УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ. БУКВА Ь УДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

Мета: поглибити вивчене про способи дієслів, зокрема про творення наказового способу; розвивати вміння утворювати форми наказового способу; формувати навички написання знака м'якшення у дієсловах наказового способу; виховувати загальнолюдські цінності.

Тип уроку: поглиблення вивченого.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Індивідуальне завдання. Виразно прочитайте речення. Випишіть дієслова, вкажіть спосіб.

1. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду (П. Чубинський).

2. Якби я втратив очі, Україно, то зміг би жить, не бачачи лугів. Мені і в непроглядній пітьмі днів твоя лунала б мова солов’їна (Д. Павличко).

3. Як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі, любіть, любіть свою мову й ніколи її не забудьте в житті (В. Сосюра).

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Поглиблення вивченого.

Пояснення вчителя.

Закінчення -и, -імо (-їм), -іть (-іте) вживаються в дієсловах із наголошеним закінченням (роби, робімо, робіть) або в дієсловах, основа яких закінчується збігом двох приголосних (провітри, провітрімо, провітріть). В інших випадках дієслова другої особи однини у формі наказового способу мають чисту основу: кинь, малюй, дозволь, маж.

Форма третьої особи дієслів наказового способу твориться сполученням часток хай, нехай і дієслова у формі теперішнього або майбутнього часу: хай бере, хай беруть, нехай повернеться, хай повернуться.

Форми наказового способу можуть уживатися з суфіксом -ся.

Дієслова у формі 2-ї особи однини наказового способу пишуть зі знаком м’якшення: сядь, стань, посунься, їдьмо. Не пишуть знак м’якшення у дієсловах, основа яких закінчується на губний, шиплячий приголосний (насип, ріжте) або р (повір).

Трапляється, що форми одного способу дієслова вживаються у значенні іншого. Наприклад: у значенні наказового способу може вживатися дійсний спосіб у формі другої особи теперішнього часу: Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку (М. Коцюбинський).

Наказовий спосіб може вживатися у значенні дійсного: Інші бігають, кричать, а ти вечеряти подай, посуд перемий... (Панас Мирний). У значенні умовного способу може вживатися наказовий: Не будь нас, ніхто б тої науки й не нюхав (О. Довженко).

Прочитайте речення. Дієслова яких способів ужито в значенні наказового способу? Яких відтінків надають вони наказові, проханню, побажанню?

1. Чи в простім конверті, чи по Інтернету написав би, сину, з ким ти там і де ти (В. Бровченко). 2. Поспав би ще. Чого так рано? (Гр. Тютюнник). 3. Чи не продали б ви тієї ялинки, що росте у вашім садочку? (М. Коцюбинський). 4. Після уроків ви готуєтеся до тематичної контрольної роботи! А завтра після екскурсії повертаєтеся до школи і знову-таки готуєтесь! (З розмови).

Прочитайте вислови семикласників. Дієслова якого способу вжито у значенні дійсного?

1. Прийди я сюди вчасно, нічого б цього не було. 2. А я й скажи під гарячу руку, що не виконав завдання. 3. Я візьми й підкажи йому на уроці, а вчителька візьми й почуй мою підказку. Що тут почалося!

Прочитайте. У значенні якого способу вжито дієслова в неозначеній формі?

Стояти струнко! Дивитися прямо! Не озиратися! Не розмовляти! Слухати мою команду!

Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації. Уявіть собі, що у змаганні між книжками вашої бібліотеки й комп’ютерними дисками ви виступили на боці книжок у ролі командира. Розкажіть про один епізод цієї боротьби, вживаючи команди. Складіть для молодших школярів тлумачний словничок комп’ютерних команд. З якими труднощами ви зіткнулися?

Знайдіть фразеологізм з дієсловом наказового способу. З’ясуйте, у якій формі вжито дієслова дійсного способу. Замініть їх неозначеною формою. Поясніть значення поданих фразеологізмів.

Підійме сокиру; гострить сокиру, знайшли сокиру під лавкою, кладе під сокиру, хоч сокиру вішай, нагострює сокиру.

Творчий диктант. Утворіть від дієслів форми 2-ї особи однини і 1-ї та 2-ї особи множини наказового способу. Поясніть орфограму «Буква знак м’якшення у дієсловах наказового способу».

Стерегти, пекти, стати, стояти, сказати, гукати, вірити, приносити, нести.

Прочитайте речення. Визначте дієслова наказового способу, з’ясуйте особу й число кожного дієслова.

1. Даймо на працю для України серце, і розум, і руки! (Б. Грінченко). 2. Ти добро лиш твори повсюди. Хай тепло твої повнить груди (Л. Іванків). 3. А ви хороших не жалійте слів! (Г. Чубач). 4. Горіть! Дивіться сонцю прямо в очі! (П. Тичина). 5. Нехай не ятрять прикрощі душі, нехай квітує щирість поміж нами (М. Луків). 6. Хай живе Вкраїнонька й калина у душі, у мріях, у піснях! (В. Письменний)

Спишіть речення, після кожного дієслова вкажіть у дужках його спосіб, особу та число.

Зразок: Не забуваймо (наказ, сп., 1-ша ос, мн.) рідних гнізд! (А. Камінецький). Поясніть, чому речення, присудок у яких виражений дієсловом у формі наказового способу, належать до спонукальних. Позначте у словах вивчені орфограми.

1. Любіть Україну у сні й наяву (В. Сосюра). 2. Україно, виполи свою ниву, випрям росточки пшениці... (А. Пашко). 3. Чесним словом лікуйся, живи Україною! (В. Кочевський). 4. Не валіться у ноги, не схиляйте шлики. Ви ж у Бога не вбогі — ви ж таки козаки! (Г. Половинко). 5. Розбудуймо соборну державу! (А. Бортняк). 6. Не зітхай, а працюй, марно часу не гай! Праці щирої жде вже давно рідний край (Т. Романченко). 7. Тільки на правду складаймо надії! (Б. Грінченко). 8. Усе непутяще полімо, а добрі рослини викохуймо і плекаймо квітку святу чистоти (Г. Сковорода). 9. Високої істини хай не торкнеться іржа! (Б. Олійник)

Поставте дієслова в усіх можливих формах наказового способу. Запишіть їх. Підкресліть у словах орфограму «Знак м’якшення». Поясніть написання слів зі знаком м’якшення. Складіть 2-3 речення з дієсловами наказового способу, запишіть їх.

Любити, розказувати, розказати, провітрити, їсти, сісти, лягти, перевірити.

Спишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Визначте речення, ускладнені звертанням. Поясніть уживання в них розділових знаків. Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

І. 1. Облиш.. забобони, обмий совість, а потім одежу, залиш.. усі хиби і підіймайся! (Г. Сковорода). 2. Ви ідіт.. все далі й далі та глядіт.. пряму дорогу (Я. Щоголів). 3. Ступай упевнено, не бійся, відважним буд.., несхитним буд.. (О. Лупій). 4. Нехай гнеться лоза, а ти, дубе, кріпис.., ти рости та рости, не хилис.., не кривис..! (С. Руданський). 5. Кажу йому: «Заход.. мерщій!» (М. Луків) 6. Кажу собі: «Не вір., неправді!» (Г. Чубач) 7. Попри хмари-чвари, попри сірі будні, ти кладеш., на душу гарне слово «Буд..мо!» (М. Сом)

II. 1. У чужий черевик ноги не сун..! 2. Не ліз.., куди твоя голова не лізе. 3. За грубе слово не серд..ся, на ласкаве не здавайся. 4. Од ледачого поли вріж.. та тікай. 5. Не мил..ся, бо голитися не будеш.. . 6. Посид.., Уляно, бо ще рано. 7. їж.., Мартине, мати ще підкине. 8. Коли не коваль, то й рук не поган.. . 9. Ріж., мене до подушки вареником! 10. Вір., своїм очам, а не чужим речам. 11. Бабиних груш не руш..! 12. Удар., лихом об землю! (Нар. тв.)

Складіть і запишіть висловлювання на тему «Веселко, принеси щастя!» Використовуйте дієслова наказового способу.

IV. Підсумок уроку.

Виконання тестових завдань.

1. Визначте, що собою становить виділена в реченні форма дієслова.

Не жди сподіваної волі — вона заснула: цар Микола її приспав (Т. Шевченко).

Варіанти відповіді: 1. Форма теперішнього часу. 2. Форма минулого часу. 3. Форма умовного способу. 4. Форма майбутнього часу. 5. Форма дійсного способу. 6. Форма наказового способу.

2. Визначте, що собою становлять виділені в реченні форми дієслова. Якби-то далися орлинії крила, за синім би морем милого знайшла (Т. Шевченко).

Варіанти відповіді: 1. Форма теперішнього часу. 2. Форма минулого часу. 3. Форма умовного способу. 4. Форма майбутнього часу. 5. Форма дійсного способу. 6. Форма наказового способу.

3. Визначте, що собою становить виділена в реченні форма дієслова.

Ніколи не намагайтеся помститися ворогам, тому що цим принесете більше шкоди собі, ніж їм (Д. Карнегі).

Варіанти відповіді: 1. Форма теперішнього часу. 2. Форма минулого часу. 3. Форма умовного способу. 4. Форма майбутнього часу. 5. Форма дійсного способу. 6. Форма наказового способу.

4. Визначте, що собою становлять виділені в реченні форми дієслова.

Говори мало, слухай багато, думай ще більше (Нар. те.).

Варіанти відповіді: 1. Форма теперішнього часу. 2. Форма минулого часу. 3. Форма умовного способу. 4. Форма майбутнього часу. 5. Форма дійсного способу. 6. Форма наказового способу.

5. Визначте, що собою становить виділена в реченні форма дієслова.

У хмільні смеркання мавки чорноброві Ждатимуть твоєї ніжності й любові (В. Симоненко).

Варіанти відповіді: 1. Форма теперішнього часу. 2. Форма минулого часу. 3. Форма умовного способу. 4. Форма майбутнього часу. 5. Форма наказового способу.

6. Укажіть правильну відповідь для характеристики виділених дієслів.

Я на гору круту крем’яную

Буду камінь важкий підіймать

І, несучи вагу ту страшную,

Буду пісню веселу співать.

(Леся Українка)

Варіанти відповіді: 1. Форма теперішнього часу. 2. Форма минулого часу. 3. Форма умовного способу. 4. Проста форма майбутнього часу. 5. Складена форма майбутнього часу. 6. Форма наказового способу.

7. Доберіть правильну відповідь для характеристики виділених учителем дієслів.

Може, квіти зійдуть — і настане

Ще й для мене весела весна.

(Леся Українка)

Варіанти відповіді: 1. Форма теперішнього часу. 2. Форма минулого часу. 3. Форма умовного способу. 4. Проста форма майбутнього часу. 5. Складена форма майбутнього часу. 6. Форма наказового способу.

8. Доберіть правильну відповідь для характеристики виділених дієслів.

Я на вбогім, сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі.

(Леся Українка)

Варіанти відповіді: 1. Форма теперішнього часу. 2. Форма минулого часу. 3. Форма умовного способу. 4. Проста форма майбутнього часу. 5. Складена форма майбутнього часу. 6. Форма наказового способу.

9. Визначте, у значенні якого способу вживаються форми інфінітива, виділені в тексті.

Надумалось ягня все стадо насмішити: у вовчу шкуру одяглось і ну скакать, аукать і стращати (Л. Глібов).

Варіанти відповіді: 1. Умовний спосіб у значенні наказового. 2. Неозначена форма у значенні дійсного способу. 3. Неозначена форма у значенні наказового способу. 4. Дійсний спосіб у значенні наказового. 5. Наказовий спосіб у значенні дійсного.

10. Визначте, у значенні якого способу вживається виділена дієслівна форма. Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку (М. Коцюбинський).

Варіанти відповіді: 1. Умовний спосіб у значенні наказового. 2. Неозначена форма у значенні дійсного способу. 3. Неозначена форма у значенні наказового способу. 4. Дійсний спосіб у значенні наказового. 5. Наказовий спосіб у значенні дійсного.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти завдання з теми (словниковий диктант, діалог, кросворд).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити