Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ОСОБЛИВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 83 ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ. ГРУПИ ВИГУКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ПРАВОПИС ВИГУКІВ (ДЕФІС У ВИГУКАХ, КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ)

Мета:

□ навчальна: ознайомити з вигуком як особливою частиною мови, групами вигуків за значенням, правописом вигуків, вчити знаходити вигуки в реченні; відрізняти їх від часток; визначати належність вигуку до відповідної групи за значенням, правильно писати вигуки з орфограмами й розставляти розділові знаки при них; пояснювати написання вигуків з орфограмами й пунктограмами; аналізувати тексти щодо ролі в них вигуків; виразно читати тексти з вигуками; доречно використовувати вигуки у власному мовленні;

□ розвивальна: розвивати комунікативну компетентність, мислення, пам'ять, увагу, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;

□ виховна: виховувати самостійність.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (найуживаніші фразеологізми (зокрема приказки й прислів'я) з вигуками); синтаксис (вигук у ролі головних і другорядних членів речення); культура мовлення й стилістика (правильне читання речень із вигуками); текст (риторичний аспект) (використання вигуків для надання висловленню експресії й виразності).

Міжпредметні зв'язки: використання вигуків як засобу виразності в художніх творах (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з текстом

► Прослухайте текст, визначте його тему, основну думку, тип та стиль мовлення, доберіть заголовок. Що нового ви дізналися? Чому вигуки так назвали? Які вигуки згадано в тексті? У першому реченні визначте частини мови.

Особливі слова зовсім не схожі на інші, бо... кричать. Прислухаймося до крику й галасу маленьких слів. Що за диво? Це не просто крик. Слова і вигукують, і захоплюються, і сумують, і страждають, і лякаються, і докоряють, і прохають, і стверджують... У них уся гама переживань, почуттів і волевиявлень людини. За неспокійну вдачу ці слова й названо вигуками.

Вигуки передають наші почуття, переживання й бажання найстисліше. Тому й не диво, що деякі з них складаються тільки з одного звуку: а, о, у! Це маленькі-маленькі слівця. Далі йде чимала група вигуків, у яких поєднуються голосний і приголосний звуки: ай! ох! ой! Трапляється, що до складу вигуків входять тільки приголосні звуки: брр! гм! Вони можуть також складатися з трьох і більше голосних і приголосних: ага! ану! гей! нумо! тпру! та інші (За І. Вихованцем).

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Незакінчене речення

Тема уроку...

Мої очікування ...

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемне питання

► Чому вигук не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови?

Спостереження за мовним явищем

► Розберіть речення за його членами. Знайдіть вигук. Чи є він членом речення? Яку роль виконує вигук у реченні?

О, скільки ласк і невичерпних сил таїш в собі ти, українська земле! (Д. Луценко)

Робота з таблицею (в парах)

► Проаналізуйте таблицю та слайди й розкажіть про групи вигуків за значенням. Складіть речення з вигуками ой, о, ох, ах, щоб вони виражали радість, захоплення, біль, страх.

Групи вигуків та близьких слів

Що виражають

Приклади

емоційні (почуттів)

почуття й переживання

ой, ай, о, ух, ох, іч, ого

волевиявлення

оклик звертання спонукання наказ

гей, агов, геть, марш ціп-ціп, киш тпру

етикетні слова

привітання, побажання, подяку, прохання, прощання божбу

доброго дня, на здоров’я, дякую, перепрошую, їй-богу, слово честі, будь ласка

звуконаслідувальні

слова

голоси тварин, звуки природи

ку-ку, ха-ха, дзень, брязь, ж-ж-ж

Метод «Прес»

► Уставте в речення вигуки. Поясніть їх значення. Свій вибір об

ґрунтуйте.

(О, ох, о, ой, ай)! _ _ _ _ _ _важко зітхнув Остап.

(о,ой, ну, ах, еге,) _ _ _ _ _ _ рідна земле, як я тебе люблю!

Гра «третій зайвий»

► У кожному рядку знайдіть зайве слово. Відповідь обґрунтуйте.

1. Ой! Ах! Дякую!

2. На добраніч! Будь ласка! Ну!

3. Овва! Тю! Добридень!

Дослідження-трансформація

► Перебудуйте речення, замінивши виділені слова вигуками. Що змінилося в реченні?

1. Різке нокання візника підняло на ноги весь будинок. 2. З кімнати чулось голосне охання.

Інтелектуальна гра «Ви нам слово, ми вам десять»

► За 3 хвилини запишіть якомога більше:

1) вигуків емоційних (1-й ряд).

2) вигуків мовного етикету (2-й ряд).

3) вигуків волевиявлення (3-й ряд).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Орфографічний практикум

► Спишіть вигуки. Поясніть їх правопис. Сформулюйте правила правопису вигуків. Перевірте свої міркування за підручником. Єй-єй, єй-богу, їй-бо, анумо, їй-право, кап-кап, кво-кво, квок-квок, киць-киць, кліп-кліп, ко-ко-ко, ануте, кря-кря, люлі-люлі, люлі-лю! лечки, ну-ну, овва, ой-ой-ой, ох-ох-ох, так-так, тік-тік, тіп-тіп, тринь- бринь, туп-туп, алло, тьох-тьох, тьху-тьху, нумо, тю-тю-тю, хі-хі, хо-хо, цю-цю, чвак-чвак, шарх-шарх, го-го-го, аж-аж-аж, ай-ай-ай, ану-нуя ах-ах-ах, бом-бом, гулі-гулі, гуль-гуль, еге-ге, до побачення.

Дослідження-відновлення

► Відновіть речення, вставляючи на місці крапок потрібні за змістом вигуки з довідки. Поясніть їх правопис.

1. «н...!» — несамовито верещав Остап. 2. «Обіця-а-ю,.., відпус-ті- і-іть»,— заквилив брудний панк. 3. «...»,— прощальним дзвоником ніжно забриніли у відповідь обережно зачинені двері. 4. «...!» — закричав хлопчик йому навздогін. Птах не повернув голови. Жодного разу. 5. Справжній юпітеріанський дракон має сталеву шкіру і дихає аміачним вогнем. Як дихне!..! 6 ..., зараз же віддай! 7 ..., та з цими ненажерами мені зовсім нічого не залишиться. 8. ...! було приємно познайомитися. 9 ..., ... От же любить похвалитися, просто жах

(За С. і А. Руденками).

Довідка: тра/та/та, тра/та/та, сю/сю/сю, сю/сю/сю; ой/ой/ой; будь/ ласка; у/у/у/у; ай/яй/яй; еге/ге; ого/го; до/побачення; а/ну.

Мовознавча гра «установи відповідність»

► Установіть відповідність між вигуками та їх значенням. Спишіть вигуки, знімаючи риску. Поясніть правопис їх.

А алі/луя

Б ану/те

В а/порт

Г ач/хи

Д а/ту

Е ов/ва

Ж ого

З ого-го-го

1 вигук, яким посилають собаку за здобиччю чи кинутою для тренування паличкою

2 уживається для нацьковування собак на звірів під час полювання

3 уживається для вираження захоплення, застереження

4 православний, урочистий релігійний спів

5 уживається для вираження дуже сильного здивування, захоплення

6 вигук при чханні

7 виражає спонукання, заохочення до дії, уживається у звертанні до кількох осіб

8 уживається для вираження сумніву, іронії

«Поміркуй і розкажи»

► Обґрунтуйте розділові знаки в реченнях.

1. О, якими дощами тут змило весь колір. 2. Ох! Зірка в серце впала. 3. Весно, приходь! Та швидше, гей! 4. О краю мій, тужу я за тобою!

Дослідження-спостереження

► Поясніть, як утворені вигуки. Зробіть висновок.

Боже мій! Мамо рідная! Слава! Рятуйте! Ти глянь! Горенько моє! Цур йому!

Вибірково-розподільний диктант

► Випишіть у дві колонки похідні і непохідні вигуки.

1. Ой, людині славно, вільно жить весною, з долею ріднитись юномолодою. 2. Матінко! Як радісно на душі. 3. О рідний Дніпре, мій тату, могучий, ти в серці моєму навік заяснів. 4. Рятуйте! Лайка тоне.

Творче завдання

► Складіть міні-твір за картиною «Весна прийшла», використовуючи різні за походженням вигуки.

загадкова сторінка

► Прочитайте загадки й відгадайте їх. Знайдіть вигуки й визначте їх розряд за значенням.

1. Ой, за полем, за горами золота нагайка в’ється! 2. Ліз карасик через перелазик та у воду — плюсь! 3. Тік-так, а з місця ніяк. 4. Підсмикане, підтикане та й гайда по хаті. 5. Зразу — чирк! Потім — пшик! Потім — блись! (Нар. творчість)

Відгадки: блискавка, віник, годинник, кухоль, сірник.

Робота в парах

► Складіть діалог «Похід до лікаря», використовуючи вигуки мовного етикету

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Бліцопитування

ü Яка частина мови називається вигуком?

ü На які групи за походженням поділяються вигуки?

ü На які групи за значенням поділяються вигуки?

ü Назвіть вигуки, що виражають мовний етикет.

ü Які розділові знаки ставляться при вигуках?

Незакінчене речення (рефлексія)

□ На уроці я навчився...

□ Я дізналася, що...

□ Мені сподобалося...

□ Мої очікування.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником.

► Складіть опорний конспект з теми «Вигук».

► На основі власних спостережень складіть розповідь про життя лісу чи поля весною, вживаючи вигуки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити