УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ. ДІЄСЛОВА І і II ДІЄВІДМІН. БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І і II ДІЄВІДМІН

Мета: поглибити знання учнів про правопис особових закінчень дієслів І і II дієвідмін; сприяти зміцненню навичок визначення дієвідміни дієслів, правильного написання слів з орфограмами в особових закінченнях дієслів; розвивати творчі вміння використовувати дієслова І і II дієвідмін у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати бережливе ставлення до флори і фауни.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Люблю я свій прекрасний край,

його степи широкі,

його річки глибокі,

де вітер гне буркун, розмай.

М. Чернявський

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Усі люди люблять свій рідний край. Це природно. І за красу природи, і за рідну мову, і за найкращі миті життя. Щоб ця краса примножувалася, треба про неї дбати. І про чистоту власного усного й писемного мовлення теж. Отож на уроці формуватимемо навички правильного написання дієслів.

III. Повторення вивченого.

Прослухайте текст. Запишіть його під диктування. Знайдіть і поясніть орфограму «Букви е, и в особових закінченнях дієслів». Визначте дієвідміну дієслів.

Як хороше мандрувати літом Україною! Проїжджаємо її шляхами і розкриваємо перед собою все нові й нові обрії. Вони манять і кличуть. Теплий вітер лоскоче лице. І біжимо ми до степових криниць попити холодної води.

Їдемо тобою, земле моя, і в серці зріє пісня (За І. Цюпою).

Вибіркова робота. Продовжте зміст прислів’їв і приказок, дібравши їх продовження з довідки. Замість крапок поставте пропущені голосні е, и. Поясніть свій вибір за допомогою правил.

1) Як дбат..м..м, ...

2) Тим прихильнішою буде тобі земля, ...

3) Яким плугом ор..т.., ...

4) Бит..м..мо того, ...

5) Будуватим..мо — ...

Довідка: чим нижче уклон..шся; таким і жать буд..те; хто не пильнує свого; так і мат..м..м; велику мороку мат..м..мо.

Творча робота. Утворіть від поданих дієслів складну і складену форми майбутнього часу в 3-й особі множини. Знайдіть слово, від якого утворюється лише проста форма майбутнього часу. Поясніть.

Ходити, оберігати, збудувати, створювати, доглядати, виготовляти.

Утворіть від інфінітивів дієслова у складній формі майбутнього часу в 3-й особі однини.

Саджати, зберігати, пропагувати, примножувати, захищати.

Гра «Четвертий зайвий». Прочитайте подані рядки слів. Перевірте правильність написання особових закінчень у дієсловах. Знайдіть четверте зайве. Запишіть його правильно.

1) Мовчете, лежите, кажеш, сваришся.

2) Мрієте, аплодуєте, ловете, чистите.

3) Лежиш, мовчиш, славеш, багрієте.

4) Лишите, робите, читаєш, працюємо.

Творче конструювання. Подані дієслова запишіть у формі 2-ї особи однини. Введіть їх у словосполучення «дієслово + іменник».

Полити, знаходити, тріснути, деренчати, казати, цокотіти.

IV. Підсумок уроку.

Складіть усне міні-висловлювання на тему «Зберегти і примножити природні багатства — наш обов’язок».

Бесіда за запитаннями.

1. Які закінчення мають дієслова І дієвідміни в теперішньому й майбутньому часі?

2. Які закінчення мають дієслова II дієвідміни в теперішньому й майбутньому часі?

3. У якій особі дієслова І і II дієвідмін мають однакові закінчення? Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Записати 5—6 фразеологічних зворотів, у яких уживаються дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу.

Скласти ігрове завдання «Третє зайве», використовуючи дієслова з орфограмою «Букви е(є), и(ї) в особових закінченнях дієслів».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити