УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ПРАВОПИС ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИКМЕТНИКА

Мета: ознайомити семикласників з особливостями відмінювання дієприкметників, формувати вміння визначати відмінки та доречно вживати дієприкметники у правильній відмінковій формі; розвивати вміння правильно писати відмінкові закінчення, виховувати допитливість, любов до мови.

Тип уроку: поглиблення вивченого.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Поміркуйте, як правильно: на керованому чи на керованім? Винайшов вічний двигун чи вічного двигуна? Щоб не сумніватися у правильності вибору, опрацюємо сьогодні відмінювання і вживання дієприкметників, поглибимо вивчене про них.

III. Поглиблення вивченого.

Дієприкметники відмінюються так само, як прикметники твердої групи: за родами (в однині), числами і відмінками:

Однина

Множина


Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Н.

вічний

керований

вічна

керована

вічне

кероване

вічні

керовані

Р.

вічного

керованого

вічної

керованої

вічного

керованого

вічних

керованих

Д.

вічному

керованому

вічній

керованій

вічному

керованому

вічним

керованим

Зн.

вічний,

вічного

керований,

керованого

вічну

керовану

вічне

кероване

вічні

(вічних)

керовані

(керованих)

Ор.

вічним

керованим

вічною

керованою

вічним

керованим

вічними

керованими

М.

(на)

вічнім,

вічному

(на)

керованім,

керованому

(на)

вічній

(на)

керованій

(на)

вічнім,

вічному

(на)

керованім,

керованому

(на)

вічних

(на)

керованих

Подвійні форми знахідного відмінка зумовлені назвою істоти (тоді Зн. = Р.) чи неістоти (тоді Зн. = Н.). Вибір форми місцевого відмінка диктується законами милозвучності: якщо наступне слово починається з голосного звука, тоді використовується закінчення -ім, якщо з приголосного — -ому: на замерзлім озері — на розмоклому ґрунті.

Активні дієприкметники доконаного виду (на -лий) і пасивні (на -ний, -тий) вживаються без обмежень — нарівні з прикметниками: З одинадцяти стріляло п’ятеро, та й ті закривавлені від ран своїх і чужих, виснажені й посліплі, глухі від вибухів (Ю. Яновський). Вигляд він мав чудернацький, був якийсь наче підстрелений у своєму перетягнутому путом, поруділому від дощів сіряку (О. Гончар).

Активні дієприкметники недоконаного виду (на -учий, -ачий) вживаються рідко, і то без залежних слів: Не бійся гостя сидячого, а бійся стоячого (Нар. тв.). Умираючий промінь сонця падає на березу, кривавить білу кору (А. Шиян). Здалеку долітають завмираючі гуки музики (І. Нечуй-Левицький). Нудьгуючими очима дивився він на село (3. Тулуб).

Але як неприродні, штучні сприймаються ті самі дієприкметники, коли їх вжито із залежними словами: Не бійся гостя, сидячого за столом. Вмираючий поволі промінь сонця кривавить білу кору берези. Здалеку долітають завмираючі в ранковій тиші гуки музики. Нудьгуючими від пересичення очима дивився він на село.

У такому разі їх слід замінити:

а) підрядним означальним реченням: Не бійся гостя, що сидить за столом;

б) дієприслівником: Промінь сонця, поволі вмираючи, кривавить білу кору берези;

в) способовою формою дієслова: Здалеку долітають гуки музики й завмирають у ранковій тиші;

г) пасивним дієприкметником: Знудженими від пересичення очима дивився він на село.

Частіше активні дієприкметники недоконаного виду використовуються в термінологічних словосполученнях: блукаючий нерв, крокуючий екскаватор, несуча поверхня крила, ведуче колесо, резонуюча камера, ріжучий диск, діючий вулкан, тонізуючі речовини. Але й тут їх намагаються по можливості уникнути. Наприклад, замість «оточуюче середовище» тепер кажуть навколишнє середовище, довкілля, оточення; замість «ріжучий інструмент» — різальний інструмент; замість «спрямовуюча рейка» — напрямна рейка; замість «узагальнююче слово» — узагальнювальне слово тощо.

Картка № 1. Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники теперішнього часу. Три з них уведіть до самостійно складених речень.

Карати, існувати, ізолювати, кипіти, лежати, гнітити, сяяти, радіти, нудьгувати, читати.

Картка № 2. Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники минулого часу. Три з них уведіть до самостійно складених речень.

Почорніти, ліпити, позеленіти, зів’янути, розтанути, посвіжіти, спітніти, одерев’яніти, пошерхнути, тріснути.

Картка № 3. Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники минулого часу.

Бракувати, лити, рубати, посилити, комбінувати, ігнорувати, залишати, лякати, відрахувати, роздути.

Спишіть речення, узгоджуючи дієприкметники з означуваними словами, виділіть закінчення.

1) Оповит.. розмаїто-жовтим серпанком осені, садок задумливо дрімав (Г. Михайличенко). 2) Крізь заґратован.. маленькі віконечка тихо лився сірий світанок (А. Головко). 3) Коси дівчат заплетен.., кожна у віночку, а сорочки з тонкого полотна так уже вибілен.. та вишит.. різними узорами, що не надивишся (М. Олійник). 4) Сонце зараз було схоже на згасаюч.. в осиротілім полі осіннє багатство (М. Стельмах). 5) Осяян.. сонцем, перед нами розкрився зовсім інший світ (О. Довженко).

Провідміняйте дієприкметники. Виділіть відмінкові закінчення.

Усміхнений, прочитаний, закінчений, сяючий, зшитий.

Прочитайте текст уголос. Визначте тип і стиль мовлення. Аргументуйте свою думку. Яка картина природи постала у вашій уяві? Розкажіть, що вам відомо про Чумацький Шлях. Доповніть текст описом осінньої природи в рідному краї. Випишіть дієприкметники з означуваними іменниками. З’ясуйте граматичні ознаки дієприкметників. Поясніть доцільність уживання слів у переносному значенні. Наведіть приклади з тексту. Поміркуйте, з якою метою автор їх використав. З’ясуйте лексичне значення виділених слів (у разі потреби зверніться до тлумачного словника).

Велика вереснева тиша стоїть над землею.

Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками, біля яких пильно дивляться на схід потемнілі соняшники. Дорожнім відвоженим пилом, терпкими коноплями і дозрілими садами пахне ніч. Зрідка спросоння заскрипить журавель або гупне біля якогось похиленого тину рясне яблуко, проллється шипучим соком на траву. І знову лапаті соняшники, наче матері, простягають на схід обважнілі руки, на яких спочивають голівки малих, повних дрімливого цвіту соняшників. Посеред неба гнеться на південь Чумацький Шлях, і між його доспілими зорями тремтить і осипається на край землі срібний пилок... (М. Стельмах).

Дослідження-зіставлення. Провідміняйте словосполучення. Зробіть висновок про відмінювання дієприкметників і прикметників. Складіть 3—4 речення з дієприкметниками, використовуючи подані словосполучення. Визначте їх синтаксичну роль.

Сиве волосся, посивіле волосся; жовте листя, пожовтіле листя; вантажний вагон, навантажений вагон; стиглі яблука, достигаючі яблука; темна хмара, потемніла хмара; працююча дівчинка, працелюбна дівчинка; біла стеля, побілена стеля.

Творче конструювання (за варіантами). Запишіть словосполучення, ставлячи слова, що в дужках, у потрібній формі. Визначте рід, число й відмінок дієприкметників. Виділіть закінчення. Складіть речення з виділеними вчителем словосполученнями. Зробіть їх синтаксичний розбір.

Варіант 1

(Збережений) хвилиною, на (зачинений) дверях, (зростаючий) свідомості, (почервонілий) листя, у (споруджений) оселі, на (заощаджений) кошти, (зростаючий) добробутом.

Варіант 2

На (намальований) полотні, на (відцвілий) кущі, (звільнений) праці, на (зігрітий) землі, над (синіючий) долом, у (виконуваний) завданні, під (розвантажений) машиною, (посаджений) дерево, до (скошений) луків.

Прочитайте текст, замінивши неозначену форму дієслова дієприкметником. Виділіть закінчення. Поясніть розділові знаки у другому реченні. До виділених учителем слів доберіть синоніми.

ОСІНЬ

Жовтогаряча осінь стоїть над осокорами, розкинувши високо над землею блакитні небеса. По садах загуляли золоті падолисти, та ще срібне павутиння, (літати) в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами.

Під стріхами хат дбайливі господині розвішали (золотити) качани кукурудзи, (жовтіти) гвоздики і кетяги (червоніти) калини. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хата, як молода в осіннім вінку. Стоїть і жде весілля. Може, і справді завітають до такої старости. Адже осінь — то найкраща пора сватання. Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою дружки й бояри, чути (грати) бубони, (лунати) весільну музику (За І. Цюпою).

IV. Підсумок уроку.

Вибірковий диктант. Випишіть дієприкметники, визначте їх стан, вид, час, відмінок.

1897 рік, Британія. Найпотужніші судна королівського флоту вишикувались у дві лінії. Між ними легко проходить королівська яхта, супроводжувана двома бойовими фрегатами.

Раптом перед королівською яхтою виникло невеличке суденце, прикрашене величезною димовою трубою. Фрегати ринулися уперед, аби призвати нахабу до порядку. Та суденце дмухнуло димом і за мить зникло з очей.

Таким чином відомий учений Парсонс продемонстрував переваги вдосконаленого ним корабельного парового двигуна. Його не покарали, а замовили винайдену ним парову турбіну (3 кн. «Калейдоскоп цікавих знань»).

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Провідміняти словосполучення, виділити закінчення у дієприкметниках згаслий вулкан, опрацьована доповідь, зів’яле листя. Подані дієприкметники розібрати як частину мови.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити