Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 62 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ

Мета:

□ навчальна: пояснити правопис прислівників разом, сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою,

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять, мовне чуття;

□ виховна: виховувати естетичний смак.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Орфографічний практикум (робота з картками біля дошки)

Картка 1

► Запишіть прислівники, вставивши букви, поясніть орфограми. Нескінче..о, негада..о, невблага..о, скаже..о, нужда..о, негада..о.

Картка 2

► Запишіть словосполучення, вставивши букви, поясніть орфограми.

По-вовч.. рич.., родюч.. ґрунт.., читаюч.. (по)латин.., дуж.. хлопц.., висок.. круч.., зроб.. двіч.., відвідувач.. Соч.., (по)дівоч.. радіюч...

Картка 3

► Запишіть слова, розкриваючи дужки, поясніть орфограми. (Ні)де дітися; літати (не)високо, (не)швидко, а повільно рухатися;

(не)обережно поводитися, (не)щадно критикувати, (не)довго чекав.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

Проблемне питання

ü Який запис слова є правильним: на пам’ять або напам’ять?

ü Чому можливі обидва варіанти?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

► Розгляньте таблицю. Розкажіть про особливості правопису прислівників разом.

Особливості правопису прислівників разом

Разом пишуться складні прислівники, якщо утворені:

Приклади


з прислівником

віднині, дотепер, забагато, надалі, навічно, отак, назавжди, назавтра (те саме, що «завтра»), наскрізь, негаразд, невтямки, отам, підтюпцем, позаторік, потроху, утричі;

Але: на коли, на потім, на завтра (у значенні «на завтрашній день»), до завтра, на відмінно

сполученням прийменник з різними частинами мови

з іменником,

- що вже не вживається:

- що вживається і зараз

- безперестанку, взимку, дощенту, восени, навпростець, навколішках, невтямки, спересердя, упереміш, ущерть;

- безвісти, вбік, вголос, взнаки, відразу,

вплач, доволі, заочі, наверх, навиліт, донизу, назустріч, нараз, насилу, опівдні, повік, урешті

з коротким прикметником

вкрай, допізна, заново, зліва, зрідка, востаннє, напевне, нарівні, нарізно, нашвидку, помалу, потихеньку, сповна


з числівником

втроє, вперше, вдруге, надвоє, натроє, удвох, учотирьох, водно, заодно, поодинці, спершу


із займенником

внічию, втім, навіщо, нащо, передусім, почім, почому.

Але: до чого, за віщо, за що та ін.

сполученням кількох прийменників

з різними частинами мови:

вдосвіта, впродовж, завбільшки, завчасу, знадвору, навздогін, навсидьки, навмисне, наосліп, навперейми, наприкінці, навряд, навскіс, навстіж, попідтинню

сполученням кількох основ (із прийменником чи без нього)

босоніж, ліворуч, натщесерце, мимоволі, мимохіть, мимохідь, насамперед, нашвидкуруч, обабіч, очевидно, повсякчас, привселюдно, тимчасово, чимдуж, стократ;

Але: у сто крат, все одно, все рівно

сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- з різними частинами мови

абикуди, абияк, анітрохи, дедалі, деінде, чимало, щовечора, щомога, щонайдовше, щонайкраще, щоправда, щораз, якомога, якраз.

Але: дарма що, поки що, тільки що, хіба що, чи що

Слово вчителя

Увага! Щоб уникнути помилок, слід відрізняти прислівники, складені з прийменників або часток з різними частинами мови, від однозвучних сполучень прийменників або часток з іменниками, прикметниками тощо, які зберігають у реченні свої функції окремої частини мови, отже пишуться окремо.

Іменник завжди називає який конкретний предмет (якийсь двір, день, гору, якусь гору), а прислівник лише абстрактно вказує на місце (надворі — тобто не в приміщенні), час (удень — йдеться про пору, коли надворі видно), місце (нагору — дія скерована вверх).

Іноді відрізнити прислівник від однозвучного сполучення слів може допомогти:

□ наголос: навіки — навіки, надворі — на дворі, набік — на бік, насміх — на сміх;

□ означення (прикметник, числівник, займенник), що можна поставити між прийменником та іменником. Це вказуватиме на сполучення слів, а не на прислівник: вивчити (як?) напам’ять — подарувати (на що?) на довгу пам’ять.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте речення, випишіть прислівники разом зі словами, до яких вони належать, і поясніть їх правопис.

► З’ясуйте спосіб творення прислівників.

1. І верховіттям тонкій тополі кивають стиха, шепотять поволі. 2. Кінь скаче вчвал, щосили, щодуху (Леся Українка). 3. Спочатку попримовкали коники, тоді шелеснуло листям, потім знов запала тиша (Ю. Смолич). 4. З самого рання летять чайки в поля, углиб суходолу, летять, мов на роботу, і трудяться аж поки спека не вдарить (О. Гончар). 5. Щовечора, як зіронька до місяця сходить, молодая дівчинонька в садочок виходить (Т. Шевченко). 6. З правого боку збігала течійка маків, а зліва усміхалося море (М. Коцюбинський). 7. Котилось сонце в синій стелі, тополі гнулися в поклін, гудки на станції веселі кричали вітру вперегін (А. Малишко). 8. Ледве ясне сонечко скотилось додолу, тихий вечір присмерком вкриє ліс і поле (Н. Забіла).

Аналіз мовних одиниць

► Порівняйте речення. Знайдіть прислівники й однозвучні з ними сполучення слів. Визначте, з якими словами в реченні вони поєднані.

► Поставте до них питання і з’ясуйте їх синтаксичну роль в реченні.

► Доберіть означення до сполучень прийменників з іменниками, прикметниками тощо.

Спочатку це не було з’ясовано

З початку розмови вони порозумілися

Він повернув убік

Ударив у бік

Всередині щось закололо

Приклади є в середині розділу

Зустрілися востаннє

Завезли меблі в останнє приміщення офісу

Ми чуємо це вперше

Постукала в перше вікно

У нас є чимало досягнень

Чи мало вам допомагали?

Ми теж брали участь у змаганнях

Він говорив те ж, що і я

Якось воно буде

Як ось і гості на поріг!

Установлення відповідності

► До наведених у першому стовпчику сполучень слів і прислівників дібрати з другого стовпчика прислівники-синоніми. Пояснити, яким способом утворені прислівники.

на босу ногу

нашвидкуруч

заразом

силоміць

мимохіть

чимраз

по дорозі

ліворуч

проти волі

босоніж

похапки

водночас

зліва

мимоволі

дедалі

мимохідь

Творча робота

► З наведеними словами складіть два речення, щоб в одному реченні це був прислівник, а в другому — однозвучне з ним слово (іменник, прикметник, числівник), ужите з прийменником (за варіантами).

1. На/віки.

2. На/швидку.

3. По/третє.

► Розберіть прислівник як частину мови.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте виразно текст. Визначте тип мовлення.

► Що ви знаєте про чумаків? Де проходить Чумацький Шлях? Од/вічним закурен..им шляхом тихо просувається валка. Не/

мов вуж-велетень плазує серед степу. Голова занурилася в пр..дорожні терни, а хвіст ген-ген зникає в густій хмарі куряви. З/гори, з блакитної в..сокості, упаде на землю сріблом жайворонкова пісня, долине клекіт орлячий, а широкий степ відгукнеться на ті звуки тихим шел..стін..ям тирси. Сайгак пру..коногий шмигоне десь далекодалеко і зникне вмить між густими травами...

Лінивою, тихою ходою чвалають круторогі бедраті воли, похитують лобатими головами, жують безустан..о жвачку... Бряжчать мережані ярма з т..рновими занозами, поскрипують нові чумацькі мажі, укриті шкурами, закурен..і в далекій дорозі. Біля возів ідуть чумаки, на пужално опираючись. То все високі, кр..мезні постаті в смоляних сорочках та штанях, закурен..их брилях або шапках високих. З/горда поглядають вони довкола, певні у своїх силах, байдужі до всяких жит..євих незгод. Воля чумакові, воля наймиліша... А хіба ж не волею віє від цього простору широкого, від цього степу хвилястого, як море безкрайого!.. (За М. Коцюбинським)

► З’ясуйте значення виділених жирним шрифтом слів.

► Випишіть слова, у яких пропущена буква чи стоїть риска, поясніть їх правопис.

► Перепишіть підкреслене речення, зробіть його синтаксичний розбір.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Що залишилося незрозумілим?

ü Яким балом ви оцінили б свою роботу на уроці?

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Знайдіть інформацію про галактику, яку українці називали Чумацький Шлях. Напишіть доповідь у публіцистичному стилі, використовуючи за необхідності прислівники.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити