УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: ознайомити семикласників з дієприкметником як особливою формою дієслова; пояснити властиві дієприкметникові граматичні ознаки дієслова й прикметника; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити дієприкметники у реченнях, з’ясовувати їх рід, число, відмінок, синтаксичну роль; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, навички самостійної роботи; виховувати патріотичні почуття, пошану до народних традицій.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Емоційна підготовка до уроку.

Слово вчителя.

У народі кажуть: «Слова щирого вітання дорожчі частування». Усміхніться — і до вас прийде радісний настрій. Хочу, щоб ви були впевнені в собі й задоволені собою. А людина тільки тоді може бути задоволена, коли досягає певних успіхів, долаючи перешкоди.

Аутотренінг. Щоб налаштувати себе на активну роботу, проведемо аутотренінг. Прошу повторювати за мною.

Я — учень.

Я — особистість творча.

Я думаю, аналізую.

Я не боюся висловлювати свої думки.

Помилившись, міркую далі. На помилках вчаться.

Шукаю істину. Я хочу багато-багато знати.

Я сьогодні отримаю найкращу оцінку.

II. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Учитель. Хто з вас скаже, що означає жовтий колір у природі? (Жовтий колір означає «Увага»). На ваших столах лежать жовті конверти, і у вас є декілька хвилин на те, щоб розглянути питання і дати відповіді. Отже, час жовтих конвертів. Розгорніть кожен свій жовтий конверт.

Гра «Я знаю, що ...»

1. Дієсловом називається ...

2. Дієслова мають такі граматичні ознаки: ...

3. Дієслова бувають двох видів: ...

4. Дієслова мають такі часові форми: ...

5. Дієслова поділяються на дієвідміни ...

6. Розрізняють три способи дієслів: ...

7. Дієслова найчастіше у реченні виконують роль ..., а неозначена форма дієслова буває ...

8. Дієслово має 5 основних форм: ...

9. Прикметником називається ...

10. Прикметники мають такі граматичні ознаки: ...

11. Прикметники у реченні виконують роль ...

III. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності, цілевизначення.

Пояснювальний диктант. Поясніть правопис слів і розділових знаків. Яким членом речення виступають слова замислені, в'ялим, пожовклій? А до якої частини мови належать?

Стоять замислені дуби над тихою водою.

Ніби притомилось сонечко привітне, у траві пожовклій молочай не квітне.

Запахла осінь в’ялим тютюном та яблуками, та тонким туманом.

Прийом «Передбачення». Прослухайте казку. Спробуйте передбачити тему нашого уроку.

Жила собі незвичайна сім’я — Прикметник та Дієслово. Прикметник любив дивитися у дзеркало, милуватися собою і казати: «Який!» Він гордився, що мав три славні роди, міг міняти свою форму, змінюючись за числами та відмінками. Дієслово мало гордий вид, дуже багато часу і любило всім наказувати, що робити, що зробити. У цій дивній сім’ї народилася дитина, дуже схожа і на маму, і на тата. Її назвали ...

Слово вчителя.

Тема нашого уроку «Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль». Сформулювати мету сьогоднішнього уроку — до снаги кожному з вас. Спробуйте визначити мету уроку, скориставшись формулою «Сьогоднішній урок навчить нас ...»

✵ Давати визначення дієприкметника як особливої форми дієслова.

✵ Розпізнавати дієприкметники в реченнях.

✵ Визначати граматичні ознаки та синтаксичну роль дієприкметників.

Сьогодні на уроці ми не лише вивчатимемо нову тему, а й одночасно будемо плести віночок. Український віночок — не просто краса. Це символ добра й чудовий оберіг нашої української культури. А ще в ньому прихована чарівна сила рідної землі. Звичай плести віночки прийшов до нас із давнини. Здавна повелося, що традиційний український вінок має бути з 12 квіток, кожній з яких надано певного символічного змісту. І ми будемо вплітати по одній квіточці — тим самим виконувати певні завдання, бо кожна квітка нашого віночка «ховає» різні завдання з теми.

VI. Сприймання і засвоєння нових знань.

Опрацювання таблиці.

Значення

Відповідає на питання

Граматичні ознаки

Прикметника

Дієслова

Означає ознаку предмета за дією

Який? яка? яке? які?

Належить до іменника, змінюється за родами, числами, відмінками, у реченні виступає означенням

Буває доконаного і недоконаного виду, теперішнього і минулого часу, активного й пасивного стану, може мати залежні слова (іменник, прикметник, прислівник), у реченні виступає присудком

Учитель. Вплітаємо у віночок першу квітку — деревій. А що вона означає у вінку? Деревій — перша квітка українського віночка. Славен він тим, що має цупке стебло, проростає та цвіте всюди. Мабуть, тому і вважають його символом нескореності українського духу. Як символ нескореності, деревій посідає центральне місце у віночку.

Евристична бесіда. Розглянемо словосполучення дуби замислені, трава пожовкла, тютюн в’ялий.

Дуби замислені — це які?

А трава пожовкла — це яка?

А тютюн в’ялий — це який?

На які питання відповідають ці слова?

Що виражають ці слова?

Поміркуйте, на що вказують слова високий, солодкий, блакитний.

На яке питання відповідають, до якої частини мови належать?

Чому до прикметника?

1. Чим відрізняється ознака, виражена у словах замислений, в’ялий, пожовкла, від ознаки, вираженої у словах високий, солодкий, блакитний? (У прикметників ознака постійна, а у словах замислений, в’ялий, пожовкла — ознака тимчасова, створювана дією.)

2. Провідміняйте слово замислений як прикметник за родами, числами і відмінками (усно).

3. Визначте час і вид слова пожовкла.

Висновок: слова замислений, в’ялий, пожовкла не є прикметниками і не є дієсловами, але мають граматичні ознаки цих частин мови. Отже, це дієприкметник.

4. Що ж означають ці слова?

У реченні вставте замість крапок пропущені слова. Дайте визначення дієприкметника.

Дієприкметник — це ... форма ...., що виражає ознаку предмета за ... чи ....

Слово вчителя.

Вплетемо у наш віночок другу квітку. Барвінок — дуже шанована в українців квітка, її блакитний погляд супроводжує нас від самого народження: колись барвінок кидали в першу купіль хлопчика-немовляти, щоб ріс малюк гарним, сильним та сміливим. Тож пучечки барвінку вішали над дверима та вікнами, щоб уберегти оселю від злих сил. А вічнозелене барвінкове листя нагадувало нашим пращурам про безсмертя людської душі. Ось чому барвінок — символ життя.

Ми — дослідники! Робота в групах. Поміркуйте і висловте свою думку щодо утворення слова ДІЄПРИКМЕТНИК. Скориставшись теоретичним матеріалом підручника, визначте граматичні ознаки дієприкметника, за якими він подібний до прикметника (І група), до дієслова (II група).

Учитель. Третя квітка в українському вінку — безсмертник. Безсмертник у віночку дарує здоров’я, загоює найтяжчі рани. І назва у нього символічна: без смерті прожити.

Гра «Хто заблукав?» Підкресліть зайве слово. Вкажіть, хто і де заблукав.

а) обсаджений, притихлий, тихий;

б) побілений, червоний, грізний;

в) сидячий, пробитий, зробити.

Розподільне письмо. Розподіліть словосполучення у дві колонки: у першу — прикметники з іменниками, у другу — дієприкметники з іменниками. Доведіть правильність виконання.

Свіже повітря, посвіжіле повітря; світлий погляд, освітлений погляд; біла кімната, побілена кімната; жовтий колос, пожовклий колос; полохливий птах, сполоханий птах.

Учитель. Вплітаємо у вінок цвіт вишні та яблуні. Цвіт вишні та яблуні — це символ материнської любові. Пелюстки цих квіток збирали навесні, а потім додавали до купелі немовляти, а чай з них знімає застуду. Тому й у віночку дівочому цвіту вишні та яблуні відведено почесне місце.

Ауторелаксація «Веселка».

Сядьте зручно, заплющте очі, уявіть веселку. Вам легко, спокійно, приємно. Ви почуваєтеся затишно. А тепер встаньте, прогніться і над головою зробіть дугу веселки. Сідайте, будь ласка.

Гра «Впізнай мене». Запишіть речення. Підкресліть дієприкметники. Визначте вид і час кожного з них.

Яблука доспілі виснуть наді мною.

Усе навколо затиха під владою чаруючої ночі.

Тополя шепоче у вікна відчинені.

Учитель. У центрі віночка було гроно калини. Калина — символ України, символ краси та дівочої вроди. Це дерево нашого українського роду. Колись воно пов’язувалося з народженням Всесвіту і назву свою взяло від давньої назви Сонця — Коло. Червоні ягоди калини із ягідка- ми-сердечками — то символ крові та невмирущого роду.

Дослідження-відновлення. Спишіть речення. Подані в дужках дієприкметники поставте в потрібній формі. Визначте рід, число, відмінок кожного з них.

Медово пахнуть (прив’ялий) трави.

На траві (посивілий) від туману блищать крапельки роси.

Учитель. Вплітаємо в наш віночок любисток і волошку. У народі існує легенда, що любисток і волошка колись були птахами і вчили людей любити одне одного, бути щирими і відвертими. А коли померли ці пташки, то проросли квітами, пахучими рослинками — любистком та волошкою. У них чудові лікувальні властивості: ними миють волосся, освіжають хату, купають маленьких дітей. Тому ці квіти у віночку є символом людської відданості, вміння бути корисними. А от ромашку вплітають у вінок як символ доброти і ніжності.

Дослідження-конструювання. Робота в групах. Сконструюйте речення. Дослідіть, яким членом речення виступає дієприкметник.

I група. Земля, пожовклим, дихала, засніжена, біло-біло, промерзла, і, листям.

II група. Пахуча, скошена, заквітчана, трава, прив’ялена.

Учитель. Ніжна пелюстка маку несе в собі пам’ять роду. Дівчата, в

сім’ї яких був загиблий, з любов’ю і сумом покладали на голову віночки із семи маків, присягаючи цим зберегти і продовжити рід. Вплітали дівчата в український вінок і чорнобривці, щоб гарними на вроду були, чорнобривими. Вірили в те, що ці квіти допомагають позбутися головного болю. Ружа, мальва та півонія символізують в оздобі українських дівчат віру, надію та любов.

V. Підсумок уроку.

Гра «Прокоментуй». Щоб перевірити, як ви засвоїли новий матеріал, один за одним відповідайте на запитання, тобто розкрийте зміст понять, які я показую на схемі.

Робота в парах. Складіть діалог на тему «Український вінок», уживаючи дієприкметники.

Рефлексія. Самооцінювання. «Час зелених конвертів». Що означає в природі зелений колір? (Злагода, спокій, вхід вільний). Відкрийте зелені конверти. Ви бачите там різноколірні пелюстки. Оберіть ті пелюстки, які підходить саме вам, і складіть з них квітку. Підніміть свою квітку вгору. Що ж, квітник наших знань пишно зацвів!

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

VI. Пояснення домашнього завдання.

Скласти речення з дієприкметниками: прочитаний, дозрілий, освітлений, сяючий.

Виписати із творів художньої літератури 6 речень із дієприкметниками. Зробити їх синтаксичний розбір.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити