Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

УРОК № 42 ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

Мета:

□ навчальна: розширити знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти формуванню навичок визначати вид і час дієприслівників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприслівники доконаного і недоконаного виду в текстах, визначати їх роль;

□ розвивальна: розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях;

□ виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Творча робота

► Поясніть лексичне значення фразеологізмів одним-двома словами.

Маючи хист (будучи здібним); обливаючись потом (важко); чухаючи потилицю (жалкуючи); не моргнувши оком (не вагатись); змірявши поглядом (пильно подивитися); зціпивши зуби (стримуючи біль, почуття); не ївши, не пивши (голодний).

Вибірковий диктант

► Випишіть із тексту дієприслівники, поставте до них запитання, виділіть суфікси.

1. Хлюпотить у бухті мала хвиля, б’ючись у броньовані тіла кораблів (В. Кучер). 2. Я знову, напружуючи сили, борючись із чимось важким, що навалювалось і давило мені на голову, підводився й знову плівся далі, не знаючи, куди я йду (Г. Тютюнник). 3. Дуже важким видалось Хариті те відро з водою, бо, поставивши його на землю, хвилинку стояла нерухомо, спершись на припічок, важко дихаючи (М. Коцюбинський). 4. Дуби застигли, схиливши могутні голови в білих снігових шапках, завмерли в безнадії, чекаючи з жахом ворожого удару (Ю. Збанацький). 5. Загартувавшись у росах, неначе гострий плуг, зоря врізається між досвітком і ранком і, приоравши ніч, кладе на виднокруг окраєць сонця в рушничку серпанку (Д. Ткач).

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Вивчення параграфу «Вид і час дієприслівників»

► Спробуйте узагальнити здобуті знання, заповнивши таблицю.

Характеристика

Дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу

Дієприслівники доконаного й недоконаного виду минулого часу

ЗапитанняВід якої основи творитьсяСуфіксиПриклади► Складіть усне монологічне висловлювання «Вид і час дієприслівників».

Моделювання слів

► Від наведених дієслів утворіть дієприслівники недоконаного та доконаного виду. Виділіть у дієприслівниках суфікси.

Зразок. Робити — роблять — роблячи (недоконаний вид). Починати, підносити, місити, забувати, рухатися, звіряти, почати, гомоніти, проводити, переплутати, тримати.

Робота з текстом

► Прочитайте уважно текст. Визначте основну думку, тип мовлення, стиль. Дайте назву тексту.

Увесь людський вік супроводжують пісні. Гойдається материнський спів над колискою, пеленаючи дитинство в тихі мелодії,

роняючи в дитячу душу перші зерна поезії й ніжності. Потім пісні дзвенять дівочими й парубочими голосами, вливаючись у серця радість кохання, смуток розставання, мрії й надії на щастя.

Лірична пісня несе в собі високу народну мораль. Вона завжди бере сторону покривдженого, багатству протиставляючи красу, розрахункові — кохання, поетизуючи працьовитість, доброту, щедрість, щирість, вірність.

Пісня перелітає над довгою життєвою нивою. Усе знаходить у пісні відгомін: сімейні радощі, нарікання на важку долю, розчарування й радість (За О. Деєм; 87 сл.).

► Випишіть дієприслівники, укажіть їхній вид та час.

► Проаналізуйте на прикладі будь-якого речення роль дієприслівників у тексті.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розподільний диктант

► Визначте вид наведених дієприслівників і випишіть їх у дві колонки: 1) дієприслівники недоконаного виду; 2) дієприслівники доконаного виду.

Устигнувши, допомігши, теревенячи, оклигавши, вживаючи, бачачи, зиркнувши, вразивши, очікуючи, дивлячись, замріявшись.

Лінгвістична задача

► Відновіть прислів’я, вставивши дієприслівники.

1. ... (З’ївши) калач, знову берись до діла. 2. Хто, ... (наївшись), ще їсть, зубами копає собі могилу. 3. Завзятий відпочиває, ... (обтираючи) піт, а ледачий мучиться, ... (перевертаючись) на другий бік. 4. Поспиш в охоту, ... (зробивши) роботу. 5. ... (Сидячи) на коні, не ховайся за вівцю. 6. Діждешся гіршого, ... (покладаючись) на іншого. 7. ... (Спотикаючись), учаться вище ноги піднімати. 8. ... (Подорожуючи), не пускай коня галопом (Народна творчість).

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Моделювання речень (робота за варіантами)

► Запишіть речення, утворивши від дієслів у дужках дієприслівники.

І варіант — дієприслівники недоконаного виду

1. І тут, (всміхаються), нам світить промінь часу (Т. Мельничук). 2. Намотується шлях на шини, шляху (долають) безмір’я (М. Самійленко). 3. Але литвин свій саморобний лук, і (гинуть), не випускає з рук. Знов забряжчали рицарські мечі, промчали коні, сталлю (гримлять). І, (тремтять), стріла свій дзьоб вганя в криваве око першого коня (М. Бажан). 4. Обріс мохом сірий камінь, у полі (лежать), зажурились козаченьки, дома (сидять) (Л. Боровиковський).

ІІ варіант — дієприслівники доконаного виду

1. Мати обшивала їх і обпирала, лікувала, коли діти простуджувались, (наганятися) на однім дерев’янім ковзані. 2. (Запросити) до столу, Надія чистим рушником стерла пил зі снарядних ящиків. 3. (Покинути) місця, де цвіла колись Диканька, ми ніяк не могли зупинитися на нічліг (З тв. О. Ільченка). 4. Андрій раптом опустився на землю під березою і якусь хвилину сидів непорушно, (затулити) руками очі (М. Бубеннов).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістична гра «Хто швидше»

► Утворіть від наведених дієслів: І в.— дієприслівники доконаного виду, ІІ в. — дієприслівники недоконаного виду.

Мислити, говорити, слухати, відпочивати, добирати, розуміти, вивчати, пробачити.

Рефлексія

► Оцініть свою роботу на уроці.

► Закінчіть речення:

□ Дієприслівник — це...

□ Дієприслівник означає ..., відповідає на питання ...

□ Має граматичні ознаки дієслова ..., прислівника ...

□ Дієприслівники недоконаного виду відповідають на запитання .

□ Дієприслівники доконаного виду відповідають на запитання ...

□ Дієприслівники недоконаного виду мають суфікси ...

□ Дієприслівники доконаного виду мають суфікси ...

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть монологічне висловлювання на тему «Українська пісня в моєму житті», використавши дієприслівники. Визначте тип і стиль висловлювання, укажіть на вид і час використаних дієприслівників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити