Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 60 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета:

□ навчальна: навчити стислого переказу текстів, що описують процес праці, формувати вміння визначати тему й основну думку тексту, здійснювати його змістово-композиційний аналіз, учити добирати мовні засоби відповідно до мети й змісту твору;

□ розвивальна: розвивати мислення та мовлення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати ціннісне ставлення до праці, до традицій українців.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, українознавство.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Бліцопитування

ü Назвіть типи мовлення.

ü Чим відрізняється опис від розповіді й роздуму?

ü Чи пов’язаний тип мовлення зі стилем мови?

ü Назвіть стильові ознаки художнього стилю.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

Бесіда

ü Як ви гадаєте, наскільки важливо вміти описати процес будь-якої діяльності?

ü Чи можна стверджувати, що це є необхідною умовою набуття професійних навичок?

ü Сьогодні на уроці ми будемо вправлятися в описуванні процесу праці.

IV. РОБОТА З ТЕКСТОМ ПЕРЕКАЗУ (ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДО ПИСЬМОВОГО ДОКЛАДНОГО ПЕРЕКАЗУ)

Сприймання тексту на слух учнями

► Прослухайте текст.

► З’ясуйте, що передає його назва — тему чи основну думку.

► Визначте, тип і стиль мовлення тексту. Аргументуйте відповідь.

ВЕЛИКОДНЯ СУБОТА

У Великодню суботу готували крашанки, писанки (крапанки, скробанки, мальованки). Їх робили по тринадцять, на згадку про Спасителя і дванадцять апостолів, та зберігали протягом усіх свят. Кожна майстриня мала свої рецепти приготування фарб, свої традиційні малюнки-орнаменти.

Крашанки фарбували природними барвниками з трав, кори та ягід у червоний, жовтий, синій, зелений і золотистий кольори. Для червоного кольору купували червону фарбу або ж фарбували соком буряків, для жовтого вживали яблуневу кору, для синього варили проліски. Використовували ще сушені ягоди бузини чорної, лушпиння цибулі.

Писанки — яйця, розписані восковим методом. Спосіб виготовлення писанок зводиться до майстерного нанесення розтопленого воску на яйце за допомогою особливого писальця, писачка (металева конусоподібна трубочка, прикріплена до дерев’яної ручки). Спочатку наносять воском деталі орнаменту, що мають лишатися білими. Після цього яйце фарбують у жовтий колір. Далі на тлі пишуть воском орнамент задуманого розпису, який має бути жовтого кольору. Як підсохне, яйце опускають у темну фарбу, наприклад червону. Потім на червоному тлі виписують деталі орнаменту, що мають бути червоними і т. д. Насамкінець тло писанки забарвлюють основною — коричневою, вишневою або чорною — фарбою. Після цього яйця складають у миску, ставлять у натоплену пі. Віск стікає, і писанка готова.

Крапанки — яйця, помальовані різнокольоровими цяточками на орному або вишневому тлі. Пофарбовані одним кольором яйця, на яких вістрям голки вишкрібають візерунок,— це скробанки, або дряпанки. Мальованки — яйця, розмальовані пензлем різними візерунками.

На Великдень усі вітали один одного писанками. Приносили їх і на кладовище під час Проводів. Топтати ногами рештки пофарбованого яйця — великий гріх. Хто буде так робити, того Бог покарає хворобою. Шкарлупу з писанок чи крашанок в одних місцевостях викидали на стріху хати і хліва, а в інших — виносили на текучу воду, кидали курям — «щоб добре неслися».

Звичай робити писанки виник в Україні давно, ще з дохристиянських часів. Про це свідчать археологічні знахідки (За Р. Кобальчинською).

Бесіда за змістом тексту

ü Чи знайомий вам цей звичай? З чим він пов’язаний?

ü Де брали фарбу для візерунків?

ü Яких кольорів вона була?

ü Які різновиди фарбованих святкових яєць ви запам’ятали?

ü Чим розписують писанки?

ü Який на вигляд цей предмет?

ü У чому полягає технологія нанесення малюнку?

ü Чим відрізняються крапанки від скробанок, або дряпанок?

ü Що робили з пофарбованими яйцями?

ü Куди дівали шкарлупу від яєць?

ü Коли виник звичай робити писанки, крашанки?

Лексико-орфографічна робота

► Запишіть слова, поясніть їх правопис.

1. Великодня субота, Провода, Бог, Спаситель, апостоли. 2. Крашанки, писанки, мальованки, скробанки, дряпанки, писальце, писачок, візерунки. 3. Малюнки-орнаменти, конусоподібний, різнокольоровий, насамкінець. 4. Розтоплений, задуманий, помальований, дохристиянський.

Складання плану тексту Повторне прочитання тексту

► Перевірте себе: чи правильно ви запам’ятали послідовність викладу, опис процесу праці.

V. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ ЧОРНОВОГО ВАРІАНТА СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ

Інструктаж щодо організації діяльності

► Стислий переказ — передавання основних відомостей змісту тексту. Для цього треба:

1) уявити й усвідомити зміст почутого;

2) виявляти основну інформацію до кожного пункту плану і стисло її відтворювати;

3) не деталізувати другорядні відомості;

4) зберігати логічну послідовність викладу, передаючи зміст за всіма пунктами плану;

5) уникати мовної надлишковості.

Пам'ятка для мовного оформлення твору-опису процесу праці

1. У вступі зазначте особу або колектив і вид виконуваної праці.

2. В основній частині для додержання логіки викладу використовуйте відповідні слова, що допоможуть зрозуміти послідовність виконуваних дій: спочатку, далі, насамкінець тощо.

3. Повно уявити процес праці допоможуть слова, що нададуть якісних характеристик процесу праці та її виконавцям: вправно, швидко, уважно, талановито, по-різному та ін.

4. Для образного сприймання тексту вживайте художні засоби (порівняння, епітети та ін.).

5. У висновку має бути подана оцінка людини, яка здійснювала процес праці, і результатам її праці.

VІ. НАПИСАННЯ СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Опишіть процес пересаджування квітів або приготування будь-якої страви.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити