Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 80 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 20. УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Мета:

□ навчальна: формувати вміння складати усний твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (твір-роздум дискусійного характеру), стилю (публіцистичний), підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, дотримувати вимог до мовлення, знаходити й виправляти недоліки й помилки в змісті, побудові й мовному оформленні висловлювань;

□ розвивальна: розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, підвищувати мовну й мовленнєву культуру семикласників;

□ виховна: виховувати толерантність.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, культура мовлення й стилістика; текст.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення, урок навчального твору.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Створення емоційного настрою. Технологія «Смайлик»

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Слово вчителя

— Кожен з вас має власне ставлення до явищ життя. Оцінка різних людей тієї чи іншої проблеми може бути неоднаковою. У зв’язку з цим можуть виникати суперечки, дискусії, диспути.

► Прочитайте тему уроку і сформулюйте його мету. Що ви очікуєте від уроку?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

ü Що таке роздум? (Роздум — це текст, що містить логічно послідовне доведення чи пояснення чогось, низку думок, міркувань, висновків з певної теми.)

ü Які ознаки роздуму?

ü Чим відрізняється роздум від розповіді та опису?

ü Яка структура роздуму? (Теза, аргументи, докази, висновок)

ü Що вам відомо про публіцистичний стиль? (Публіцистичний стиль — це стиль суспільної комунікації, громадського життя.)

Робота з таблицею

► За інформацією, представленою в підручнику, заповніть таблицю.

Публіцистичний стиль

Мета мовлення

Сфера вживання

Жанри

Мовні особливості

Словникова робота

► Про що свідчать слова «дискусійний характер»? З’ясуйте лексичне значення слова «дискусія», за потреби скористайтеся тлумачним словником. Де найчастіше можемо спостерігати дискусії? Дискусія — словесна суперечка між двома або кількома особами, за якої кожна зі сторін одоводить слушність своєї думки.

Дискусія — це публічна суперечка, мета якої — з’ясування й протиставлення різних поглядів на спірне питання, пошук та вияв істини. Оскільки учасники дискусії у процесі суперечки самі доходять певних висновків, саме дискусія є найбільш ефективним засобом переконання.

► Які запитання ми вважаємо дискусійними? (На які є різні погляди, точки зору.)

IV. ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДО СКЛАДАННЯ УСНОГО ТВОРУ-РОЗДУМУ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Робота з пам'яткою

► Ознайомтеся з пам’яткою «Як працювати над твором-роздумом дискусійного характеру публіцистичного стилю». З’ясуйте особливості побудови висловлювань, що містять роздум.

Як працювати над твором-роздумом дискусійного характеру публіцистичного стилю

1. Обов’язковими складовими частинами твору-роздуму є теза (основна думка), аргументи (обґрунтування висловленої думки) і висновок.

2. В основу власного роздуму покладіть питання, яке викликає незгоду між людьми.

3. Наведіть два-три протилежні погляди на обговорюване питання.

4. Обґрунтовуйте власну позицію, переконуючи слухача у слушності своїх думок. Уживайте при цьому вставні конструкції: по-моєму, на мою думку, скажімо, як мені здається, певно, мабуть, я гадаю.

5. Доведення висловленої думки доцільно ілюструвати прикладами із життя, усної народної творчості, літератури тощо, використовуючи такі конструкції: можна навести приклад; на думку багатьох людей; як стверджує народна мудрість; часто можна почути, що ...

Два-чотири-всі разом

► Запишіть слова і сполучення слів, за допомогою яких пов’язані частини роздуму (теза і докази, докази і висновок). Узагальнимо сказане. Отож... Звичайно ... Доведемо це ... Таким чином. Я думаю, що. На мою думку. Я впевнений. Це можна довести так. Це пояснюється так.

V. РОБОТА НАД УСВІДОМЛЕННЯМ ТЕМИ ТА ОСНОВНОЇ ДУМКИ ТВОРУ

Проблемне питання

Запитання (проблема), яке я сьогодні запропоную для твору, хвилює багатьох ваших ровесників. І не тільки. Педагоги та батьки теж не завжди можуть знайти на нього однозначної відповіді: потрібна чи не потрібна в школі учнівська форма?

Аналіз зразка (робота в парах)

► Прочитайте текст. Про що в ньому розповідається? Яку мету ставив перед собою автор тексту? Які висновки можна зробити? Що в тексті відображає заголовок: тему чи головну думку? Які ознаки публіцистичного стилю ви помітили в тексті?

ЧИ БУТИ ШКІЛЬНІЙ ФОРМІ?

Розмови щодо шкільної форми точаться не один рік і серед дорослих, і серед дітей (учнів). Старше покоління — дідусі й бабусі сучасних учнів — категоричне: шкільна форма має бути обов’язковою.

Із якою ностальгією бабусі пригадують коричневі платтячка, білі фартушки й такі ж бантики! Батьки нинішнього покоління дітей поділилися на дві групи. Перша група категорично проти шкільної форми. Їхні аргументи: кожна дитина має право на індивідуальність, зокрема це стосується й одягу також,— це по-перше. Подруге, однакова форма, столи чітко в ряд — нагадує казарму, якісь старі часи.

Друга група менш категорична: кожен навчальний заклад може мати свою форму, яка не буде схожою ні на які інші. Це має бути своя модель, своя емблема тощо. Звичайно ж, такою формою діти повинні пишатися, бо вона, певною мірою,— символ їхньої школи.

Що ж думають учні з цього приводу? Вони не проти шкільної форми, а проти стандартних моделей, синтетичних тканин, які шкодять дітям, хоча є дешевими. Окремі школярі пропонують не шкільну форму, а, наприклад, костюм ділової людини з відповідним набором предметів. Це дозволить учням у школі налаштуватися на робочий лад, а не на біганину по коридорах. Проте є й протилежна думку: кожен має право вдягатися так, як він хоче в межах певних вимог в стінах школи, адже в одязі має бути підкреслений діловий стиль, а не пляжний варіант чи взагалі одяг для прогулянок, дискотек тощо.

А що ви думаєте з цього приводу?

► Вивчіть точку зору на цю проблему різних зацікавлених осіб, долучіть свою власну позицію і зважтесь подискутувати з опонентами або просто висловити свою точку зору.

Заповнення Т-таблиці (робота в парах)

► Підготуйтесь до збору і запису аргументів:

За

Проти(Учні самостійно роблять записи.)

Метод «Прес»

ü Чи переглядали ви з батьками сімейні альбоми зі шкільними фотографіями ваших батьків, бабусь і дідусів?

ü Чи подобалось вам, що всі учні носили шкільні форми?

ü Чи підтримуєте позицію більшості ваших батьків про доцільність шкільної форми для вас? Чому? Наведіть аргументи... Використовуйте словосполучення:

□ На мою думку,

□ Я вважаю, що...

□ (Не) погоджуюсь з думкою, що...

□ (Не) можу заперечити тим, хто ...

□ Подумаймо про.

Колективне складання плану твору

I. Зачин (що спонукало взяти участь у дискусії, які існують погляди на це питання)

II. Основна частина

1. Теза, яку обстоює або спростовує автор.

2. У аргументи та приклади.

III. Висновки.

VI. СКЛАДАННЯ УСНОГО ТВОРУ

Ситуативне завдання (на вибір).

1) Уявіть, що ви — журналіст. Вам у редакції газети доручили з’ясувати думку семикласників щодо необхідності шкільної форми.

2) Уявіть, що ви — соціолог. Адміністрація школи доручила вам провести опитування серед школярів, батьків і дізнатися про їхню позицію щодо обов’язковості шкільної форми.

Тематика для роздумів дискусійного характеру (на вибір учителя)

1. Що потрібніше сучасному школяреві — глибокі знання чи високі оцінки?

2. Чи для всіх школярів уроки іноземної мови (фізкультури, образотворчого мистецтва) є необхідними?

3. Чи потрібні школярам уроки етикету?

4. Чи варто повертати стародавнім вулицям (містам) історичні назви?

5. Чи всі народні традиції варто відновлювати? заслуховування усних висловлювань Аналіз творів

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Мікрофон

► Доведіть чи спростуйте думку «Істина нарожується в суперечці».

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником.

► Складіть план твору на дискусійну тему (Яке покликання людини?).

► Запропонуйте цікаві теми для дискусії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити