Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 65 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ТИПУ РАЗ У РАЗ, З ДНЯ НА ДЕНЬ...

Мета:

□ навчальна: пояснити вживання прислівникових сполучень, сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою, збагатити лексичний склад учнів;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати почуття дружби, ціннісне ставлення до праці.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість, українознавство.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Бліцопитування

ü Назвіть основні правила правопису прислівників.

ü За допомогою чого творяться прислівники?

ü Коли прислівники писатимуться разом?

ü Які прислівники пишуться через дефіс?

ü Що є умовами написання прислівників окремо?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

Проблемне запитання

► Чому за різними правилами пишуться прислівники сама-самісінька, сам самотою, сам на сам?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте правило написання прислівникових сполучень. Знайдіть відповіді на проблемне запитання.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте речення, випишіть прислівники разом зі словами, до яких вони належать, і поясніть, чим відрізняється їх правопис.

1. А місяць все такий же, він — місяць, місяченько, як вчора, позавчора і хтозна ще коли (Л. Костенко). 2. Зроду-віку козак не був і не буде катом (Народна творчість). 3. Одним єдине при долині, в степу, край дороги, стоїть дерево високе. 4. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів (Т. Шевченко). 5. Так піду я в поля неозорі із піснями один на один (А. Малишко). 6. На чистому теплому небі тільки де-не-де біліли кущиками хмари (М. Коцюбинський).

Розподільний диктант

► Запишіть прислівники у дві колонки відповідно до їх правопису:

1) разом, 2) через дефіс; 3) окремо.

Віч/на/віч, зо/зла, на/щастя, не/до/ладу, по/маленьку, в/осно- вному, на/відмінно, у/решті/решт, один/одним, більш/менш, де/ далі, по/людське, одним/єдине, сяк/так, що/правда, не/до/вподоби, всього/на/всього, по/троху, без/кінця/краю, без/вісти, по/перше, у/двох, по/дідовому.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення.

► Дайте тексту заголовок. Що він виражає: тему чи основну думку?

Більшість людей нашої планети знає, що таке «Червона книга», але лиш деякі з них звертають увагу на проблеми, що відкриваються з кожною її сторінкою.

Червона книга — це перелік рідкісних тварин, рослин, грибів, які рік у рік перебувають під загрозою зникнення. Хоча ні, дуже часто хочеться сказати інше. Червона книга — це один із результатів життя людей на планеті, це їх егоїзм, пихатість і так званий розум. Як наслідок, один за одним зникають види рослин і тварин.

Ми повинні пам’ятати про те, що людина — це не головна істота на всій земній кулі, це лиш істота мисляча, яка є однією з гілок великого дерева під назвою «життя». Замислюючись раз у раз над життям планети, починаємо розуміти, що воно значною мірою залежить від нас.

Здавалося б, навіщо нам думати про зникненням тварин і рослин? Адже з 1948 року цим опікується Міжнародний Союз Охорони Природи, мета якого вивчення стану рідкісних видів тварин і рослин, що зникають, та розробка міжнародних проектів у галузі їх захисту. Але час від часу сторінки «Червоної книги» поповнюються новими назвами.

Вирубуючи ліси, забруднюючи повітря й воду, осушуючи водойми, ми з кожним роком погіршуємо екологічну ситуацію, тому потрібно змінити ставлення до природи, інакше буде занадто пізно.

21 березня — «Всесвітній день Землі». Цього дня в багатьох куточках нашої планети проходять різні заходи: прибирання територій, саджання дерев, проведення конференцій, виставок. Таким чином, ви також можете долучитися до цього, зв’язавшись з природоохоронними організаціями.

Ми люди, тому повинні розуміти, що природа — це не спадок. Ми її «позичили» в майбутніх поколінь. Подумаймо, як зберегти нашу планету для нащадків і почнемо діяти, поки не пізно!

► Випишіть із тексту прислівникові сполучення разом зі словами, до яких вони належать.

► Поясніть правопис цих сполучень.

Бесіда

ü З якими частинами мови може бути пов’язаний прислівник за значенням?

ü Яку синтаксичну роль може виконувати прислівник? Наведіть приклади.

ü Які є розряди прислівників за значенням?

ü Які є ступені порівняння прислівників. Як вони творяться? Наведіть приклади.

ü Якими способами творяться прислівники?

ü Як пишемо прислівники з не і ні?

ü Коли в прислівниках пишуть н та нн?

ü Як пишуть прислівникові сполуки?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Чи можете ви з упевненістю сказати, що ніколи не припуститесь помилок у написанні прислівників?

ü Можливо, треба повторити деякі правила?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть повідомлення в науковому стилі про Червону книгу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити