УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Мета: формувати вміння відрізняти одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприкметникових зворотів у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, її багатств, а також повагу до мистецтва.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Рідна земле — вічна радість серця!

Г. Коваль

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Робота з епіграфом (занурення в тему).

III. Формування вмінь і навичок.

Спостереження над мовним матеріалом. Прочитайте текст уголос. Доберіть заголовок. Поясніть свій вибір. Складіть план тексту. Перекажіть його за планом. Які ще промисли українців вам відомі? Випишіть дієприкметники. Визначте синтаксичну роль кожного. З’ясуйте, яке місце займають дієприкметники-означення відповідно до означуваного слова. Випишіть речення з дієприкметниковим зворотом.

Дерево — один із найбільш розповсюджених матеріалів у виробництві народних художніх промислів. Цей промисел, відомий ще в IX—X століттях, називається художньою обробкою дерева.

Дерево, широко використовуване у виробництві скульптур, слугує для виготовлення різноманітних виробів побутового призначення, іграшок, декоративних виробів — настінних тарілок, панно, а також різних сувенірів — пам’ятних плакатів, макетів, брелків тощо.

Для виготовлення художніх виробів і сувенірів використовують деревину різних порід дерев, що добре піддається обробці (різьблення, стругання, точіння, випилювання) і оздобленню (шліфуванню, поліруванню, розпису). Беруться до уваги також художні особливості текстури деревини, природні згини стовбура, розташування сучків.

Деревина м’яких листових порід, найбільш розповсюджених у виготовленні художніх виробів і сувенірів, є найкращою таких дерев: липи, берези, вільхи, осики, дуба; рідше — твердих: горіха, самшиту тощо. Із хвойних порід дерев у незначній кількості використовують деревину сосни та ялини, тису, ялівця (За Р. Бардіною).

Пояснювальне письмо. Прочитайте речення. Запишіть їх. Знайдіть дієприкметникові звороти. Яку роль відіграють означувані слова? Поясніть уживання розділових знаків.

1) Листя стало схоже на гору хрумкого печива, посиланого цукровою пудрою. 2) Усі побігли по широкій греблі, обсадженій знизу вербами. 3) Через гілки берестів синіло море, блищала широка тераса над морем, заставлена столами та стільцями. 4) Біля входу в парк, порослого високою травою, панувала тиша. 5) Небо, обсипане ніби рожами, тихо гасло. 6) Її маленька постать, облита м’якою зеленуватою тінню акацій, була незвичайно граціозна (За І. Нечуєм-Левицьким).

Перетворіть речення, змінивши місце дієприкметникового звороту відповідно до означуваного слова. Як зміняться інтонація та розділові знаки? Чому? Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

Коментар учителя. Дієприкметник разом із залежними від нього словами становить дієприкметниковий зворот, який у вимові виділяється інтонацією, а на письмі — комами: Деревця молоді, укриті білим пухом, тихенько сплять над Волгою в снігу (Л. Забашта).

Слід розмежовувати одиничні дієприкметники, що входять до складу словосполучень «дієприкметник + іменник», які комами не відокремлюються, і дієприкметникові звороти: Засніжені поля нашого краю. — Поля, засніжені білим пухом, охоплювали безмежний простір нашого краю. Від означуваного слова до дієприкметника можна поставити одне питання: твір (який?) написаний, від дієприкметника до залежних слів — декілька: написаний давно твір (коли?), написаний учнем твір (ким?), написаний гарно твір (як?). У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням.

Лінгвістичне конструювання. Прочитайте речення. Перебудуйте їх, утворюючи з виділених дієслів дієприкметники. Запишіть речення, виділяючи комами дієприкметникові звороти. Зробіть фонетичний розбір слова гущавина.

1) Кінь, якого спустили з ланцюгів, одразу став дибки. 2) Сонячні промені, протикаючи, гущавину жасмину, що розквіт, блукали по персидських килимах. 3) Настя в супроводі сина Селіма, Івана Кочерги, Алі та своїх ханум і служниць, яких до неї приставили, щойно вийшла з ялика й попрямувала до палацу (За С. Плачиндою).

Навчальне аудіювання. Послухайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Аргументуйте свою відповідь. Розкажіть, як відбувається процес різьблення по дереву, дотримуючи послідовності викладу думок.

ДАВНЄ МИСТЕЦТВО

Художнє різьблення по дереву в Україні посідає особливе місце і сягає своїм корінням у глибоку давнину.

Спочатку різьблення було дуже просте — у вигляді тонких контурних ліній або глибоких борозенок, а окремі ділянки розділяли штрихуванням. Потім з’явилося складніше рельєфне і тригранне різьблення.

Різьблення по дереву здавна прикрашало посуд, меблі, возики й сани кріпаків. Різьблення й інкрустація влучно застосовувалися багатьма народними майстрами, які століттями вдосконалювали вміння, техніку, художній смак. Особливого розквіту мистецтво декоративного різьблення по дереву в Україні досягає в XVII—XVHI ст. Народні майстри, зокрема козаки Запоріжжя, прикрашали зброю, трубки й інші предмети прекрасним різьбленням й інкрустацією по дереву, кості, металу (За Р. Бардіною).

Перебудуйте речення, ввівши до їх складу дієприкметники й дієприкметникові звороти. Поміркуйте, як впливають дієприкметники та дієприкметникові звороти на виразність та повноту описаного в тексті. Поясніть лексичне значення слова інкрустувати (інкрустувати — врізувати та вклеювати в поверхню предмета шматочки інших матеріалів для оздоблення його). Складіть речення з дієприкметниковим зворотом зі словом інкрустувати.

Розвиток комунікативних умінь. Прочитайте текст уголос. Доберіть заголовок. Доповніть висловлювання інформацією про художнє різьблення по дереву у вашій місцевості, використовуючи дієприкметники і дієприкметникові звороти. Де доводилося вам бачити вироби з художньою обробкою? Усно опишіть їх. Знайдіть речення з дієприкметниковим зворотом. Поясніть розділові знаки в ньому. Перебудуйте речення так, щоб дієприкметниковий зворот стояв перед означуваним словом. Утворіть активні й пасивні дієприкметники від дієслів, використаних у тексті. Виділіть суфікси.

У наш час художнє різьблення зосереджене в західній та південно-західній частинах України. Художньою обробкою деревини відоме місто Косів, де розміщено велике об’єднання «Гуцульщина» — найбільш відоме виробництво, випускаюче художні вироби з дерева. Одним з основних центрів різьблення є філіал у Яворові.

Для художньої обробки гуцульські майстри використовують деревину з гарною текстурою, що добре піддається різьбленню та інкрустації: головним чином грушу, рідше сливу, явір, клен, березу, липу, а для виробів з випалюванням — смереку (карпатську ялину). Художні вироби з дерева випускають вирізьбленими та інкрустованими. Інкрустацію виконують шматочками кольорової деревини (груші, сливи, хвилястого клена, тису, граба, червоного і чорного дерева), скляним і фарфоровим бісером, перламутром і металом. Техніка оздоблення бісером і кольоровим деревом називається викладанкою... (З підручника).

IV. Підсумок уроку.

Бесіда за питаннями.

1. Що називається дієприкметниковим зворотом?

2. Яка роль інтонації під час прочитання речень з дієприкметниковими зворотами? Наведіть приклади.

3. Розкажіть про розділові знаки при дієприкметниковому звороті та одиничному дієприкметнику.

4. Як відрізнити одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів?

5. Яку синтаксичну роль виконує дієприкметниковий зворот у реченні?

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

1. Виписати з творів художньої літератури (або скласти) 6—7речень про красу рідного краю, щоб у їх складі були дієприкметникові звороти.

2. Уявити ситуацію: на уроці праці вам запропонували виготовити до Різдва вироби у подарунок родичам. Скласти твір-опис цього процесу праці на одну з тем: «Виготовлення чудового виробу», «Вчимося робити сюрпризи», «У шкільній майстерні», «Готуємося до свята». У своєму творі використати дієприкметники та дієприкметникові звороти. Довести необхідність і доцільність їх використання.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити