Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 64 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО

Мета:

□ навчальна: пояснити правила написання прислівників окремо, сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати почуття поваги до минулого, до думок і переживань попередніх поколінь.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Словниковий диктант

► Запишіть слова, поясніть орфограми.

Казна/де, по/латині, на/четверо, на/гора, далеко/далеко, до/щенту, хоч/не/хоч, на/від/різ, на/останок, в/зимку, хтозна/як, ні/що, ось/ось, без/вісти, до/пізна, у/чотирьох, по/друге, у/тричі, у/п’яте.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Лінгвістичне дослідження

► Віднайдіть закономірність.

1. До сьогодні, до побачення, до речі.

2. По закону, по суті, по черзі.

3. На жаль, на зразок, на диво.

4. Без кінця — безвісти.

5. На вибір — наспіх.

6. За рахунок — засвітла.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте правила написання прислівників окремо.

► Поясніть правопис досліджуваних рядків прислівників.

Коментоване письмо

► Запишіть у зошит прислівникові сполуки, пояснюючи правила їх написання.

Без відома, по троє, тим разом, в основному, без ладу, в міру, до ладу, таким чином, в цілому, до речі, на ніщо, на око, до пори, на жаль, у височінь, на зло, до побачення, на прощання, до останку, на потім, без пуття, як слід, на відмінно, з дому, на бігу, по змозі, до вподоби, без кінця, на добрані, у стократ, по правді, на виплат, до завтра, як треба.

► З одним із прислівників складіть речення.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розподільний диктант

► Запишіть прислівники в три колонки: 1) разом; 2) через дефіс; 3) окремо.

Без відома, нашвидку, по-моєму, вряди-годи, без ліку, без сліду, без упину, посередині, в позику, до вподоби, до гурту, до діла, врозсип, до загину, до краю, де-не-де, до ладу, до пари, до побачення, до речі, до сьогодні, за кордон, за рахунок, з-за кордону, тим разом, на бігу, на вагу, на весну, навесні, на вибір, напереріз, на віку, на мить, на поруки,на світанку, на славу, на сміх, засвітла, по двоє, помалу, урешті, на ходу, по-братньому, під силу, черзі, у вигляді, другого дня, як-не-як, таким чином, наостанок, тим часом, начетверо, у цілому.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Класифікація мовних одиниць

► Перепишіть словосполучення. Знімаючи риску, розподіліть їх у три стовпчики в такому порядку: 1) що пишуться разом; 2) з дефісом; 3) що пишуться окремо.

Тим/часом наближається весна, в/зимку знадобиться, віч/на/ віч поговорити, у/нагороду отримав, без/упину сміятися; як/не/ як, а родичі; у/чвал скаче кінь, тим/часово відсутній, по/людськи ставитися, по/двоє шикуватися, під/силу зробити, пліч/о/пліч працювати, сто/крат повторити, взаємодіяти по/сусідству, мимо/волі подумати, у/слід подивитися, в/ногу із часом іти, по/закону судити, з’явитися о/півночі, з ним за/одно.

► Підкресліть другу букву в першому слові кожного словосполучення. З цих букв прочитаєте народне прислів’я.

(Вчитися ніколи не пізно.)

► Слова, з яких склалося народне прислів’я, розберіть як частину мови (робота за варіантами).

Відновлення фразеологізмів

► Запишіть прислів’я й приказки, поставивши замість крапок прислівники, що відповідають змісту.

► Поясніть, які риси характеру, зафіксовані в усній народній творчості, виховували наші предки.

...один день рік годує. Посій ... — будеш мати зерна гору. ...Нам гроші, як ми самі хороші! Краще ... зранку, ніж нічого до вечора. Сміливий як жаба: ... у воду! Одне «...» краще двох «завтра». Пороби до поту, то й поїси ... Як у травні дощ ..., то восени хліб у коморі.

Слова для довідок: трохи, в охоту, влітку, надворі, змаху, сьогодні, впору, нащо.

► Якими членами речення є прислівники?

► Назвіть їх розряд, вид, спосіб творення.

► Поясніть правопис прислівників.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Оцініть свою роботу на уроці.

ü Чи задоволені ви результатом?

ü Що вам сьогодні запам’яталося?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Розпитайте бабусю або дідуся про їхнє навчання у школі. Запишіть вашу розмову як діалог, супроводжуючи репліки, якщо це доцільно, прислівниками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити