УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ЧАС ДІЄСЛОВА. МАЙБУТНІЙ ЧАС. УЖИВАННЯ ОДНИХ ФОРМ ПЕВНОГО ЧАСУ ЗАМІСТЬ ІНШОГО

Мета: поглибити знання семикласників про час дієслова; вдосконалювати загально-пізнавальні вміння визначати час дієслів; розвивати творчі вміння доречно використовувати дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу в текстах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу знайомити семикласників з життям наших пращурів.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Слово вчителя.

Майбутній час дієслова в українській мові має три форми: просту, складну і складену. Проста форма майбутнього часу утворюється за допомогою префіксів. Складна форма утворюється від неозначеної форми та скороченої форми дієслова йняти у формі теперішнього часу: (й(му), йеш). Складена форма утворюється з двох слів — з особової форми допоміжного дієслова бути в майбутньому часі і неозначеної форми дієслова.

Трапляються в розмовному й художньому стилі тексти, у яких форма одного часу вживаються в значенні іншого. Дієслова в теперішньому часі й у простій формі майбутнього часу доконаного виду можуть вживатися замість дієслів минулого часу: Іду я вчора вулицею і раптом зустрічаю шкільного товариша, якого не бачив років десять. Таке вживання властиве розмовному мовленню.

Майбутній час може передавати несподівану, раптову дію, що вже відбулася: Раптом щось як закричить!

Дієслова теперішнього або минулого часу доконаного виду іноді вживаються замість майбутнього: Завтра ми їдемо на екскурсію. Я пішов до школи: там буде цікавий вечір.

Таке вживання властиве розмовному мовленню, воно підкреслює впевненість у тім, що дія відбудеться.

На уроці сформуємо вміння доречно і стилістично виправдано вживати різні часові форми.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Формування практичних умінь і навичок.

Колективна робота з текстом. Прочитайте текст. Визначте сферу його використання. Доберіть заголовок. Випишіть з тексту дієслова, з’ясуйте їх значення. Укажіть час і вид дієслів.

За народними переказами, як стверджують історики, перша церква з’явилася на Січі тоді, коли вона містилася на майже змитому острові Городище, напроти теперішньої слободи Капулівка Катеринославського повіту, нижче устя Чортомлик. Ту Січ збудовано десь року 1575 за часів гетьмана Богданка та короля польського Стефана Баторія. Прозвали її Базавлуцькою через те, певно, що острів, на якому вона розташувалася, належав до Лугу Базавлуцького. Безумовно, церкви мали всі пізніші Січі: Хортицька, Томасівська, Микитинська, Олешківська та Покровська, хоча іноді й містилися в дуже легкій споруді, від якої до наших днів не залишилося жодних ознак, як, скажімо, в Олешках, де церква мала стіни та стріху з очерету. Запорожці завжди були дуже набожні люди й ніколи не шкодували грошей на храм як військових, так і своїх, власних, і в пізніших Січах — Чортомлицькій, яка містилася на березі напроти Базавлуцької, та в Новій Січі над річкою Підпільною церкви були навіть багаті (За А. Кащенком).

Коментоване письмо. Прочитайте. Запишіть текст, ставлячи дієслова в потрібній часовій формі. Виділіть закінчення.

Військовий флот Війська Запорізького (скласти) виключно чайки, що (звати) ще байдаками. Щоправда, були випадки, коли за часів Самійла Клики та Сагайдачного, запорожці (користуватися) в боях і кораблями, та їх вони самі не (будувати), а (відбивати) в турків. Чайки ж (виробляти) в Січі. Днище (видовбуватися) з липи. До нього (примальовувати) дерев’яні ребра, а на ті ребра (набивати) боки з товстих дощок. Виготовлена чайка (мати) сажнів до десяти в довжину. Після того її (конопатити), (приробляти) на обох кінцях чердаки, на яких під час походів (пересувати) харчі та зброю (За А. Кащенком).

Слово вчителя.

Майбутній час означає дію, яка відбуватиметься (відбудеться) після розповіді про неї. Майбутній час має три форми: одну доконаного виду (розгляну) і дві недоконаного — просту(розглядатиму) і складену (буду розглядати).

Дієслова майбутнього часу в усіх формах змінюються за особами й числами.

Дієслова майбутнього часу доконаного виду змінюються так само, як дієслова теперішнього часу: зігну, зігнеш, зігне, зігнемо, зігнете, зігнуть; засію, засієш, засіє, засіємо, засієте, засіють.

Проста форма майбутнього часу недоконаного виду утворюється додаванням до інфінітива суфікса -м- та особових закінчень: знатим[у], знатим[емо], знатим[еш], знатим[емо], знатим[ете], знатим[угь].

Складена форма майбутнього часу недоконаного виду утворюється від інфінітива та допоміжного дієслова бути, яке набуває особових форм: буду відповідати, будеш відповідати, буде відповідати, будемо відповідати, будете відповідати, будуть відповідати. Допоміжне дієслово завжди стоїть перед інфінітивом і пишеться окремо. Інфінітивна частина складеної форми не змінюється.

Утворіть форми майбутнього часу 2-ї особи однини й множини.

Мріяти, знати, дати, їсти, возити, піймати, вистукати, вирішити.

Визначте пряме (1) і переносне(2) вживання часових форм дієслів.

1. У зоряній тиші пропливає ніч, і контури гір означаються так легко, начебто тільки лінії малюнка.

2. Багрянцями осені вкрились ліси, дні стоять сонячні, по всьому узліссі розпалахкотілися дуби, неначе величезні багряні парашути, що розкрились і не закриваються.

3. Надворі тихо, тепло, ясно... Біля нас мала дітвора грається: одно підбіжить — чоломкнеться, друге підлізе нищечком та залоскоче або смикне, третє сяде на тебе верхи — ньо!..

4. А жайворонки ткали свій спів із землі до сонця, і зозуля наковувала долю.

5. В’ячеслав, подивований несподіваною обізнаністю керівника, змушений буркнути: «Цього факту не заперечиш...»

6. Як дихне вітерець, то все поле загойдається, захвилюється.

7. Уривок із мого щоденника. Міркую про сучасну українську белетристику. Думаю так: іде пора романтизму.

8. А потім щілинки його очей знову веселішають, видно, згадалось моєму сусідові щось смішне.

9. Відпустки дають у травні, червні і коли вже стиглий виноград.

10. Тихо, крадькома, мов кішка, насувалася юнакова загибель. Як осіння журба між дерев, м’яко ступала загибель. І прийшла загибель.

11. Хірурги, що досі не очунялись після своєї праці, сидять, як вичавлені, мовчки курять в кінці коридору біля акваріума. Посхилялися лобами один до одного, пожурились і смалять, знімаючи з себе напругу.

Прочитайте й визначте, у якому реченні є всі три форми майбутнього часу. Визначте особу і число всіх трьох дієслів у цьому реченні.

1) Я буду вчитись в інституті і водночас працюватиму рисувальницею (Ю. Смолич). 2) Доки житимеш ти, будуть квіти цвісти і людська не погасне любов (О. Ющенко). 3) Отак і житимуть віками зігріті ниви живим вогнем, і руки батька над колосками, і місяць білий над білим днем. 4) Змужнілими орлятами майнули діти в світ, а мати виглядатиме хто знає скільки літ (Нар. тв.).

Визначте, від яких дієслів можна утворити просту форму майбутнього часу, а від яких — лише складену форму майбутнього часу. Утворіть і запишіть ці форми (1 ос. однини).

Мріяти, посадити, зігріти, дивитися, тремтіти, залити, забути, шукати, заробляти, заробити, допомогти, допомагати.

IV. Підсумок уроку.

Скласти діалог, використовуючи форми одного часу в значенні іншого.

Оцінювання рівня начальних досягнень учнів.

V. Пояснення домашнього завдання.

1. Скласти зв’язну розповідь у науковому стилі про час дієслів.

2. Виписати з художньої літератури по два речення з дієсловами минулого, теперішнього, майбутнього часу. Визначити вид дієслів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити