Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 58 И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

Мета:

□ навчальна: пояснити правила написання И та І в кінці прислівників, сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою, формувати мовленнєві вміння й навички;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять; розвивати мовне чуття, фонематичний слух;

□ виховна: виховувати ціннісне ставлення до праці, до народних традицій.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Морфолого-синтаксичний розбір речення (два учні біля дошки)

Картка 1

► Запишіть речення, вставивши замість крапок букви. Поставте, де треба, розділові знаки. Зробіть Морфолого-синтаксичний розбір речення.

Степова далеч..нь знемагала в надвеч..рньому сонці опов..вшись бляклою жовтизною спеки (О. Гончар).

Картка 2

► Запишіть речення, вставивши замість крапок букви. Поставте, де треба, розділові знаки. Зробіть Морфолого-синтаксичний розбір речення.

Крізь кам..нь крем..нь — р..к у р..к прорубує тропи роб..тник (М. Рильський).

Бліцопитування

ü Від чого залежить правопис орфограми «-н- і -нн-у прислівниках»? Наведіть приклади.

ü У яких прислівниках завжди уживається -нн-?

Відновлення прислів'їв (колективно)

► Послухайте прислів’я, у яких пропущено слово. Серед записаних на дошці прислівників виберіть той, що відповідає змісту прислів’я. Запишіть прислів’я в зошит, поясніть правопис прислівників.

1. Одне «...» краще двох «завтра». 2. Як у травні дощ ..., то восени хліб у коморі. 3. Краще ... зранку, ніж нічого до вечора.

Слова для довідок (записані на дошці): надворі, трохи, сьогодні.

► Назвіть прислів’я, у яких відбиті уявлення наших предків про риси характеру. У прислів’ях зазначено позитивну чи негативну оцінку? Мова йде про різні риси чи ту саму?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Проблемне запитання

► Чи можете ви пояснити, чому в записаних на дошці прислівниках різні суфікси?

► Чому вам складно це зробити?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження над мовним матеріалом з проблемним запитанням

► Прочитайте групи прислівників. Яку ви помітили закономірність у групах прислівників, які закінчуються на И та на І? Сформулюйте правила.

Прислівники

Правила (формулюють учні усно)

І. Навкруги; навпаки, навіки, заввишки; трохи, верхи

И, тому що основа закінчується на г, к, х

ІІ. По-дівочи, по заячи, по- ведмежи, нехотячи, стоячи (хоча частіше: по-дівочому, по- заячому, по-ведмежому, нехотя)

И пишеться після ч, ж у прислівниках з префіксом по- (по-вовчи) та у від дієприслівникових прислівниках із суфіксами —ачи (-ячи)

ІІІ. Звідси, всюди, до вподоби

И пишеться після твердого приголосного основи прислівника.

IV. Нарівні, щодалі, вгорі, досі

І пишеться після м’якого приголосного основи прислівника

V. Двічі, позаочі, опівночі, насторожі, вночі

І пишеться в усіх інших випадках

Увага! У різних частинах мови: у кінці слова після ш, ч, ж, дж, буква и пишеться:

1) тільки в наказовому способі дієслів (пиши, лежи, мовчи);

2) у дієприслівниках і похідних від них словах (пишучи, написавши, незважаючи на);

3) у прислівниках типу по-вовчи та у від дієприслівникових прислівниках із суфіксами -ачи (-ячи).

у кінці слова після г, к, х буква і пишеться:

1) тільки у прикметниках і словах, що змінюються як прикметники (глухі, довгі, глибокі, всякі...);

2) у незмінюваних іншомовних словах: хакі, Гельсінкі..;

3) в усіх інших словах (груші, радощі, межі, дужі, найвищі...).

Робота з підручником

► Прочитайте правила написання букв И та І в кінці прислівників. Перекажіть ці правила.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Орфографічний практикум

► Прочитайте речення. Випишіть прислівники, вставивши замість крапок букви, у дві колонки: 1) з буквою И на кінці; 2) з буквою І на кінці.

1. Опівноч.. айстри в саду розцвіли (О. Олесь). 2. Кожен колос зове його, неначе батька, по імені, по-синівськ.. довірливо пипада до плеча (Б. Олійник). 3. Кипариси од ночі і до ранку все шумлять і шумлять навкруг (В. Сосюра). 4. Щодал.. рідше побачиш у небі орла, що пливе розкинувши крила (О. Гончар). 5. Неосяжне зоряне небо розкрило вгор.. своє іскристе склепіння (3. Тулуб). 6. Просто з кам’яної стіни, обліпленої липучим завжд.. росяним, липучим мохом, виривались сріблясто-блакитні струмочки, бились у кам’яному лігві, з якого безперервно виливалась в ущелину холодна, прозора вода (Ю. Збанацький). 7. Згор.. довол.. швидко котилось сонце, лагідно торкаючись променями листя дерев, ніби бажаючи їм на добраніч.

► Поясніть правопис орфограми.

► З’ясуйте, від яких частин мови походять прислівники.

► Поясніть, чому різні закінчення мають прислівники у реченнях 5 і 7.

Робота з текстом (взаємоперевірка)

► Прочитайте текст, придумайте заголовок, що виражатиме тему тексту. Доведіть, що цей текст художнього стилю.

Бе..людний бер..г здавався таким, як і колис.. у дитинств.., як часом бачив він у снах, у кучерявих верболозах, що подекуди.. пр..падали до води, купаюч.. в Пслі свої з..лен.. чуб... А дал.. вигрівались піщан.. висип.., немов вибілен.. сонцем полотна, на яких подекуди.. виднілися підбіл і зелена рута.

Зелений острів. Так здавна люд.. звали мальовн..че уроч..ще в меж..річ.. Псла і Хорлиці, омите з трьох боків голубою течією. Коли ж навесні.. вся ця оболонь заливалася повінню, тоді вона була схожа на своєрідне море, у якому купалися дерева, неначе з..лен.. вітр..ла шаланд. Усі довколишн.. луки залиті водою, і тільк.. в середин.. травня ріки входили у свої берег... Та й тоді, щоб потрапити сюди, треба було пер..плисти на човн.. або перейти вбр..д кілька рукавів і старих річ..щ.

Тихе чарівне місце. Трох.. дал.. від Псла над ро..плесканими озерцям.. й затокам.. росл.. топол.., осич..на, вільхи, берези й дуби. Де-не-де темною стіною здіймались зарості вільшини, а на ній плівся білястий хм..ль із золотими китичками і розливав довкола ніжні пахощ... (За І. Цюпою)

ü Які враження виникли у вас після прочитання тексту?

ü Чи переживали ви колись подібні відчуття від спілкування з природою?

ü З’ясуйте значення слів оболонь, шаланда, луки.

ü Випишіть слова з орфограмами. Поясніть їх правопис.

ü Обміняйтесь із сусідом по парті зошитами, перевірте один в одного правопис виписаних слів.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

► Сформулюйте запитання з теми уроку і поставте його будь-кому з учнів. Допоможіть у разі потреби сформулювати відповідь.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Які завдання були складними? Чому?

ü З якими завданнями впоралися легко?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Змалюйте у творі-мініатюрі куточок природи, який вас не залишив байдужим. Виділіть абзацами мікротеми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити