Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 7 класі. II семестр

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИСЛІВНИК

УРОК № 41 ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

УРОК № 42 ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

УРОК № 43 ДІЄПРИСЛІВНИКИ НЕДОКОНАНОГО І ДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

УРОК № 44-45 УРОК РОЗВИТКУ УМІНЬ № 10-11. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОК № 46 НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

УРОК № 47 ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

УРОК № 48 КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ Й ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ

УРОК № 49 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

УРОК № 50 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 З ТЕМИ «ДІЄПРИСЛІВНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 51 ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

УРОК № 52 РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

УРОК № 53 СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ. ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

УРОК № 54 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЖАНРИ МОВЛЕННЯ. ОПОВІДАННЯ, ЗАМІТКА, РОЗПИСКА: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ

УРОК № 55 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА НАВЕДЕНИМ СЮЖЕТОМ

УРОК № 56 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

УРОК № 57 БУКВИ -Н- І -НН- У ПРИСЛІВНИКАХ

УРОК № 58 И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

УРОК № 59 НЕ І НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ

УРОК № 60 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОК № 61 ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НА -О-, -Е-, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

УРОК № 62 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ

УРОК № 63 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС

УРОК № 64 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО

УРОК № 65 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ТИПУ РАЗ У РАЗ, З ДНЯ НА ДЕНЬ...

УРОК № 66 ТЕМАТИчНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 З ТЕМИ «ПРИСЛІВНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 67 ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ПРИЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ЗВ'ЯЗКУ СЛІВ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ Й РЕЧЕННІ

УРОК № 68 ВИДИ ПРИЙМЕННИКІВ ЗА БУДОВОЮ. НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ

УРОК № 69 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА

УРОК № 70 НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

УРОК № 71 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

УРОК № 72 СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ВИДИ СПОЛУЧНИКІВ ЗА БУДОВОЮ, ПОХОДЖЕННЯМ, СПОСОБОМ ВИКОРИСТАННЯ В РЕЧЕННІ

УРОК № 73 УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ Й СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ

УРОК № 74 СПОЛУЧНИКИ Й СПОЛУЧНІ СЛОВА. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ ТА ОКРЕМО. РОЗРІЗНЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ І ОДНОЗВУЧНИХ СЛІВ

УРОК № 75 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

УРОК № 76-77 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 18-19. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОК № 78 ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

УРОК № 79 РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ

УРОК № 80 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 20. УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

УРОК № 81 ПРАВОПИС ЧАСТОК (ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ Й ПРИСЛІВНИКАМИ) НАПИСАННЯ ЧАСТОК -БО, -НО, -ТО, -ОТ, -ТАКИ

УРОК № 82 НЕ I НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ (УЗАГАЛЬНЕННЯ)

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ОСОБЛИВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 83 ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ. ГРУПИ ВИГУКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ПРАВОПИС ВИГУКІВ (ДЕФІС У ВИГУКАХ, КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ)

УРОК № 84 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 21. ПОРТРЕТНИЙ НАРИС У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

УРОК № 85 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

\

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК № 86 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 22. АНОТАЦІЯ

УРОК № 87 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 88 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЙЦІЯ ПРО ПРАВОПИС РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ В МОВЛЕННІ

КОНТРОЛЬНІ ДИКТАНТИ

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОПЕРЕДНІХ КЛАСАХ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити