Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

УРОК № 48 КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ Й ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ

Мета:

□ навчальна: пояснити правила розстановки розділових знаків при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику; сформувати відповідні пунктуаційні вміння й навички;,

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять, мовне чуття, уяву;

□ виховна: виховувати почуття відповідальності за навколишню природу, мотивацію до здобуття знань.

Внутрішньопредметні зв'язки: фонетика, лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість, географія.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання Бліцопитування

ü Дієприслівник — це... форма... (незмінювана, дієслова)

ü Дієприслівник означає... (додаткову дію)

ü Дієприслівник відповідає на питання... (що роблячи? що зробивши?)

ü Дієприслівники бувають... виду. (доконаного та недоконаного)

ü Дієприслівники можуть вживатися у двох часах:...(теперішньому та минулому)

ü Дієприслівники утворюються від... (дієслів).

ü Дієприслівник має такі прислівникові ознаки. (незмінність, роль обставини).

ü Дієприслівники теперішнього часу — це дієприслівники... виду. (недоконаного)

ü Яким членом речення є дієприслівник?

ü Що називається дієприслівниковим зворотом?

ü Які умови побудови речення з дієприслівниковим зворотом?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

Народне прислів’я

(Не знаючи броду, не лізь у воду.)

► Відтворіть народне прислів’я. Як ви його розумієте. Запишіть у зошит, поясніть правопис слів і розділових знаків. Чим виражені члени речення?

Сьогодні на уроці ми вивчатимемо дієприслівниковий зворот. Запишіть тему.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте теоретичний матеріал, наведений у підручнику. Розкажіть про пунктограму «Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику».

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте речення, поясніть уживання розділових знаків.

1. Щохвилі творимо нове, йдучи, співаючи і мислячи (В. Бичко). 2. Сонце стомилось і, згорнувшись клубочком, опустилось за обрій. 3. Прислухаючись, вони зійшли на берег. 3. Вони зійшли на берег прислухаючись. 4. Загуло, роздмухуючись, горно. 5. Не варто говорити не переводячи духу. 6. Співають ідучи дівчата (Т. Шевченко). 7. Працював старий козак не поспішаючи. 8. Недоказавши речення, дівчина засміялася сама не знаючи чого. 9. Багато про що можна здогадатися і не розпитуючи.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Доведіть, що це текст художнього стилю.

► Дайте тексту заголовок. Що він виражає: тему чи основну думку?

(Не)визнаючи кордонів, ц..клони ходять по всій планеті. Учені розрізняють кілька стадій його розвитку: стадія хвилі, стадія молодого ц..клону, стадія розвитку максимального. Спершу виникають над океаном ледь помітні завихрення, невідомим поштовхом зривають хвилі в тій фронтальній зоні, де масиви теплого повітря зіткнулися з холодним, і колосальна, (не)піддатна вимірам енергія температурних контрастів, розвиваючись мовби спонтанно, чимдалі грізніше виявляє себе, поступово формується «око» бурі — район депресії, граничного зниження тиску. Рухається величезний колодязь порожнечі, оточений тисячокілометровим кільцем ц..клонічних стін і суцільно вируючих хмар, де все кипить, закручується сп..ралями на вихрових обертових швидкостях, і вся ця розімкнута, розшаленіла сила природи, наростаючи, набуває сили ураганів.

Тепер, урозповні літа, з інших широт насувався обважнілий атлантичними водами темний г..гант, один із тих, що за ним, певне, стежили зараз усі с..ноптики світу, відзначаючи, як він загрозливо розвивається розбухаючи. Зачепив Балкани. Пройшов над морем. Нарешті, заблукав у цей кут між громаддям гір і зупинився, завис, застряв між бескидами, розряджаючись своєю вавилонською зливою.

Його наближення передчували звірі й птахи. Тепер, ставши з ц..клоном віч-на-віч, людина мусила помірятися силою з ним (За О. Гончаром).

► З’ясуйте за словником значення слів депресія, бескиди, вавилонський.

► Випишіть виділені курсивом слова, розкривши дужки і вставивши пропущені букви. Поясніть орфограми.

► Зробіть фонетичний розбір слова, виділеного жирним шрифтом.

► Підкресліть одиничні дієприслівники, дієприслівникові та дієприкметникові звороти як члени речення. Поясніть розділові знаки при них.

Пунктуаційний практикум

► Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки.

1. Легкий пухнастий попілець ляже вернувшися в рідну землицю... (Леся Українка). 2. Ледар спить сидячи а працює лежачи (Народна творчість). 3. Натрудившися у квітні перецвівши у маю йдуть дерева передлітні в повінь лагідну свою (М. Рильський). 4. Можна нічого не робити й засукавши рукава (Народна творчість). 5. Щоб досягти своєї мети не треба сидіти склавши руки. 6. Не проминіть ніколи людину не привітавши її і добре слово їй мовте. («Повчання Володимира Маномаха дітям»).

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творча робота

► Складіть речення за наведеними схемами.

Робота з таблицею

► Заповніть пропущені місця в таблиці.

► Складіть лінгвістичне повідомлення за таблицею.

Морфологічні ознаки й синтаксична роль дієприслівника

На які питання відповідає частина мови

Загальне

граматичне значення

Морфологічні ознаки

Синтаксична

роль

постійні

непостійні

що роблячи?

що робивши?

додаткова дія при основній дії, вираженій дієсловом

1).......... :

гравши — зігравши;

2) перехідність / неперехідність:

написавши лист — написавши на папері

1) час (... ... .):

малювати — малювавши.

Зробивши уроки,

Можна відпочити

Коментар для вчителя: у таблиці замість крапок учні мають записати потрібні слова-терміни й приклади (вид (що зробивши? недоконаний чи доконаний); теперішній, минулий; обставина).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Сьогодні на уроці я навчився (навчилася...)

ü Найбільше мені запам’яталося.

ü Я зробив (зробила) для себе такі висновки ...

ü Як оцінюєте свою роботу?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Скориставшись енциклопедією, опишіть будь-яке явище природи в публіцистичному стилі. Уведіть у текст дієприслівникові й дієприкметникові звороти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити