УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ У ДІЄСЛОВАХ

Мета: ознайомити учнів і поглибити їх знання про чергування приголосних у коренях дієслів; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити слова з чергуваннями приголосних у коренях дієслів; розвивати творчі вміння використання слів із поданими чергуваннями приголосних при побудові власних висловлювань; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти розвиткові естетичних смаків і виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: поглиблення вивченого.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Вправа «Я редактор». Виправте лексичні помилки, редагуючи речення або словосполучення.

1. Я лишаю вас слова. — Я позбавляю вас слова.

2. Приймати участь у міроприємствах. — Брати участь у заходах.

3. Ми прийняли всі міри. — Ми вжили всіх заходів.

4. Лід тронувся. — Крига скресла.

5. Я рахую, що ... — Я вважаю, що...

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Поглиблення вивченого.

Слово вчителя.

Унаслідок утворення форм теперішнього і майбутнього часу доконаного виду в дієсловах першої дієвідміни перед особовими закінченнями відбуваються такі чергування приголосних звуків:

[г], [з] → [ж]: могти — можу, можеш; в’язати — в’яжу, в’яжуть.

[х], [с] → [ш]: дихати — дишу, дишуть; чесати — чешу, чешуть;

[к] → [ч]: кликати — кличу, кличуть.

Унаслідок утворення форми 1-ї особи однини дієслів другої дієвідміни спостерігаються такі чергування приголосних:

[д] → [дж]: сидіти — сиджу;

[т] → [ч]: світити — свічу;

[з] → [ж]: возити — вожу;

[с] → [ш]: просити — прошу.

За збігу [ст] або [зд] відбувається подвійне чергування:

[с] → [ш], [т] → [ч]: чистити → чищу [чишчу];

[з] → [ж], [д] → [дж]: їздити - їжджу.

Губні звуки [б], [п], [в], [м], [ф] у 1-й особі однини і 3-й особі множини чергуються зі звукосполученнями [бл], [пл], [вл], [мл], [фл]:

любити — люблю, люблять;

спати — сплю, сплять;

ловити — ловлю, ловлять;

мовити — мовлю, мовлять;

графити — графлю, графлять.

Утворіть 1-шу особу однини теперішнього часу. У якій формі відбулося чергування приголосних?

Дивитися, вивчати, рівняти, долати, рости.

Моделювання нових форм слів. Від кожного дієслова утворіть форму 1-ї особи однини. Підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються.

Їздити, городити, носити, казати, летіти, кликати, товкти, котити, хотіти, вертіти, дихати, просити, косити, гладити, бродити, мастити, пустити, робити, любити, терпіти, ловити.

Творча робота. До дієслів назвіть усі можливі форми минулого часу. Виділіть суфікси, характерні для дієслів минулого часу. Утворіть часові форми, які демонструють чергування приголосних.

Вести, гасити, дивитися, здійснювати, куштувати, народити.

Творчий диктант. Утворіть дієслова 2-ї особи однини і множини теперішнього часу.

Помічати, пишатися, берегти, наслідувати, перемагати.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

Відгадайте загадки. Поясніть чергування приголосних у виділених словах.

1) Усі його люблять, усі його чекають, а хто на нього подивиться — кожен скривиться.

2) Один баранець пасе тисячі овець.

3) По соломі ходить, а не шелестить.

4) Мене просять і чекають, а як покажусь — утікають.

5) Сидить баба серед літа, у сто сорочок одіта.

6) Сімсот соколят на одній подушці сплять (Нар. тв.).

V. Пояснення домашнього завдання.

Розіграти невеличку ситуацію на тему «У домі пожежа», використовуючи дієслова гасити, носити, доводити, кликати, дихати, поставивши їх у формі першої особи однини. Пояснити чергування.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити