Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 63 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета:

□ навчальна: пояснити правила написання прислівників через дефіс, сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою,

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати почуття дружби, ціннісне ставлення до праці.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Словниковий диктант

► Запишіть слова, поясніть орфограми.

Невдогад, невтямки, недалеко, ненаситно, ніколи, нітрохи, ніяк, деколи, абияк, поодинці, знадвору, восени, взнаки, завдовжки, чимало, щосили, щонайвигідніше, чимало, невимовно, невблаганно.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

Як на так/сяк відміряєш, то на сяк/так і відріжеш (Народна мудрість).

Лінгвістичне дослідження

ü Як ви розумієте це прислів’я?

ü Поясніть правопис прислівників.

ü Чи вистачає вам знань для того, щоб відповісти на це запитання?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте в підручнику теоретичний матеріал про написання прислівників з дефісом.

Бесіда

ü Від яких частин мови творяться ці прислівники? (Від прикметників, займенників і порядкових числівників за допомогою прийменника по-; від прислівників і часток будь-, -будь, -небудь, казна-, -то, хтозна-; від різних частин мови, що повторюються, зі службовими словами або без них.)

ü Які прислівники пишуться з дефісом як винятки? (По-латині, на-гора)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте речення, випишіть прислівники разом зі словами, до яких вони належать, і поясніть їх правопис.

1. Чисте, по-весняному світле небо синіло над просікою (О. Гончар). 2. Де-не-де вже верховіття дерев позолочене зеленою барвою. 3. Хвиля край берега ясно так синіє, а дедалі ледве-ледве, мов туман, ліліє (Леся Українка). 4. Валка, що рано-вранці виїхала з Чигирина, усе далі заглиблювалася в степ (П. Панч). 5. Люди, як і квіти, розкриваються не відразу і кожний по-своєму (М. Стельмах). 6. Тихомирно спала зграя лебедина (О. Олесь). 7. Боявся собаки, котрий хтозна-як поведеться, почувши голос (Є. Гуцало). 8. Бузок належить до тих рослин, які можна пересаджувати будь-коли.

Аналіз і класифікація мовних одиниць

► Перепишіть прислівники, знімаючи риску. Поясніть їх правопис.

Коли/не/будь, ледве/ледве, казна/де, пліч/о/пліч, більш/менш, часто/густо, по/вашому, сяк/так, будь/коли, як/не/будь, по/господарськи, давним/давно, тишком/нишком, коли/не/коли, хто/зна/ куди.

► З одним з прислівників складіть речення.

Розподільний диктант

► Розподілити прислівники, що пишуться через дефіс, за колонками таблиці, відповідно до правил правопису.

Префікс по- і суфікси -ому (-ему), -и, -е

Префікси

будь-, казна-, хтозна-

Суфікси

-небудь, -таки, -то, -от

Складання чи однакових чи близьких за змістом слів

По-братерськи, ось-ось, так-от будь-де, всього-на-всього, куди-небудь, по-іншому, десь-інколи, по-латині, хоч-не-хоч, десь-то, подруге, вряди-годи, казна-коли, будь-що-будь, по-нашому, хтозна-як.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст мовчки. Визначте тип і стиль мовлення. Доведіть свою думку.

► З’ясуйте за словником значення підкреслених слів. Який словник вам у цьому допоможе?

Музей народної архітектури та побуту, що в с. Пирогово, м. Київ,— найбільший за площею (150 га) музей в Україні, головна етнографічна «скарбниця». Це архітектурно-ландшафтний комплекс під відкритим небом, який розповідає про всі історико-етнографічні райони України — Поліс..я, Над..ніпрянщину, Слобожанщину, Карпати, Поділ..я і Таврію.

Унікальність музею передусім у тому, що всі садиби — це не реконструкції, а справжні артефакти, хати звезен..і сюди з різних куточків України, тому в ньому наче потрапляєш у давнє минуле. В усіх народів традиційне житло символізувало особистий Всесвіт родини і було водночас відображенням космосу. У хаті людина народжувалася, звідти вона йшла «у світи» шукати себе, туди вона поверталася, щоб продовжити рід, і зрештою, у хаті людина відходила в інший світ, приєднуючись до поколінь предків у Вирії-Раю. А хата залишалася, зберігаючи пам’ять про поколін..я, які жили в ній. Хати музею, найстаріша з яких датується 1580-м роком, наповнен..і зразками предметів побуту, одягом, іконами тощо.

Споконвіків в Україні був такий звичай: кожен, хто заходив до хати, мав поглянути на покуть, на ікони, привітатися до них, тим самим віддаючи шану сакральному простору оселі і показуючи, що в душі немає лихих намірів. У давніші часи годилося ще й хреститися. Людина, яка зайшла до хати, але не поглянула на образи, уважалася нечесною. Покуть була найбільш святим місцем в оселі, і кожна господиня намагалася прибрати його якнайкраще, прикрашаючи рушниками.

Неодмінними атрибутами українського села були вітряки, млини (їх також можна побачити на території музею). Мірошник завжди вважався трохи чарівником, адже він перетворював зерно на запашне борошно, яке давало людям надію пережити зиму. Вітряки, привітно порипуючи своїми крилами, доповнюють національний колорит українського побуту.

У музеї представлено громадський центр села — управу, церковно-парафіяльну школу і дві церкви — святого архістратига Михаїла (до речі, церква наразі діюча) і святої Параскеви, зведен..ої 1742 р.

У «парку ремесел» сучасні умільці постійно знайомлять відвідувачів з традиційними народними промислами, вкладаючи в історичні декорації живий дух працьовитих і талановитих українців.

Цей заповідний куточок на околиці Києва свято зберігаючи в традиціях мистецтві побуті віками витворен..у національну культуру передає сутність українського народу (З журналу).

(Режим доступу: http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Muzey-narodnoy-arhitekturyi-i-byitaPirogovo-.html)

► Визначте способи творення ступенів порівняння виділених курсивом прикметників.

► Утворіть від них прислівники.

► Випишіть із тексту прислівники. З’ясуйте їх походження, спосіб творення.

► Запишіть виділені жирним шрифтом словосполучення. Від прикметників і займенників, що входять до їх складу, утворіть прислівники.

► Чи змінюється при цьому наголос?

► Які особливості правопису цих прислівників?

► Складіть словосполучення з утвореними прислівниками.

► Випишіть слова з пропущеними буквами. Замість крапок поставте, де потрібно, букви.

► Перепишіть останнє речення, поставте розділові знаки, поясніть їх. Зробіть синтаксичний розбір речення.

► Прислівник з останнього речення розберіть як частину мови.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Чи є впевненість у знаннях?

ü Ви готові до написання контрольних тестових завдань?

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Розкажіть про те, що ви дізналися на уроці, вдома. Чи відвідували ваші батьки або інші родичі цей музей? Розпитайте старших представників вашого роду про побут попередніх поколінь. Запишіть ваше спілкування з ними як діалог у зошит.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити