Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 66 ТЕМАТИчНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 З ТЕМИ «ПРИСЛІВНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета:

□ навчальна: перевірити знання учнів з вивченої теми;

□ розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно; розвивати логічне мислення; мовленнєві навички;

□ виховна: виховувати любов до мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання їх.

ІІІ. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок прислівників, від яких можна утворити ступені порівняння:

А вгорі, весело, щасливо, світло;

Б м’яко, погано, каліграфічно, внизу;

В яскраво, мудро, міцно, твердо;

Г наскрізь, сьогодні, рано, мовчки.

2. Разом треба писати всі прислівники в рядку:

А ні/коли, на/півдорозі, з/вечора;

Б на/переваги, на/взнак, раз/у/раз;

В куди/небудь, з/ненацька, за/раз;

Г на/рівні, під/ряд, віч/на/віч.

3. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника в рядку:

А багато — більше — найбагато;

Б тяжко — тяжіше — найтяжіше;

В товсто — товеше — найтовеше;

Г струнко — стрункіше — найстрункіше.

4. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо:

А з/дня/на/день, по/третє, в/решті/решт, на/радість;

Б на/жаль, рік/у/рік, сама/самотою, до/пари;

В де/не/де, в/літку, по/перше, хоч/не/хоч;

Г сам/на/сам, будь/коли, з роду/в/рід, на/ходу.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

5. Установіть відповідність між правилом і написанням прислівників:

А И, тому що основа закінчується на г, к, х

1 позаоч..

Б И пишеться після ч, ж у прислівниках

2 декол..

з префіксом по- та у від дієприслівникових

3 посередин ..

прислівниках із суфіксами -ачи (-ячи)

4 нехотяч..

В И пишеться після твердого приголосного

5 навпомацки..

основи прислівника

Г І пишеться після м’якого приголосного основи прислівника

6. Установіть відповідність між прислівником та їх розрядами за значенням:

А Напоказ

1 Часу

Б Згарячу

2 Способу дії

В Швидко

3 Мети

Г Віддавна

4 Причини


5 Міри й ступеня дії

Завдання 7-8 — завдання відкритої форми.

7. Уставте замість крапок пропущені букви -н- або -нн-.

Зако..о, змістов..о, спросо..я, попідти..ю.

8. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть морфологічний розбір прислівника.

У ХІХ ст. посуд частіше почали прикрашати гутним декором (скляними джутами розетками медальйонами-печатками дрібним битим склом тощо).

ІІ варіант

Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок прислівників, від яких можна утворити ступені порівняння:

А радісно, високо, помалу, тихо;

Б низько, красиво, легко, заново;

В погано, близько, складно, тепло;

Г темно, глибоко, опівдні, весело.

2. Разом треба писати всі прислівники в рядку:

А без/упину, зо/зла, зі/споду;

Б по/польськи, на/вхрест, по/тиху;

В на/гору, з/середини, по/іншому;

Г до/щенту, на/весні, з/рання.

3. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника в рядку:

А глибоко — глибше — найглибоко;

Б добре — краще — якнайкраще;

В повно — повше — найповно;

Г дорого — дорогіше — найдорогіше.

4. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо:

А одним/єдине, без/відома, на/весну, до/сьогодні;

Б час/від/часу, одна/по/одній, без/упину, на/гора;

В з ранку/до/вечора, не/сьогодні/завтра, де/небудь, по/закону;

Г сам/на/сам, вряди/годи, на/льоту, до/побачення.

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

5. Установіть відповідність між правилом і написанням прислівників:

А И, тому що основа закінчується на г, к, х

1 невдовзі..

Б И пишеться після ч, ж у прислівниках

2 насторож..

з префіксом по- та у від дієприслівникових

3 завдяк..

прислівниках із суфіксами -ачи (-ячи)

4 напереваг..

В И пишеться після твердого приголосного

5 лежач..

основи прислівника


Г І пишеться після м’якого приголосного основи прислівника6. Установіть відповідність між прислівником та їх розрядами за значенням.

А Наперекір

1 Часу

Б Спересердя

2 Способу дії

В Щороку

3 Мети

Г Весело

4 Причини


5 Міри й ступеня дії

Завдання 7-8 — завдання відкритої форми.

7. Уставте замість крапок пропущені букви -н- або -нн-.

Невблага..о, напруже..о, зра..я, беззвуч..о.

8. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть морфологічний розбір прислівника.

Бо на світі той мудріший хто найдужче любить життя (В. Симоненко).

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Збирання зошитів

Рефлексія

ü Проаналізуйте результати виконання тестів. Запишіть теми, які вам потрібно повторити.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Індивідуальне завдання з повторення вивченого

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої

форми

з вибором однієї відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіант 1

в

а

г

б

А-, Б-,

В-, Г-

А-,3 Б-4,

В-2, Г-1Варіант 2

в

г

в

а

А-3,Б-5,

В-4, Г-1

А-3, Б-1,

В-4, Г-2Кількість балів

1

1

1

1

2

2

2

2


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити