Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

УРОК № 43 ДІЄПРИСЛІВНИКИ НЕДОКОНАНОГО І ДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

Мета:

□ навчальна: закріпити знання учнів про морфологічні ознаки дієприслівника; формувати вміння та навички учнів утворювати від дієслів дієприслівники, користуватися цими формами у власному мовленні;

□ розвивальна: розвивати мовлення учнів, пам'ять, активізувати розумову діяльність, формувати мотивацію успіху у вивченні нового матеріалу та формуванні вмінь і навичок;

□ виховна: виховувати в учнів пізнавальний інтерес до мови, до її мовленнєвої культури.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота

► Виконайте тестове завдання.

1. Укажіть рядок, у якому всі слова — дієприслівники:

А сказати, написати, створити, зустріти;

Б ходять, думають, малюють, кажуть;

В пишучи, зустрічаючи, малюючи, кажучи.

2. Дієприслівник має спільні ознаки з:

А дієсловом і дієприкметником;

Б дієсловом і прислівником;

В дієприкметником і прислівником.

3. У якому рядку всі дієприслівники доконаного виду?

А Задивляючись, запитуючи, склавши;

Б заволодівши, сховавши, узявши;

В малюючи, маючи, купаючись.

4. У якому рядку всі дієприкметники недоконаного виду?

А Порадившись, опанувавши, приспівуючи;

Б купаючись, дякуючи, володіючи;

В прилетівши, розв’язавши, заволодівши.

5. Дієприслівники доконаного виду утворюються від:

А дієслів теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи, -ачи;

Б інфінітива за допомогою додавання суфіксів -ши, -вши;

В дієслів минулого часу за допомогою суфіксів -учи, -ачи;

6. Дієприслівники недоконаного виду утворюються від:

А дієслів теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи, -ачи;

Б інфінітива за допомогою додавання суфіксів -ши, -вши;

В дієслів минулого часу за допомогою суфіксів -учи, -ачи;

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею (колективна)

► Утворіть від наведених дієслів дієприслівники.

Дієслово

Дієприслівник

недоконаний вид

доконаний вид

співають (співати)прибігають (прибігати)летять (літати)пишуть (писати)відпочивають (відпочити)Довідка. Співаючи, співавши, прибігаючи, прибігавши, літаючи, літавши, пишучи, писавши, відпочиваючи, відпочивши.

Творча робота

► Перебудуйте речення, від виділених слів утворивши дієприслівники.

1. Як не маєш, то й не загубиш. 2. Якщо не переплатиш, то й не купиш, а як не спустиш ціну, то й не продаси. 3. Зима не за горами, вона прийде й не дасть телеграми. 4. Як не маєш статку, то не матимеш й упадку. 5. Біжить, землі не торкається.

► Зробіть висновок про правопис не з дієприслівниками. робота з текстом

► Прослухайте уважно текст. Визначте основну думку, тип мовлення, стиль.

Від самого початку життя схиляється над нами мама. Навіть підрісши, ми відчуваємо її постійну присутність поруч із собою.

Колискова... Скільки їх створив наш талановитий народ! Вони відрізняються від інших пісень глибиною батьківських почуттів, ніжністю й любов’ю. Саме вони ще з дитинства засівають душу дитини любов’ю. Слухаючи мамині пісні, зростали майбутні поети й прозаїки, композитори й митці, хлібороби й робітники.

Не знайдеться, мабуть, на землі людини, яка б не чула колискової пісні. Саме з колискової пісні народжується почуття прекрасного в будь-якій людині. У колисковій пісні чується рідна мова, її неповторність, краса й милозвучність.

Розсіяні по всьому світі українці в багатьох поколіннях бережуть свої пісні. Під чарівні звуки колискової немовля, зростаючи, одержує перші знання про свій народ, про його традиції, природу, чує рідну мову. Мамина колискова — це саме той оберіг, який захищає дітей від усього лихого.

І так хочеться, щоб завжди, усе життя мама співала нам пісні, щоб чулися її лагідні слова:

Ніч прийшла тихенька,

Спи, моя маленька.

► Зробіть синтаксичний розбір другого речення.

► Знайдіть у тексті дієприслівники, визначте їхні морфологічні ознаки.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне спостереження

► З’ясуйте часове значення дієприслівників у реченнях, поясніть, чи збігається час дієприслівника з часом, позначуваним дієсловом — присудком.

1. Уночі, йдучи звідкись чи кудись, раптом згадаєш про небо. 2. Зупиняйся, вслухаючись у тишу. 3. Небо затуманіло, закутавши в хмари блакить. 4. Закінчивши школу, ти все життя будеш згадувати шкільних друзів, учителів.

Лексична робота

► Доберіть до наведених слів синоніми-дієприслівники. Безперестанку, повільно мерехтливо, наввипередки, щиро, нещиро, похмуро.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота (за варіантами)

► Заповніть таблицю, утворивши можливі форми дієприслівників від наведених слів.

І варіант

Дієслово

Дієприслівник доконаного виду минулого часу

Дієприслівник недоконаного виду теперішнього часу

ПринестиЧитатиЗрозумітиВиконуватиУсвідомитиСкладатиЗапитатиНестиОсмислитиЖитиПохвалитисяСміятисяІІ варіант

Дієслово

Дієприслівник доконаного виду минулого часу

Дієприслівник недоконаного виду теперішнього часу

ПринестиЧитатиЗрозумітиВиконуватиУсвідомитиСкладатиЗапитатиНестиОсмислитиЖитиПохвалитисяСміятисяVII. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістична гра «Ланцюжок»

► Назвіть приклади дієприслівників доконаного виду (недоконаного виду).

Рефлексія.

Бліцопитування

► Оцініть свої знання з теми, відповівши на запитання.

ü Що таке дієприслівник?

ü Ознаки яких частин мови йому притаманні?

ü Яку синтаксичну роль виконує дієприслівник?

ü Які ознаки дієслова притаманні дієприслівнику?

ü Від яких основ дієслова творяться дієприслівники?

ü За якими ознаками дієприслівник схожий на дієприкметник?

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника..

► Складіть усну монологічну розповідь про дієприслівник або 4-5 тестових завдань з цієї теми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити