УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

Мета: поглибити вивчене про форми дієслова, зокрема про безособові дієслова; розвивати комунікативні вміння доречно вживати такі форми; формувати навички творення й узгодження їх з іншими словами у висловлюванні; виховувати повагу до багатоманітності української мови, її виражальних можливостей.

Тип уроку: поглиблення вивченого.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Поглиблення вивченого.

Пояснення вчителя.

Звичайно, дієслова виражають дію, що її виконує певна дійова особа. Учень пише твір. Наближається весна. У таких реченнях назва особи або вказівка на неї слугує підметом, а особова форма дієслова — присудком.

Проте є дієслова, які виражають дію без вказівки на її виконавця. Це безособові дієслова: світає, морозить (неможливо поставити питання хто світає? хто морозить?). У реченнях, у яких вжито такі дієслова, не може бути підмета. Влітку світає дуже рано. Безособові дієслова змінюються лише за часами. їх форми в теперішньому і майбутньому часі нагадують форми третьої особи однини (вечоріє, звечоріє, вечорітиме, буде вечоріти), а в минулому — форму однини середнього роду (посутеніло, не спалося). Безособові дієслова означають:

1) явища природи (розвидняється, підмерзає),

2) стихійні явища (замело, занесло, вигоріло),

3) фізичний стан людини або її відчуття (трусить, пече, ріже),

4) психічний стан людини (хочеться, не віриться, не спиться, тягне),

5) буття, існування (минулося, не стало),

6) випадковість явища, незалежність його від особи (щастить, таланить).

З поданого тексту випишіть у дві колонки особові й безособові дієслова. Яку стилістичну роль виконують безособові дієслова?

Цю історію хочеться казати найдорожчими словами, що даються людині в рідкі, неповторні години.

Хочеться кожне слово помити в українській криниці, де дівчина воду брала, і поставити слова чистими рядами, щоб незабутнє вигравало в них, як сонце на Великдень, і радувало людські серця у великі й важкі часи.

Хотілося би вишити слова, мов червоні квіти на холодних рушниках, і розвішати рушники в кожній хатині (О. Довженко).

Вправа з лінгвістичним ключем. Випишіть безособові дієслова. Якщо правильно випишете слова, то з других букв отримаєте ключове слово.

Одягає, малює, смеркає, працює, оглядає, хочеться, рухається, обманює, світає, допомагає, вітає, замело, гріє (МОВА).

Випишіть безособові дієслова і визначте, до яких груп за значенням вони належать. Схарактеризуйте їх граматичні ознаки.

1) Не дрімалося у партизанському загоні — думалось про наступний день (Ю. Збанацький). 2) Роздощилося, щоденно квасить і квасить, а ти мусиш іти (Ю. Збанацький). 3) Хлопцям з голоду корчило ці лунки, в очах літали зелені й жовті метелики (І. Микитенко). 4) Надворі морозило, дув західний колючий вітер (А. Головко). 5) Під цим високим зоряним небом думається про все одразу (О. Сизоненко).

З кожним поданим дієсловом складіть і запишіть по два речення так, щоб це дієслово в одному реченні було особовим, а в другому — безособовим.

Наприклад: 1. Маленьке телятко пахло молоком і свіжим сіном. 2. Зранку вже пахло морозцем. У реченнях з особовими дієсловами визначте граматичні основи.

Червоніє, гуде, прибило, трясе.

Спишіть спроектовані через кодоскоп речення, розкрийте дужки, поставивши інфінітив у безособовій формі.

1) У хаті (не сидіти). (Тягти) у садок, на свіжу прохолоду (Панас Мирний). 2) На землі (вечоріти). В небі ж був день (П. Вернигора). 3) Уже (розвиднятися), коли Юхим вернувся зі школи додому (А. Головко). 4) Однак мене (морозити) (М. Коцюбинський). 5) Чую я — (не спати) щось моєму парубкові (Марко Вовчок).

Перебудуйте речення так, щоб у кожному бум безособове дієслово. З’ясуйте синтаксичну роль безособових дієслів.

Теплий весняний дощ покропив землю. Сніг замів дороги. У лісі пахне сосна. Вода залила луки. Заморозки прибили зав’язь на деревах. Сніг замів сліди. Туман вкрив степ.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти твір-опис природи, використовуючи безособові дієслова, вказати форму їх вираження.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити