Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 81 ПРАВОПИС ЧАСТОК (ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ Й ПРИСЛІВНИКАМИ) НАПИСАННЯ ЧАСТОК -БО, -НО, -ТО, -ОТ, -ТАКИ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про написання часток; формувати вміння правильно писати частки; знаходити і пояснювати орфограми в частках за допомогою правил; самостійно знаходити і виправляти помилки в правописі;

□ розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, пізнавальну активність учнів, мовлення;

□ виховна: виховувати моральні якості.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (прийменники-синоніми й антоніми); синтаксис (прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення); культура мовлення й стилістика (особливості вживання деяких прийменників з іменниками); текст (риторичний аспект) (використання прийменника в мовленні для відтворення логічних зв'язків).

Міжпредметні зв'язки: використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх і наукових текстах.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок (урок-практикум).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Який у вас настрій? Передайте виразом обличчя. Усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм із товаришем.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Групова робота (диференційована)

► Запишіть модальні частки за групами. Зверніть увагу на правопис часток.

а) питальні:

б) окличні:

в) стверджувальні:

Чи, що за, хіба, еге ж, так, як, атож, невже, та, що то, еге.

Довідка: а) питальні: чи, хіба, невже; б) окличні: що за, як, та, що то; в) егеж, так, атож, еге.

► Випишіть усі частки. Вкажіть розряд за значенням. Зверніть увагу на правопис часток.

Хай я не буду на вроду найкращий,

Доля хай буде нелегка у мене,

Тільки ж щоб був я таким же трудящим,

Чесним та ніжним, як ти, моя нене.

С. Тельнюк

Довідка: хай — формотворча, не — заперечна, тільки ж — модальна, же — модальна.

► Із запропонованих слів випишіть частки і назвіть розряд за значенням. Зверніть увагу на правопис часток.

Бо, він, що то, під, але, ж, ось, за, -то, по, хай, давай, перед, сім, навіть, спочатку, через, будь-, майже, мало, -но, трохи не, ні, ніж.

► Уставте в речення частки, що виражають:

Питання: Влітку пересохне річка.

Захоплення: Чудово в лісі.

Сумнів: Поїзд запізниться.

Посилення: Додому повернулися вчасно.

Пом’якшення: Сюди несіть саджанці.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Розшифруйте тему уроку. Що ви повинні знати і вміти на кінець уроку?

ІV. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Піктограми

► Прочитайте інформацію. Що нового дізналися? Зобразіть схематично правило.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Більшість часток пишуться окремо від слів, до яких вони належать.

Частки -бо, -но, -то, -таки пишуться через дефіс, якщо стоять безпосередньо після слова, до якого належать, в інших випадках вони також пишуться окремо. Порівняйте: «Завдяки наполегливим тренуванням команда досягла-таки помітних успіхів».— «Завдяки наполегливим тренуванням команда таки досягла успіхів».

У частках, що складаються з двох слів, ці слова пишуться окремо одне від одного: що за, навряд чи, трохи не, ще й, чи не тощо.

У сумнівних випадках (наприклад, егеж, якраз, невже) доцільно вдатися до прийому заміни синонімом — частками так, саме, хіба. Якщо така заміна можлива, то слово слід писати разом. Порівняйте: «Тоді якраз (саме) починалися жнива».— «Ми почули, як раз щось сильно стукнуло, а вдруге дещо тихіше».

V. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК

Дослідження-спостереження

► Прочитайте текст за твором В. Сухомлинського, знайдіть частки, поясніть їх значення.

ОБРАЗЛИВЕ СЛОВО

Одного разу Син розсердився і згарячу таки сказав Матері образливе, грубе слово. Тільки заплакала Мати, не відповіла нічого.

Йшли роки, Син — школяр став дорослою людиною. Настав час бодай на хвилинку завітати до старої Матері. Поклонився Син Матері аж до землі й говорить:

— Простіть мене, Мамо, за образливе слово.

— Прощаю,— сказала Мати, лиш зітхнула, додала: — Хочу забути образу, а це зовсім нелегко. Рана від колючки загоїться й сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається.

Пояснювальний диктант

► Запишіть прислів’я і приказки. Поясніть правопис часток.

1. Хто робить багато справ нараз, не зробить жодної гаразд. 2. Сонливого не добудишся, ледачого не докличешся. 3. Не здужає третього хліба з’їсти. 4. Так нездужає, що й ведмедя за вухо втримав би. 5. Бідний, хоч і ночей недосипає, все одно хліба недоїдає. 6. Як не дочує, так вигадає. 7. Не славлячи свої дітей, батьки ганьблять самих себе. 8. Не подумавши, і кілочка не заточиш.

Гра «згадаймо літературу» (у групах)

► Назвіть пропущені частки, поясніть їх написання.

1. Мені ... страшно, як згадаю оту хатину край села. 2. ... той люд потомлений хоч трохи відпочине, ... та згорблена спина ярмо важкеє скине! 3. Пішов ... я в Україну, пішов ... додому, там ... мене привітали, зраділи ... старому. 4. Сонце тільки ... сіло за лісовими хащами. 5. Чарівне море, та наймиліше серцю ... земля. 6. Хоч я вам кривди кривди … робив, та все … між вами жив. 7. А без вас я де . серце заховаю. 8. ... так сонечко сіяло, ... так мені чого було. 9. ... бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а ... сумне провалля. 10. ... майте гніву до моїх порад, і ... лінуйтесь доглядать свій сад. 11. Не ... робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш. 12. ... чого я так не люблю, як запах снопів тільки. скошеного хліба. 13. Життя прожити — ... поле перейти. 14. Нам .чого втрачать, хіба ... кайдани!

Розподільний диктант «ТИША»

► Запишіть слова і словосполучення у три колонки залежно від того, як вони пишуться: 1) окремо; 2) разом; 3) через дефіс. Підкресліть перші букви і ви отримаєте вислів Ч. Дарвіна. Поясніть вислів. Написав (би), немов (би), як (небудь), економимо (чи) мало, спотикаєтесь (що) разу, казна (що), надумав (таки), електроніка (ж), майнув тільки (що), тішить (ся), (екс)чемпіон, роздивився (таки), а все (ж) таки, експерементують з чимо (сь), отакий (то), робить (аби)як, ні (до) кого, іди (ж) бо, пішов (аби) куди, (будь) куди, чого (б) небудь, (ні) скільки, стань (бо), (он) куди, іди (що) найшвидше, (ген) далеко, тільки (но), ось (так), шурхотить начеб (то), ото (ж), все (таки), отак (от), гойдають (ся), от (же).

Відповідь

Окремо

Разом

Через дефіс

Написав би

немовби

як-небудь

Електроніка ж

економимо чимало

казна-що

Майнув тільки що

спотикаємось щоразу

надумав-таки

А все ж таки

тішиться

екс-чемпіон

Ні до кого

експериментують з чимось

роздивився-таки

Іди ж бо

робить абияк

отакий-то

Чого б небудь

пішов абикуди

будь-куди

Он куди

ніскільки

стань-бо

Ген далеко

іти щонайшвидше

тільки-но

Ось так

шурхотить начебто отож

гойдаються

отже

все-таки

отак-от

Ключ: Нема нічого нестерпнішого, як неробство.

Проблемне завдання

► Поясніть, чому в першому реченні тож пишемо разом, у другому — окремо.

Скорить повинні дощову ми непокірну хмару, тож сіймо у ріллю нову пшеницю. Народна пісня — то ж вона усій землі окраса.

Коментар: якщо складні сполучники і частки можна замінити іншим словом, то ми пишемо їх разом, якщо ж ні — окремо.

Зверніть увагу! Досить часто допускають помилки в написанні часток, не знаючи, чи це частка, чи частини сполучника, частки.

Для правопису важливо вміти розрізняти складні сполучники: таж, теж, тож, якби, якже, якщо, щоб (які пишуться разом) і однозвучні поєднання інших частин мови: та ж, те ж, то ж, як би, як же, як що, що б (які пишуться окремо).

Попереджувальний диктант

1. На те й лихо, щоб /аби/ з ним боротись. 2. Що б не робив, роби тільки найкраще. 3. Щоб /аби/ прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. 4. Та то ж було за чорних днів, за темряви тяжкої. 5. Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, щоб /аби/ вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну. 6. Якби /коли б/ ті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила золотую арфу.

Творче завдання

► Напишіть невеличкий діалог на тему «Якби мене обрали президентом», використовуючи при цьому частки.

VI. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Орфографічний практикум (самостійна робота)

► Перепишіть речення, розкриваючи дужки. З’ясуйте правила правопису часток.

1. Прикрашаймо (ж) землю свою, юні друзі, (що)дня, (щогодини (М. Рильський). 2. (Ні) що так не красить людину, як натхнення (О. Гончар). 3. Хоч (би) артисту руки відрубали, він все (таки) творить не перестане. 4. Який швидкий! На волю! Ти (но) краще не дуже (то) на проміння вилазь (Леся Українка). 5. Погляньте (бо), хіба (ж) ви (не) взнаєте? — билася Стояниха, мов чайка об дорогу (О. Довженко). 6. Полий цю яблуню — ад (же) вона із яблучками. (Не) хай (же) сад всесвітній устає там, де ридала мати на руїні (М. Рильський). 7. Брати дивувалися, яка (то) Галя гарна у чоботях, і мати хвалила те (ж) (Марко Вовчок). 8. Ні (чого) так я не люблю, як запах снопів тільки (но) скошеного і зв’язаного хліба (І. Цюпа). 9. І сонце — (хтозна) відкіля взялось! — гарячий одсвіт кидає на стіни (М. Рильський). 10. Пішла (б) вона гуляти того (таки) самого вечора, коли (б) не той вовк невірний з лісу. 11. Так (то) проживає Олеся, працюючи без спочинку, без утоми (Марко Вовчок). 12. Ну, ще можна примиритися з тим, що в людини вивітрилась совість, але того, щоб утратив (будь) яку совість учитель,— я (ні) як (не) міг збагнути (Ю. Збанацький). 13. І золото, і слава є, та нема Оксани, ні (з) ким долю поділити, ні (з) ким заспівати (Т. Шевченко). 14. У селі ще ні (в) кого й (не) світиться. На зупинці (ані) кого (Г. Тютюнник).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Мікрофон»

ü Що нового я дізнався (лася) на уроці?

ü Який мій найбільший успіх?

ü Які труднощі траплялися, як я їх долав (ла)?

ü Чого я раніше не знав (ла), не вмів (ла), а тепер знаю, вмію?

ü Чи потрібно це мені і для чого?

ü Які завдання я ставлю перед собою надалі?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником.

► Знайдіть та запишіть п’ять прислів’їв або загадок, у яких ужито частки.

► Складіть тестові завдання до теми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити