УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ. АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ

Мета: поглибити вивчене про творення активних і пасивних дієприкметників; розвивати вміння грамотно їх уживати й писати; виховувати прагнення досконало володіти мовними нормами.

Тип уроку: поглиблення вивченого.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Поглиблення вивченого.

Розподільний диктант. Запишіть у дві колонки активні дієприкметники теперішнього і минулого часу. Які суфікси характерні для активних дієприкметників?

Сяючий, змарнілий, стоячий, палаючий, змерзлий, спітнілий, завмираючий, застиглий, даленіючий, скислий, перемагаючий.

Робота в парах. 1. Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники теперішнього часу. Виділіть суфікси. 2. Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники минулого часу. Виділіть суфікси.

1. Червоніти, сидіти, читати, допомагати, скніти, бовваніти, скиглити, мерзнути.

2. Побіліти, зжовкнути, засохнути, дозріти, постаріти, загуснути.

Спишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів активні дієприкметники. Визначте відмінки дієприкметників.

I. В моїм саду кружляє лист (опадати). Багряний лист, (пожовкнути) трави — мелодій осені краса. Дощ одшумів, пройшов... Мовчать листки (промокнути). Ой ви, квіти, осіннії квіти, (запізнитися) щастя краса! І сніг припав обличчям (посиніти) до грудочок (замерзнути) землі (Із те. В. Сосюри).

II. Полісся встає в (чарувати) красі. Колись давно я щастя стрів в простенькій (вицвісти) хустині. Виорює плуг (поржавіти) набої. Ти піднімайся у світання, як (проростати) зерно (Із те. М. Стельмаха).

Для довідок. І. Опалий. Пожовклі. Промоклі. Запізнілого. Посинілим, замерзлої. II. Чаруючій. Вицвілій. Поржавілі. Проростаюче.

Спишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів пасивні дієприкметники.

На мить з’явився пісні (загубити) мотив (Л. Дмитерко). Гримлять пісні, (виспівувати) різно (М. Бажай). Дивлюсь на (оголити) віти. Спить малий, і (дописати) зошит біля нього (розкрити) лежить. Люблю я, коли пил спадає на копитами (збити) жито (В. Сосюра).

Для довідок. Загублений. Оголені. Дописаний, розкритий. Збитий.

Розвиток мовлення. Виразно прочитайте. Вкажіть авторські неологізми. Якими частинами мови (особливими формами дієслова) вони є? Яким способом і від яких слів утворені?

Київ — закаштанений, Київ — омузичений, у піснях омріяний, у боях посічений. Київ — засофієний, золотоворічений (А. Камінчук).

Випереджувальне завдання.

Існує така особливість української мови — уникати вживання форм активних дієприкметників. Проте це ніяк не обмежує можливостей вислову. Замість активних дієприкметників із суфіксами -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) вдаються до описових конструкцій. Це не порушує ні стрункості й простоти авторської думки, ні мелодійності ритму.

І навпаки, як псують милозвучність, стрункість, простоту й утруднюють вимову незграбні спроби застосувати невластиву форму активного дієприкметника! Ось невдала фраза з одного оповідання: «Нам важко бачити тебе прикутим і страждаючим». Замість страждаючий тут можна вжити описову конструкцію з дієсловом страждаєш: «Нам важко бачити, як ти страждаєш прикутий». Часто краще замінити активний дієприкметник пасивним дієприкметником від того ж дієслова.

Можна натрапити на таке оголошення: «Бажаючі взяти участь в екскурсії повинні записатися в профспілковому комітеті». Оскільки форма активного дієприкметника не властива українській мові, слід уникнути дієприкметника бажаючі. Наприклад: «Усі, що (котрі, які) бажають узяти участь в екскурсії...» Можна висловитися по-іншому, дібравши відповідний прикметник: «Охочим узяти участь в екскурсії слід записатися в профспілковому комітеті».

Щодо тих, хто відпочиває на курортах, часто не можуть знайти доречного відповідника до російського слова отдыхающий і пишуть: «дуже кепсько організовані розваги відпочиваючих». У цій фразі треба вжити віддієслівний іменник відпочивальник («...організовані розваги відпочивальників»). Можна побудувати складне речення: «...розваги тих, хто відпочиває».

«У нашому колективі не повинно бути відстаючих!» — читаємо в районній газеті й бачимо потребу виправити невластиве українській мові слово «відстаючих». Можна вжити описову форму: «У нашому колективі не повинно бути тих, що (котрі, які) відстають», а можна обійтись і без неї, взявши прикметник відсталий: «У нашому колективі не повинно бути відсталих» (За Б. Антоненком-Давидовичем).

Відредагуйте речення.

Бажаючі вийти на зупинці, вчасно попереджайте водія! Хто цікавиться захоплюючими екскурсіями по Києву, підійдіть до екскурсовода на привокзальній площі. Підготовкою закінчивших середню школу до вступу в престижні виші займається знаючий викладач математики (3 оголошень). Приєднуюся до думки усіх переді мною виступаючих. Страждаючим від цього несправедливого рішення не слід мовчати. Переживаючий за престиж фірми працівник має усе виконувати якісно та вчасно (3 виступів на зборах).

Пояснення вчителя.

Для української мови характерні паралельні форми дієприкметників з суфіксами -н- і -т- від одного дієслова: кинений — кинутий, розвинений — розвинутий. Суфікс дієслівної основи (особовий та інфінітивний) — найістотніша ознака, що відрізняє дієприкметники від близьких до них прикметників: плаваючий — плавучий, літаючий — летючий, відрізаний — відрізний. Розрізнення схожих дієприкметників і прикметників у ряді випадків здійснюється через наголос: дієприкметник колючий і прикметник колючий.

Лінгвістична гра «Хто швидше?» Від дієслів утворіть всі можливі форми активних і пасивних дієприкметників.

Читати, записувати, працювати, існувати, підростати, дарувати, розглянути, розглядати, будувати, розповідати, шити, мити, плести, з’їсти, перемагати, перемогти.

ІV. Підсумок уроку.

Гра «Ти — редактор». Проаналізуйте подані речення. Назвіть помилки, яких припустилися учні, і зробіть висновки про особливості творення та вживання дієприкметників.

1) Забувши ключі в їдальні гімназії просимо звернутися до учительської.

2) Хлопчик розповів про своїх родичів, мешкаючих на Сумщині.

3) Мій брат, закінчивший цього року одинадцятий клас, готується до вступу в університет.

4) Усі вітали усміхаючогося переможця.

Запитання для бесіди.

1. Які дієприкметники називають активними?

2. Які дієприкметники є пасивними?

3. Доведіть, що слова працюючий і опрацьований — дієприкметники.

4. Поясніть, за якими ознаками ви розрізняєте активні й пасивні дієприкметники.

5. З’ясуйте способи творення активних і пасивних дієприкметників. Наведіть приклади.

6. Які зміни відбуваються у словах при творенні дієприкметників?

7. Які дієприкметники та в якому часі вживаються дуже рідко? Наведіть приклади.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Відгадати загадки. Вказати активні й пасивні дієприкметники та їх суфікси.

1) Чого не було й не буде, а назване людьми.

2) Зимою біле, весною чорне, літом зелене, осінню стрижене.

3) У лісі рощене, з лісом рівняється, а лісу не бачить.

4) Чорне сукно залізло у вікно.

5) Повернуте до сонця золоте донце.

6) Скручена, зв’язана, на кілок посаджена, по подвір’ю гуляє (Нар. тв.).

Ключ: 1) Пташине молоко. 2) Поле. 3) Серцевина в дереві. 4) Ніч. 5) Соняшник. 6) Мітла.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити