УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ЧАС ДІЄСЛОВА. ТЕПЕРІШНІЙ І МИНУЛИЙ ЧАС

Мета: поглибити знання про часи дієслова, зокрема про теперішній час; удосконалити загально-пізнавальні вміння й навички визначати час дієслів; розвивати творчі вміння доречно використовувати дієслова різних часових форм у монологічних та діалогічних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників повагу до видатних українців.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Формування практичних умінь і навичок.

За допомогою узагальнювальної таблиці згадайте вивчене про час дієслів. Знайдіть нову інформацію щодо різних часових форм.

Час дієслова

Минулий

Теперішній

Майбутній

Дієслова минулого часу змінюються за родами й числами.

Творяться від основи інфінітива + суфікси -в, -л- (учив, знала).

Дієслова теперішнього часу творяться від основи теперішнього часу недоконаного виду + особове закінчення (знаю, думаю, вчиш).

Має три форми: просту, складну і складену.

Проста форма має особове закінчення.

Складена форма твориться від інфінітива + особове закінчення.

Складна форма твориться додаванням до інфінітива «бути» в особових формах.

Колективна робота з текстом. Запишіть текст під диктування. Визначте, дієслова якого часу вжито в тексті. З’ясуйте їх форму, особу, число (якщо є). Розтлумачте виділені вчителем слова. Доберіть до них синоніми.

Народ не забув про славного опришка Довбуша й оспівав його в найкращих своїх піснях, овіяв поезією, чарівними легендами. В очах народу він став героєм, котрий боровся з багатіями. Не вірять люди в смерть народного захисника, його іменем святять кожне примітне місце, гору, дорогу, криницю (За Г. Хоткевичем).

Матеріал для вчителя. Опришки — учасники боротьби проти феодально-кріпосницького гніту на Галичині, Закарпатті й Буковині (розбійники, розбишаки, харцизники). Овіяти — обвівати, обдавати, оповивати, опахувати.

Слово вчителя.

Дієслова минулого часу мають форму доконаного (завершена дія) і недоконаного (незавершена дія) виду. Дієслова минулого часу творяться від основи інфінітива за допомогою суфіксів -л- та -в: працював, працювало, працювала, працювали. Чоловічий рід має нульове закінчення, середній -о, жіночий -а. Суфікс -л- у формах жіночого і середнього роду та у множині зберігається (співала, співало, співали; малювала, малювало, малювали).

Ненаголошений суфікс -ну- основи інфінітива може випадати (мерзнути — мерз, мерзла, мерзло, мерзли).

Вибіркова робота. Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку висловлювання. Випишіть словосполучення, до складу яких входять дієслова минулого часу. Визначте вид виписаних дієслів. До дієслів минулого часу доберіть інфінітиви, від яких вони утворилися.

Остап Вересай першим серед українських кобзарів вийшов на широку світову арену. В багатьох європейських країнах і в Америці наприкінці XVIII ст. з’явилися статті й окремі видання про унікального співака, фольклорні джерела мелосу, своєрідність пісенного багатства українського народу. Постать Остапа Вересая, «Гомера століття», «Бояна доби», «сучасного Нестора», яскраво виокремлюється в духовному житті нашого народу (За В. Скуратівським).

Творче завдання «Майстри слова». Напишіть міні-усмішку, яка складалася б тільки з дієслів. II — за поданим початком і кінцівкою допишіть основну частину тексту, використовуючи різні форми дієслів.

Орієнтовні відповіді учнів:

I. Моя яблунька

Побачив. Зрадів. Купив. Приніс. Викопав. Посадив. Полив. Доглядаю. Чекаю. Зацвіла. Милуюся. Достигли. Пригощаю.

II. Світанок на морі

Світає... Раннє сонечко повільно показується з-за високої гори.

Небо немов палає у вогні, переливається від рожевого до червоного кольору. Хмари пливуть у голубій височині, мов білосніжні лебеді. Сходить сонечко, прокидається море. Це велике таїнство не кожен може побачити й відчути. Море ніжно й лагідно хлюпається. Сонечко голубить прозорі хвилі... Так і хочеться швидше пірнути і пливти-пливти, доки вистачить сил.

... Спасибі тобі, море, за голубі хвилі, ласкаве сонечко, п’янке повітря, ніжну засмагу. Я люблю тебе, море!

IV. Підсумок уроку.

Бесіда за питаннями.

1. Що нового ви дізналися про дієслова?

2. Як змінюються дієслова минулого часу?

3. Як творяться дієслова минулого часу? Наведіть приклади.

4. Де і з якою метою використовуються дієслова минулого часу?

5. Які морфологічні ознаки мають дієслова теперішнього часу?

Самостійна робота.

Картка № 1. Завдання: 1) випишіть дієслова, визначте їх вид і час; 2) зробіть синтаксичний розбір п’ятого речення.

1. У дохристиянські часи писанка виконувала роль оберегу.

2. Наші предки вірили у її магічну силу.

3. Глиняні писанки, якими виганяли злі сили, були знайдені в давніх похованнях.

4. В Україні археологи виявили близько двадцяти міст, які були центрами виготовлення цього чудо-витвору.

5. Зберігати звичай писанкарства — наш обов’язок (За О. Воропаєм).

Картка № 2. Завдання: 1) випишіть дієслова, визначте їх вид і час; 2) зробіть синтаксичний розбір п’ятого речення.

1) Зріла пісня в гаях солов’їна, вітерець пелюстки рвав з калини (М. Барчук).

2) А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький насилу ступає (Т. Шевченко).

3) Ніч упаде в моря, зійде рясна зоря, а посеред степів знов розцвіте калина (В. Шовкошитний).

4) Не дасть собі в душу наплювати (Нар. тв.).

5) Наші предки шанували сонце (Н. Кочережко).

Картка № 3. Завдання: 1) випишіть дієслова, визначте їх вид і час; 2) зробіть синтаксичний розбір п’ятого речення.

1) Від того часу минуло вісім літ.

2) Відбувалося це одного майового поранку, ще за годину перед сходом сонця.

3) День був зимний, схожий на типові весняні поранки.

4) Ще спиться Закуттю, не видно ні життя, ні руху.

5) На сході небо червоніло чимраз більше (За А. Чайковським).

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти й записати розповідь про відомого науковця (актора, співака), вказати в дієсловах часові форми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити