Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 68 ВИДИ ПРИЙМЕННИКІВ ЗА БУДОВОЮ. НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ

Мета:

□ навчальна: сформувати уявлення про види прийменників за будовою, непохідні й похідні прийменники; формувати вміння учнів знаходити в тексті прийменники, визначати їх вид, аналізувати тексти щодо правильності використання прийменників із відмінковими формами іменників; удосконалювати вміння використовувати прийменники у мовленні, редагувати тексти щодо правильності використання прийменникових засобів милозвучності мовлення;

□ розвивальна: розвивати ключові й предметні компетентності особистості, усне і писемне мовлення, логічне мислення, пам'ять, увагу, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;

□ виховна: виховувати працелюбність, бажання допомагати один одному; прагнення співпраці з іншими учнями.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (прийменники-синоніми й антоніми); синтаксис (прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення); культура мовлення й стилістика (особливості вживання деяких прийменників з іменниками); текст (риторичний аспект) (використання прийменника в мовленні для відтворення логічних зв'язків, стилістичне використання повтору прийменника в народнопоетичній творчості).

Міжпредметні зв'язки: використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх і наукових текстах (література, історія, географія, фізика, хімія).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Релаксаційна вправа під класичну музику

Учитель. Діти! Заплющте очі, налаштуємося на роботу. Ви все вмієте, ви все знаєте, ви розумні й творчі. Покладіть долоню на серденько. Б’ється серденько? Таке маленьке, а так багато працює. Ось і ми плідно працюємо. Розплющте очі.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

► Презентація висловлювань про свій улюблений шкільний предмет

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК

Незакінчене речення (на матеріалі домашнього завдання)

ü У реченні прийменники мови служать для...

ü Я знаю, що прийменник — це частина мови, яка...

ü За походженням прийменники поділяються на...

Коло ідей

► Закінчіть фразу: «Без віри в свої сили не можна...».

Коли всі думки учнів записані на дошці, вибирають те висловлювання, що є найбільш вдалим.

► У записаному знайдіть прийменники, обґрунтуйте свій вибір. Дослідження-відновлення

► Прочитайте виразно текст, уставте пропущені слова, визначте частину мови.

Зоре моя вечірняя,

Зійди ... горою,

Поговорим тихесенько

...неволі ... тобою.

Розкажи, як ... горою

Сонечко сідає,

Як ...Дніпра веселочка

Воду позичає,

Як широка сокорина

Віти розпустила,

А ... самою водою

Верба похилилась.

Аж … воді розіслала

Зеленії віти.

Т. Шевченко

Лінгвістична гра «прийменниковий марафон» (групова робота)

► Хто швидше напише по чотири-п’ять прийменників, що:

1) вживаються з іменником у родовому відмінку;

2) вживаються з іменником в орудному відмінку;

3) є синонімами до прийменника край;

4) що виражають часові відношення.

Довідка

1) з, без, проти, до, біля, від, для, з-за, з-під, за, між, в (у), коло;

2) над, під, перед, поза, з, за, між;

3) біля, неподалік, при, коло, поблизу;

4) від, до, на, з, о, після, через, упродовж.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

Отож, сьогодні ми повторимо та поглибимо наші знання про прийменник. Що вам відомо про прийменник як частину мови?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-зіставлення

► Порівняйте і доведіть, що в одній колонці підкреслені слова — прислівники, у другій — прийменники.

До лісу вже близько. Близько лісу засіяне поле.

Навкруги золоті поля. Навкруги нас багато зелені.

Автобус промчав мимо. Автобус промчав мимо нас.

Наукова довідка: прийменники в мові не завжди були службовими словами. Про це свідчать слова, які в сучасній мові можуть бути іменниками і прийменниками.

Інтерактивна вправа «Коло ідей»

► Обґрунтуйте проблемне питання: якими частинами мови виступають у наведених реченнях омонімічні слова.

1. На уроці фізкультури діти стали в коло.

2. Спортсмени бігали коло річки.

Очікувані обґрунтування:

1. У першому реченні виділене слово відповідає на запитання що? — коло. У другому реченні виділене слово входить до складу запитання коло чого? — коло річки.

2. У першому реченні виділене слово має лексичне значення; у другому — служить для зв’язку слів;

3. У першому реченні виділене слово виступає членом речення (присудок); у другому реченні виділене слово можна замінити прийменником-синонімом біля.

Висновок: у першому реченні слово коло — іменник, у другому — прийменник

Колективний аналіз таблиці

► Розгляньте таблицю і розкажіть, що нового ви дізналися:

За походженням та утворенням

Непохідні

Похідні

Не утворені від якихось частин мови (їх часто плутають із префіксами)

Утворені від інших частин мови

Утворені сполученням непохідних прийменників

Непохідні

Похідні

в, від, над, до, на, без, крім, при, за

Навколо, вздовж, край, осторонь, заради

по+за (поза), за+для (задля) по+під (попід), з+по+серед (з-посеред)

Творче завдання

► Складіть по два речення до кожного слова, щоб в одному випадку запропоноване слово в реченні було прийменником, а в іншому прислівником чи іменником.

Довкола, напередодні; круг, протягом.

Зразок. Довкола лісу для диких тварин були встановлені годівниці (довкола —прийменник). Довкола пес Тімка побачив знайому місцевість (довкола — прислівник).

Дидактична гра «Хто уважний» (за варіантами)

► У сучасній українській мові прийменникова сім’я поповнюється новими словами. Прослухайте і запишіть слова: 1) ті, що утворилися від іменників; 2) ті, що утворилися від прислівників. Кінець, круг, з метою, з приводу, за рахунок,

Близько, вздовж, поперек, навколо, навкруги, спереду.

«Навчаючи — учусь»

Троє учнів розглядають таблицю про розподіл прийменників за будовою. Потім ознайомлюють зі своєю інформацією інших учнів класу.

Прості

Складні

Складені

Непохідні та похідні, що мають одну основу

Утворюються з кількох частин і пишуться разом або через дефіс

Утворюються з кількох частин і пишуться окремо

Від, при, за, кругом, на, шляхом, біля, перед, в

Попід, задля, з-посеред, із-за, заради, поміж, з-за

Під час, відповідно до, згідно з, на відміну від

Розподільний диктант

► Запишіть сполучення слів з прийменниками у два стовпчики: у перший — із похідними прийменниками, у другий — із непохідними. Визначте, від яких частин мови утворилися похідні прийменники.

Наді мною, коло лісу, з-поміж людей, з гори, протягом року, понад лісами, згідно з наказом, о сьомій годині, незалежно від погоди, край дороги, біля столу, на дошці, під землею, без нас.

Заповнення таблиці (групова робота)

► Розподіліть наведені прийменники на непохідні й похідні, визначте їх вид за будовою. Із 2-3 похідними прийменниками складіть речення.

Під, попід, понад, за, при, з-за, з-під, серед, по, на, у, над, посеред, поза, з, до, з-над, від, під, уві, із-за.

Непохідні прийменники

Похідні прийменникиVI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз мовних явищ на основі тексту

► Прослухайте текст. Визначте тип і стиль мовлення, тему й основну думку тексту. Доберіть заголовок. Запишіть на слух прийменниково-іменникові сполучення. Визначте походження прийменників (похідний чи непохідний) та вид за будовою. Далека батьківська домівка. Нікого не залишилося в тій хаті з їхнього роду, і стоїть вона, стара й похилена, неначе сторічна бабуся. Та ще розлогий ясен рипить на причілку, німий, але вірний сторож, поставлений над солом’яним дахом самою долею.

У тій оселі давно живуть чужі люди, уважаючи домівку своєю. Звикли нові мешканці до крислатого ясена. А колись він розважав його своїм зеленим шумом навесні і навівав смуток пізньої осені, гублячи пожовкле листя. Узимку ясен брався інеєм або олив’яною ожеледицею і скрипів важко, ламаючи холодну броню на своєму тілі.

Заметена снігами хата ледь блимала невеличкими вікнами з-під сивих брів. А навесні вона оживала. Коли розтавали сніги, найпершими коло призьби пробивалися зеленими шпичаками півники. Весна ніби прагнула прикрасити вбогу хатину зелом і квітом, щоб людям у ній було веселіше жити (І. Цюпа).

Самостійна робота

► Складіть по два речення з наведеними словами, щоб вони були то повнозначними, то прийменниками.

Навкруги, кінець, довкола, поряд.

Дослідження-зіставлення (робота в парах)

► Прочитайте пари сполучень слів. Дослідіть, у яких із них ужито похідні прийменники, а в яких — прислівники. З’ясуйте, на які відмінки вказують ужиті у словосполученнях прийменники.

1. Стояти на протязі — протягом усього життя. 2. Щодо навчання — що до чого. 3. Стояти узбіч — узбіч садиби. 4. Іти поруч з батьком — працювати поруч. 5. Сидіти посередині кімнати — посередині стоїть стіл.

Гра «Хто швидше»

► Виразно прочитати. Списати, визначаючи синтаксичну функцію слів, з якими вживаються прийменники. Визначити групу прийменників за походженням і за будовою.

Стоїть гора високая,

Попід горою гай,

Зелений гай, густесенький,

Неначе справді рай.

Під гаєм в’ється річенька...

Як скло, вода блищить;

Долиною зеленою

Кудись вона біжить.

Край берега, у затишку,

Прив’язані човни;

А три верби схилилися,

Мов журяться вони...

Л. Глібов

Творча лабораторія

► Складіть повідомлення про поділ прийменників на групи за будовою, походженням та утворенням, користуючись таблицею.

Поділ прийменників

За будовою

За походженням та утворенням

ПРОСТІ: без, від, по, в, з, до, для, за, на, при, під, через

Непохідні: в, від, над, до, на, без, крім, при, по (їх часто плутають із префіксами)

СКЛАДНІ (з двох чи кількох простих прийменників, мають одну основу): з-за, з-попід, з-на, з-понад, поза, з-під, з-поміж, задля, заради

Похідні, утворені:

а) сполученням непохідних прийменників: задля, посеред, з-попід;

б) поєднанням прислівників чи іменників з прийменниками: за рахунок, нарівні з, відповідно до, на відміну від;

в) від інших частин мови: край, кінець, коло, близько, вздовж, вслід

СКЛАДЕНІ (з кількох слів): за рахунок, з метою, під час, незалежно від, згідно з, на відміну від


Мовознавча вікторина «Добери синонім» (робота в парах)

► До наведених прийменників доберіть синонімічні. Визначте вид їх за походженням. Дослідіть, з якими формами відмінків вони вживаються. З прийменниками одного синонімічного ряду, що вживаються з формами різних відмінків, складіть словосполучення.

Побіля, з метою, між, спереду, попри, узбіч, довкола.

Гра «редактор»

► Прочитайте. Усуньте порушення милозвучності української мови Виберіть із дужок потрібний варіант прийменника. Якщо можливі варіанти, наведіть їх: стукати (у, в, уві) двері; метрів (з, із, зо) чотири; соняшники (у, в) цвіту.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Хочу запитати

ü Які види прийменників були в центрі нашої уваги на уроці? Що нового ви дізналися?

ü Закінчіть речення: «Мій найбільший успіх у засвоєнні матеріалу...»

Оцінювання роботи

► Оцініть свою роботу та роботу товариша (у кожного на парті — смайлики).

Працював відмінно

Працював добре

Працював посередньо

Майже не працював

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу за підручником.

► Випишіть з художньої літератури три речення з похідними прийменниками.

► Складіть власну лінгвістичну казку про прийменник як частину мови.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити