно-біло-червоно-жовтий, метушливий ...

Крило

Відвисло до землі, черкнуло по снігу ...

Весна

Рання,скромна, проста....

► Випишіть слова, що служать для зв’язку речень і частин оповідання.

V. ОПРАЦЮВАННЯ ПАМ'ЯТКИ ДО СКЛАДАННЯ ТВОРУ-ОПОВІДАННЯ

пам'ятка «Як скласти твір-оповідання за наведеним сюжетом»

1. Подумайте, про що ви будете писати (тема твору) і що хочете цим сказати, що стверджуєте (основна думка).

2. Складіть план оповідання, що відповідає його структурі.

3. Не відхиляйтесь від теми під час викладу, не пишіть зайвого.

4. Стежте за послідовністю викладу думки в причиново-наслідковому й хронологічному аспектах.

5. Дбайте про мовне оформлення (використовуйте синоніми, застосовуйте різні засоби зв’язку між реченнями).

6. Прочитайте створене оповідання, виправте помилки (за наявності), відредагуйте текст оповідання.

VІ. РОБОТА НАД СКЛАДАННЯМ ТВОРУ-ОПОВІДАННЯ

Осмислення структурних частин сюжету майбутнього твору-оповідання

► Поміркуйте, як далі могли розвиватися події в житті лелеки. Прочитаний текст уважайте експозицією та зав’язкою до вашого оповідання. Яких структурних частин для нього ще не вистачає?

► Складіть план вашого оповідання.

Самостійне складання твору-оповідання за наведеним сюжетом

► Складіть твір-оповідання на тему «Пригоди лелеки-гайстра в людському обійсті».

► Доберіть до нього заголовок.

VII. ПІДСУМОК УРОКУу

Рефлексія

ü Чи сподобалося вам створене оповідання?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Складіть оповідання про події вашого шкільного життя, що чимось вам запам’яталися і можуть бути цікавими або повчальними для інших.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити