Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 82 НЕ I НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ (УЗАГАЛЬНЕННЯ)

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про написання часток; формувати вміння правильно писати частки не і ні; знаходити і пояснювати орфограми в частках за допомогою правил; самостійно знаходити і виправляти помилки у правописі;

□ розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, пізнавальну активність учнів, мовлення;

□ виховна: виховувати потяг до знань.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (прийменники-синоніми й антоніми); синтаксис (прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення); культура мовлення й стилістика (особливості вживання деяких прийменників з іменниками); текст (риторичний аспект) (використання прийменника в мовленні для відтворення логічних зв'язків).

Міжпредметні зв'язки: використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх і наукових текстах.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок (урок-практикум).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. РЕЛАКСАЦІЙНА ХВИЛИНКА

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Взаємоопитування (за підготовленими учнями тестовими завданнями)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Розшифруйте тему уроку. Що ви повинні знати і вміти на кінець уроку?

IV. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛУ З МЕТОЮ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

«Правило навпаки»

► За наведеними прикладами сформулюйте правило:

□ немовля, неозорий, нехтувати, ненароком;

□ недруг (ворог), недалекий (близький), невиразно (туманно).

□ Не далекі краї його приваблювали, а можливість учитися. То не ясний сокіл квилить-проквиляє.

□ Він мені не (є) друг; ставок не (є) глибокий, але купатись у ньому можна.

Робота з таблицею «Навчаючи учусь» (у парах)

► Ознайомтесь з таблицею (за варіантами: І — правопис ні разом, ІІ — правопис ні окремо). Розкажіть один одному свою частину інформації.

Ні пишеться разом

Ні пишеться окремо

слово без ні не вживається: нікчемний, нісенітниця нівроку;

є заперечною часткою: Не лишилось ні клаптика незасіяної землі

входить до інших слів як словотвірний префікс: ніхто, ніякий, ніде

є повторюваним єднальним сполучником із заперечним значенням: Не буде у думах моїх ні мук, ні страждань, ні плачу (М. Рильський). Не хоче він ні пить, ні їсти і все у мрії порина (В. Сосюра)

► Пригадайте правила, що стосуються правопису ні з окремими частинами мови і їхніми формами — займенниками, дієсловами, дієприкметниками, прислівниками.

V. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК

Розподільний диктант. Метод «прес».

► Запишіть слова у дві колонки (разом, окремо), поясніть орфограму за допомогою слів:

1. Я вважаю, що ...

2. ..., тому що ...

3. Наприклад, ...

4. Отже, ...

Невивчений, непокоїтися, не тільки, не один, нехтувати, не всякий, не сам, неволячи, не любити, не сплять, не друг, а ворог, недруг, незмірно, недавно, неголосно, нехотя, не взявши, не далеко, а близько, недооцінка, невістка.

Гра «знайди пару»

► Учням першого ряду роздати картки зі словами, які належать до різних частин мови, іншим — картки зі словами-відповідниками, що вживаються з не (синонімами або антонімами). Учень піднімає картку — у відповідь йому має бути піднята лише одна картка.

Картки І ряду

Картки ІІ, ІІІ рядів

видатний, зайвий, анемія, безталанне, хворіти, підпільний, загадковий, мимохіть, випадково, хтозна, абияк, силувати, хиба, пильний, зрадливий, скоро, сумнів

недолік, невсипущий, ненадійний, незабаром, непересічний, недоречний, недовір’я, недокрів’я, недоля, нездужати, нелегальний, незрозумілий, ненавмисно, неволити, ненароком, невідомо, недбало

Синонімічна заміна

► Замініть виділені дієслова синонімічними з часткою не. Поясніть правопис.

1. Вітер бушував усю ніч. 2. Матір хвилює доля дітей. 3. Не слід гребувати розумною порадою. 4. Я тебе не силую, можеш іти.

Орфографічний практикум

► Перепишіть речення і вставте пропущені букви. Підкресліть частки, сформулюйте правила вживання часток не, ні та поясніть їх правопис.

1. Я була малою горда,— щоб (н..)плакать, я сміялась. 2. (Н..), я чую наше гасло! Ось воно все голосніше. 3. Чоло (н..)вінчали лавровії віти, тернів (н..)скрашали (н..)золото, (н..)квіти. 4. (Н..), (н..), мій друже, спи спокійно, я (н..)скажу (н..)кому слів таємних (Леся Українка).

1. (Н..), сестро моя рідна! — говорить.— Так я уже звівся, що а (н..) гніватись, а (н..) жалкувати (н..) на кого (н..) маю! 2. А чому на весіллі (н..)погуляти! — озвавсь Опанас Бобрик, узявшись у боки. 3. Тиміш дивиться, і так йому чогось мила ся щебетушечка, що очей з неї (н..) звів би. Слухав би (н..) наслухався її тихого та любого щебетання.

4. Може, притомився, хлопче? — (Н...),— одрізав та й знов іде мовчки.

Кодований диктант

► Запишіть код (1 — пишемо разом, 2 — пишемо окремо) вивченої на уроці орфограми і. Поясніть вживання часток не та ні.

1. Ні/що так не/красить людину, як натхнення (О. Гончар). 2. Глухо зітхали хвилі, білі чайки не/покоїлись над озером (О. Гончар). 3. Я не/ навиджу брехню у всякій одежі (М. Рильський). 4. Не/спитавши броду, не/лізь у воду (Нар. творчість). 5. Ні/з/ким сісти потужити в полі на могилі, ні/з/ким піснею збудити літа молодії (П. Куліш). 6. Ні/хто майстром враз не/став (Нар. творчість).

7. Ні/кому сама птаха в руки не/летить (Нар. творчість).

Довідка: 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2.

Творче завдання (на швидкість)

► Складіть речення, кожне слово якого починається з не. (Нерозчесаний нечупара недавно недочув небилицю.

Немолодий незнайомець неславив неуків і нелюдів.)

«Перекладач»

► Перекладіть текст українською мовою, розкриваючи дужки, правильно запишіть частку не зі словами. Поясніть її правопис (у групах). Про що текст? Закінчіть його.

Поле (не) ясно белело вокруг, за ним вздымался угрюмый мрак. Изумительная голубая стена зимнего леса (не) колыхалась подо мной. Справа от нас, (не) далеко, а где-то близко, слышался звон колоколов. Алое сиянье стоит (не) долго над землёй. Я остановился в (не) доумении. Сосны стояли (не) подвижно в гордой своей красе. Вода прибывала со всей мощью, (не) переставая гудеть. Краски, (не) успевшие ещё сохраниться в памяти, быстро сменялись новыми. (Не) большая ночная птица промчалась на своих мягких крыльях и пропала в чёрных кронах.

VI. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Робота в групах

► Запишіть приклади речень з орфограмою «Не з різними частинами мови», використовуючи:

1- ша група — загадки.

2- га група — прислів’я та приказки.

3- тя група — народні пісні.

4- та група — поезії Шевченка.

1- ша група

1. Не розбивши горщика, не з’їси каші. (Горіх) 2. Летить, а не птиця і виє, а не звір. (Жук) 3. Зубів не має, а кусає. (Кропива)

4. Через межу брат брата не бачить. (Очі) 5. Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита, не людина, а навчає. (Книга)

2- га група

Учися в народу, бо не переїдеш і броду.

Згода будує, а незгода руйнує.

Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

Вчитися ніколи не пізно.

Чужим добром не забагатієш.

3- тя група

Гей, ну-те, косарі,

Бо нерано почали.

Ти не лякайся, що ніженьки босії

Змочиш в холодну росу.

Гиля, гиля, сірі гуси,

Не колотіть води.

Повернувся я з Сибіру,

Та не маю долі ...

Не плач, не плач, Марусенько,

Не плач, не журися.

4- та група

Ще треті півні не співали ...

Не русалонька блукає — то дівчина ходить.

Тече вода в синє море, та не витікає.

Куди ти йдеш не спитавшись ...

Подивився на ягнята! Не мої ягнята!

Самостійна робота

► Запишіть наведені речення і розкрийте дужки. Підкресліть прямою лінією слова, з якими частки не, ні пишуться разом, і пунктиром — слова, з якими вказані частки пишуться окремо. Поясніть їх правопис.

1. (Не)доля вирішує — людина творить свою долю. 2. (Ні)один (не)зробив так, як треба. 3. Йому бракує (не)вміння виконати цю роботу, а бажання. 4. Він (не)дочув моїх слів. 5. Ця (не)широка річка впадає в Дніпро. 6. Він (не)придатний (ні)до роботи, (ні)до розмови. 7. (Не)забаром відбудеться зустріч випускників нашої школи. 8. (Не) сказане лишилось (не)сказанним. 9. (Не)через (не)бажання, а через (не)вміння він (не)виконав цієї роботи. 10. Я відклав ще (не)дописаний лист. 11. (Ні)хто (не)знав цього краще, а (ні)ж він. 12. Життя (не) впинно йде вперед. 13. Бажання гірше за (не)волю.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Мікрофон»

ü Що нового я дізнався (лася) на уроці?

ü З якими частинами мови частка не пишеться окремо? У яких випадках?

ü Коли пишемо не разом зі словами?

ü Як пишеться частка ні зі словами?

ü Які труднощі траплялися, як я їх долав (ла)?

ü Чого я раніше не знав (ла), не вмів (ла), а тепер знаю, вмію?

ü Чи потрібно це мені і для чого?

ü Які завдання я ставлю перед собою надалі?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником.

► Повторіть вивчене про частку. Складіть опорний конспект.

► Складіть п’ять речень із фразеологізмами, у яких вживається частка не.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити