Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 61 ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НА -О-, -Е-, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Мета:

□ навчальна: пояснити правила правопису прислівників на -о, -е, сформувати вміння й навички написання цих слів;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять; мовне чуття, орфографічну пильність;

□ виховна: виховувати доброту, співпереживання, турботливе ставлення до природи.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Бліцопитування

ü На яке питання відповідає прислівник?

ü Назвіть його розряд за значенням

ü Які прислівники мають ступені порівняння?

ü Спосіб творення, від якої частини мови утворений.

ü Правопис прислівників.

ü Яка синтаксична роль прислівника?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Ознайомтесь з теоретичним матеріалом підручника з теми уроку.

► Перекажіть правила.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Конструювання мовних одиниць

► Утворіть прислівник за допомогою суфіксів -о, -е. Поставте знак наголосу.

Байдужий, болючий, просторий, злічений, чистий, величний, захоплений, перший, третій, швидкий, останній, охайно, гарячий, два, другий.

► Зробіть висновок щодо творення прислівників за допомогою суфікса -е.

► Розберіть прислівники як частину мови. комунікативний практикум

ü З будь-якими двома прислівниками з попередньої вправи складіть речення.

ü Визначте стилістичну роль прислівників.

ü Розберіть прислівники як частину мови.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст уголос. Яким реченням можна передати основну думку тексту?

► Слова з навскісною рискою або з дужками випишіть із залежними словами. Поясніть правопис орфограм.

Чудовий і дивний (Х,х)ерсонський степ на/весні. На зеленому килимі мерехтять і переливаються сріблясті хвилі ковили. Неначе коштовне каміння, де/не/де спалахують у цьому різнотрав’ї іриси, червоні й жовті тюльпани та безліч інших квітів.

Уже давно розорано таврійські степи, і тільки тут, в Асканії-Новій, в/основному збережено ділянку заповідного цілинного степу з його рослинним і тваринним світом.

Ідеш-пливеш без/країм, запашним морем, а над головою без/ краю простерлося синє небо, у якому раз/у/раз лунають тремтливо/ радісні дзвіночки жайворів.

А коли втомишся шарудіти сріблястими хвилями й запаморочиться голова від терпкого запаху полину, приємно лягти горі/лиць на м’яку траву й довго/довго дивитися на білі вітрила хмар.

Асканійський зоопарк закладено на/при/кінці ХІХ ст. українським ученим В. Владиславським-Падалкою. Тоді в без/водному степу було викопано колодязі, створено штучні ставки, закладено ботанічний парк, у якому, до/речі, зібрали дерева й кущі різних кліматичних зон. Тоді/ж було завезено звірів і птахів з різних континентів: страусів з Африки, Австралії та (П,п)івденної Америки, бізонів з (П,п)івнічної Америки, зебу з Індії, фазанів з Китаю, оленів з (Д,д)алекого (С,с)ходу.

На/сьогодні це база (У,у)країнського (Н,н)ауково/ (Д,д)ослідного (І,і)нституту (Т,т)варинництва (С,с)тепових (Р,р)айонів ім. М. Ф. Іванова. Тут наука і практика йдуть по/руч. День/у/день учені займаються вивченням і збереженням заповідного степу, акліматизацією та гібридизацією тварин, удосконалюють і виводять нові сільсько/ господарські породи.

Гордість заповідника — чорні (А,а)встралійські лебеді. На ставках без/угаву ґелґочуть гуси й качки. Тут можна побачити й найбільшого птаха планети — (А,а)фриканського страуса.

Від/ранку до/вечора у степу пасуться голубі гну, могутні, з гострими серпо/подібними рогами. Вони завжди не/довірливі, тримаються на/сторожі. А (Ш,ш)отландські поні майже ручні. По/троє, по/четверо особин коней Пржевальського пасуться не/далеко від (^туркменських куланів. Цим двом видам загрожувало повне зникнення, і вони були взяті під захист (М,)іжнародного (С,с)оюзу (О,о)хорони (П,п) рироди в рамках ЮНЕСКО. Дивує велич (А,а)мериканських бізонів, поголів’я яких на батьківщині зменшилось у/стократ. Асканійське стадо бізонів до/сих/пір єдине в Європі. Тільки в заповіднику утримуються на/волі тропічні тварини — зебри. Викликають повагу грізні (А,а)фриканські аборигени — чорні кафрські буйволи, які входять у «золоту п’ятірку» тварин Африки (слон, носоріг, буйвіл, лев, леопард).

Збереження рідкісних представників флори і фауни — не/просте завдання. На/щастя, є подвижники науки, за/в/дяки яким створена Асканія-Нова — унікальний куточок природи, жива пам’ятка людській доброті та працелюбству (З журналу).

► Побудуйте висловлювання про враження від відвідування зоопарку, використовуючи для послідовного викладу думки прислівники спочатку, потім, згодом, по-перше, по-друге, зрештою, таким чином та ін.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Хто сьогодні найкраще працював на уроці? Може, ти?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Опишіть заповідні зони вашого регіону в публіцистичному стилі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити