Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

УРОК № 41 ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

□ навчальна: дати поняття про дієприслівник як особливу форму дієслова, знаходити в реченні дієприслівники, визначати їхню роль у реченні; формувати в них загальнопізнавальні вміння розпізнавати дієприслівники в реченнях, визначати їхні морфологічні ознаки та синтаксичну роль;

□ розвивальна: розвивати вміння школярів розрізняти дієслова різних дієвідмін у процесі мовлення; уміння використовувати дієслова у власних висловлюваннях;

□ виховна: виховувати позитивне ставлення до української мови та народної культури, викликати інтерес до їх вивчення, стимулювати бажання досліджувати мовні явища.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Лінгвістичне дослідження

► Прочитайте речення. Укажіть слова, що означають основну дію або стан, та слова, що означають додаткову дію.

►Випишіть слова, що означають додаткову дію.

► Усно поставте питання до виписаних слів та назвіть ознаки дієслова й прислівника.

Хмара тріснула навпіл, пронизавши небо вогняними стрілами. Хлопці, збагнувши, що зараз почнеться злива, помчали додому. Злива, ніби жартуючи, наступала на п’яти, зловісно сичала за спиною.

Граматичний розбір

► Зробіть синтаксичний розбір речення та морфологічний розбір.

Сорока застрекотіла і, розпустивши хвіст, полетіла геть.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Опрацювання теоретичного матеріалу параграфа «Дієприслівник як частина мови».

Пояснювальна робота

► Знайдіть у тексті дієприслівники, поясніть, що вони означають.

Водохреща — третє найбільше й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. З ним пов’язують хрещення на Йордані Христа. Відтак у всіх селах, де були церкви, святили воду. Зранку чоловіки йшли до річки й ставили поруч з ополонкою хреста, вирубавши його з льоду. Під обід священик, виголосивши молитву, освячував воду, занурюючи в неї срібного хреста. Після чого починали гучну стрілянину, випустивши в повітря кілька пар голубів.

Віддавна в народі посвячену на Водохреща воду вважали порятунком від багатьох недуг (З календ.).

Коментоване письмо

► Запишіть речення. Знайдіть дієприслівники, визначте, які морфологічні ознаки вони мають, яку синтаксичну роль виконують.

1. Схилив голову, простягаючи водночас руку (В. Шевчук). 2. Схилившись на мур, Інна в задумі слухає тишу цієї ночі, що так ніжно тримає на собі всіяний зорями небосхил (О. Гончар). 3. Перебуваючи на Україні, ви ще глибше відчуєте, ким був і є для нашого народу Тарас Шевченко (О. Гончар). 4. Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать (Леся Українка). 5. Летять хмарки, летять дороги, зібгавши куряву під ноги (І. Драч). 6. Сонце заходить, цілуючи гай (М. Вороний). 7. Далеко за обрій дорога вигиналась, зникаючи десь під самим сонцем (О. Гончар). 8. Запаливши пожежу на сході, сонце довго вагалось — виходити чи не виходити (Ю. Збанацький).

Творча робота

► Доповніть прислів’я, вставивши дієприслівники. Зробіть висновок про вживання дієприслівників у прислів’ях.

► Поясніть правопис дієслів у наведених реченнях.

1. Не ..., ситий не будеш (працюючи). 2. Не ..., не пожнеш (сіявши). 3. Не ... слова, кріпись (давши), а ..., держись (давши). 4. Не ..., гриба не знайдеш (нахилившись). 5. Не ... броду (спитавши), не лізь у воду. 6. Не ..., з криниці води не нап’єшся (нахилившись). 7. Не ... в пелюшках (навчивши), не навчиш і в подушках. 8. М’ясом хвалиться, юшки не ... (ївши) (Нар. творчість).

Робота з текстом

► Прослухайте уважно текст. Визначте основну думку, тип мовлення, стиль. Дайте назву тексту.

Ще зеленим юнаком він потайки взяв батьків лук і пішов полювати на Бобровицькі драговини. Провалившись у підступній трясовині по шию, не маючи кого навіть гукнути па допомогу, він дивом вибрався із води, скинувши з себе кований ловецький черес і важкі, набряклі водою чоботи. Разом із чересом у бездонну прірву болота пішов і той нишком узятий батьків лук. Якось уранці цар звелів бити канчуками рабів і молодих дружинників, намагаючись розшукати слід свого улюбленого лука. А старший царевич, злякавшись батькового гніву, сидів осторонь і мовчав. Тоді він малодушно змовчав, але потім, згадуючи той лук, щоразу відчував пекучий сором (І. Білик).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Моделювання речень

► Перебудуйте та запишіть речення, замінивши один із однорідних присудків дієприслівником.

Здавалось, сонце зупинилось посеред неба і далі не рухалося. Микола взявся за іншу вудочку і став пильно дивитися на поплавок.

Лінгвістична задача

► Проаналізуйте два речення. Поясніть, чим відрізняються два виділених слова. Визначте частину мови та синтаксичну роль.

1. Тремтячі тіні кидає розквітлий каштан. 2. Тремтячи, розквітлий каштан кидає тіні.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

► Запишіть речення, визначте частину мови кожного слова. Поясніть морфологічні ознаки дієприслівників.

1. Не один десяток років буде проводжати мене мати, дивлячись крізь сльози на дорогу. 2. Довго вириватимусь я в дорогу, поспішаючи в тривожну далечінь. 3. Я п’ю воду, убрівши по коліна в Десну і витягнувши шию. 4. І вже я не ходжу, а тільки літаю, ледве торкаючись лугу. 5. Часом я засинав ще до вечері, дивлячись на зорі або на Десну (З тв. О. Довженка).

Розподільний диктант

► Запишіть слова у три колонки: дієслово, дієприкметник, дієприслівник.

Замкнути, замикаючий, замкнений, замикаючи, зловити, зловлений, зловивши, захищати, захищений, захищаючи, залишати, залишений, залишивши, залишаючи, поневолити, поневоливши, поневолений, бачити, бачений, бачачи.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістична гра «Закінчіть речення»

► Розділіться на дві команди. По черзі закінчіть речення.

1. Дієприслівник — це... форма... (незмінювана, дієслова).

2. Дієприслівник означає... (додаткову дію).

3. Дієприслівник відповідає на запитання... (Що роблячи? Що зробивши?)

4. Дієприслівники утворюються від. (дієслів).

5. Дієприслівник має такі прислівникові ознаки. (незмінність, роль обставини).

6. Дієприслівник у реченні завжди є... (обставиною).

Рефлексія

► Оцініть свою роботу на уроці.

Картка самооцінки роботи на уроці

Як я працював на уроці

Коментар учня

Оцінка

1

Я повторив раніше вивчений матеріал про дієслово2

Я висловлював нові ідеї3

Я співпрацював з іншими4

Зможу скласти узагальнювальну розповідь про дієприслівник5

Я з повагою ставився до інших, прислухався до їхньої думки6

Настрій на уроці, мої очікуванняVІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Запишіть 4-5 прислів’їв з дієприслівниками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити