УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

-Н- У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Мета: пояснити правила написання нн у прикметниках дієприкметникового походження, формувати вміння відрізняти їх від пасивних дієприкметників на -ний, визначати орфограми «Буква н у суфіксах дієприкметників» та «НН у прикметниках дієприкметникового походження»; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Чому в одному слові є подвоєння, а в іншому — нема: печений, страшенний?

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Словниковий диктант. Визначте, якою частиною мови є кожне слово. Зробіть висновок про подвоєння в цих словах.

Неоціненний, несказанний, непримиренний, печений, зрізаний, пересичений, з’ясований, незрівнянний, незрівняний.

Прочитайте речення. У виділених словах обґрунтуйте написання нн. Укажіть серед них прикметники, дієприкметники та прикметники дієприкметникового походження.

I. Благословенний мамин заповіт ніхто в мені не зможе поламати (Д. Павличко). І знову завмирає в чеканні стражденне хліборобське серце (М. Стельмах). Надвечір лихо склалось: страшеннабуря зразу заревіла (Л. Глібов). І котяться хвилі невпинної бурі (Л. Первомайський). Насувають хмари в обріях зелених, ніч проходить чорна в зорях незчисленних (П. Усенко).

II. Під літнім широченним небокраєм мене стрічають друзі і знайомі, і кожен добрим словом пригощає (А. Малишко). І є така натхненна тишина, коли сузір’ями спадає вишина (П. Воронько). І здавалось, наче не дерева, а якесь страшне і темне військо із страшенних велетнів зібралось... (Б. Грінченко). Ніч здавалася таємницею, яка береже в собі стільки незбагненного (Є. Гуцало). Мов нескінченний сон, тягнуться виткані на тумані дерева (М. Стельмах). Знаю я у лісі, куме, незліченний скарб багатий, та того не знаю слова, що ним можна скарб узяти (Б. Грінченко).

Спишіть, вставляючи Н або НН. У прикметниках дієприкметникового походження поставте наголос. Як їх написання залежить від місця наголосу?

I. Шале..ая муха вкусила за вухо. То гріх непроще..ий — їсти хліб немащен..ий. Зароблений хліб глевким не буває. Купова..ий хліб завжди маленький. Важке не є нездола..е. Незва..ий гість гірше вовка. Його кожен знає, як облупле..ого. Невгомо..ому не варто свині пасти. Ужале..ий змією й мотузки боїться (Нар. тв.).

II. Час летів, і пройшли над Єгиптом віки незчисле..і (Леся Українка). О Мойра, Мойра! Люта, невблага..а! (В. Самійленко). В долонях матері Деметри дріма натрудже..а земля (Д. Луценко). Калина незнище..а лиш тому, що має вглибині немрущий корінь (В. Забаштанський). І я спостерігав неутоле..им зором, як дивна твориться на світі давнина (М. Рильський). І дійсність здається нездійсне..им сном (Л. Первомайський). Вступила в мене сила незнище..а (Д. Павличко). Між блисків думки тісно уляглось несказа..е про те страшне, потворне (П. Тичина). І ми всім серцем розуміли, що нездола..і наші сили (М. Рильський). Пора в дорогу. В путь щасливу нових незбагне..их шукань (А. Малишко). Ліфт стартував, наділе..ий у небо (В. Коротич). Гряди з питанням нездола..им: «Коли ж ми збудемось в народ?» (І. Драч). Маленький сірий птах, маліший од сльозини, ти вічно прилітай з незбагне..их верхів (Б. Олійник).

Словник

Мойра — в античній міфології богиня долі.

Деметра — антична богиня родючості, хліборобства та шлюбу.

Прочитайте речення, правильно наголошуючи виділені слова. Поясніть написання -н та -нн.

У кожної каріатиди свій незбагненний, свій тяжкий тягар (О. Башкирова). Вже наші серця навіки з’єднала незбагнена сила, якій ні початку нема, ні кінця (Л. Первомайський). Палає в квітах нездоланна воля (Я. Райніс). Там люди нездолані, горді й суворі, сили волелюбного й славного роду (М. Бажан). Нездоланні чари польоту й висоти (Д. Павличко). Сій, травню, квітами, сій! Луки, поля засівай! Край неподоланий мій в райдуги барвні вбирай! (П. Усенко).

Словник

Каріатида — вертикальна підпора у вигляді жіночої постаті, що підтримує балкове перекриття будівлі.

Пояснювальний диктант. Позначте орфограми «Буква «н» у суфіксах дієприкметників та «НН» у прикметниках дієприкметникового походження». У прикметниках дієприкметникового походження поставте наголос.

I. Дивлюся кругом, оглядаюсь, але невблаганна зима! (Є. Гуцало). На зажурені віти лягали сніжини, навіть зір од морозу холов (В. Сосюра). І вовік безсмертен рух нескінченної спіралі (Б. Олійник). Ми тихо стояли, дивились, як ясно на темному морі незлічені світла сіяли (Леся Українка). Душа моя відчайно незагоєна (І. Драч). Болять мені рани нездійсненого польоту (Д. Павличко). Шум величезного вітрила, мах нездоланного крила — це музики земної сила (М. Бажан). Згадав я отчий край, де ріс, і матір, сумом оповиту, і добрі очі, повні сліз і незбагненного блакиту (Д. Луценко).

II. Я пригадую знову ночі тишу чудову і каштановий шепіт розтривожених крон (Д. Луценко). Мов злочинна рука, невблаганна, важка впала раптом розбурхана злива (М. Вороний). Пустель незбагнена краса, тебе не пестила роса (П. Усенко). І перед тьмою незбагненних явищ лякливо клякне невсипущий дух (М. Бажан). У вікна заплакані лине холодний туман (М. Старицький). Ця подорож така неждана (Д. Павличко). Я незнищенні барви цього краю в свою сумну вітчизну забираю (Я. Райніс). Освітлений, як храм, стоїть осінній ліс (Є. Гуцало). З дрібненьких квітів падає на пальці такий нежданий, передчасний пил цей (В. Коротич). Сльота, нескінченна сльота закрила в холодній, струмливій запоні оті старовинні міста (М. Бажан). Спокуси й совісті невдавана розмова, непримиренний поміж ними бій (М. Нагнибіда).

Диктант з коментуванням. У прикметниках дієприкметникового походження поставте наголос.

Слово Шевченкове — незнищенне, бо він закодував у ньому українську душу, саме єство українця (В. Баранов). І нездоланна ти, Отчизно непокірна! (А. Малишко). До світла — нескінченний шлях (Л. Дмитерко). Я за тебе не забуду, незліченними гадками все тобі являться буду (І. Франко). Була вечеря не свята й не тайна, та повна дум величних, небуденних і почуттів жагучих, незбагненних, які в слова не втиснути ніяк (П. Воронько). Я відчував, що беру участь у якійсь незбагненній грі (Є. Гуцало).

Треба брати за віхою віху і не ждати собі нагород. Бо сміється над страхами віку незнищенний мій, вічний народ (Д. Кремінь). Будуть далі нові, барвінкові, незрівнянні творіння митців (П. Усенко). Нам шкода ранішніх утрат, нам жаль нездійсненого раю (М. Вороний). А чутки приходять у село, мов довгождані свята, і розхлюпуються красою наївних легенд і вірою в те, що щось робиться зверху для хлібороба (М. Стельмах).

Прочитайте статті зі словника-довідника. Витлумачте в них слова, введіть їх до самостійно складених речень (усно). Самостійно складіть словникові статті на тлумачення слів нездоланий — нездоланний; незлічений — незліченний; нескінчений — нескінченний.

НЕЗДІЙСНЕНИЙ - НЕЗДІЙСНЕННИЙ.

Нездійснений. Який не здійснився, не збувся. Жаль за нездійсненими бажаннями та мріями.

Нездійсненний. Який не може здійснитися, який неможливо виконати. Ваші плани фантастичні, вони нездійсненні.

Виконання тестових завдань.

1. Чому в поданих словах відбулося подвоєння букв?

Нескінчéнний, непримирéнний, нездолáнний, несказáнний, страшéнний, несказáнно, страшéнно.

1. Подовжується -н- тому, що ці слова означають незакінчену дію або перебільшену ознаку.

2. Правопис подібних слів треба запам’ятати за орфографічним словником.

3. Подовжується -н- у наголошених суфіксах -енн-, -анн- прикметників та прислівників, що означають велику міру якості.

2. Чому в поданих словах відбулося подвоєння букв?

Осінній, ранній, законний, гуманний, письменний, щоденник.

1. Тому що так легше вимовляти слова.

2. У поданих словах допущена помилка: тут подвоєння немає.

3. Тому що основа закінчується на -н-, а суфікс починається на -н-.

4. Для відображення подовження звука.

3. Чому відбулося подвоєння букв у поданих словах?

Здоровéнний, страшéнний, невблагáнний, незрівнянний, закóнний, числéнний.

1. Для подовження звука.

2. Для образності вимови та милозвучності.

3. У наголошених прикметникових суфіксах -енн(ий)-, -анн(ий) завжди пишеться -нн-.

4. У поданих словах допущена помилка: подвоєння букв тут не повинно бути.

4. Благословенний, огненний, священний, блаженний. Чому в цих словах є подвоєння?

1. Це прикметники на -енн- старослов’янського походження.

2. Збіг приголосних.

3. Це прикметники зі значенням можливості (неможливості) дії.

4. Це прикметники зі значенням збільшеної ознаки.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти розподільний диктант чи кросворд з теми.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити