УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

Мета: дати поняття про близькі до пасивних дієприкметників безособові дієслівні форми на -но, -то; формувати вміння вирізняти їх у реченнях, визначати їх синтаксичну роль, утворювати від пасивних дієприкметників; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; виховувати патріотичні почуття, пошану до сконденсованої у прислів’ях народної мудрості.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Мовне спостереження. Прочитайте і скажіть, у якій з колонок подано речення, до складу яких входять пасивні дієприкметники, у якій — речення з безособовими дієслівними формами на -но, -то? Якими членами речення є такі дієслівні форми?

Вже заволочене серпанком сіреньким небо.

Блискавками небо перевито (Є. Гуцало).

Золотом налитий вітер вересневий (П. Воронько).

А у річці скаламучена вода (Б. Олійник).

Покрите інеєм осіннє море (Д. Павличко).

Серце і досі ще сповнене грому.

Вже заволочено серпанком сіреньким небо (Леся Українка).

Блискавками небо перевите.

Золотом налито вітер вересневий.

А у річці скаламучено воду.

Покрито інеєм осіннє море.

Серце і досі ще сповнено грому (В. Сосюра).

Вибірковий диктант. Випишіть безособові дієслівні форми на -но, -то.

I. Усе на світі створено мозолями. Хоч голову зломлено, зате з доброго коня. То не при нас писано. Вітром підбито, морозом підшито. Небом покрито, вітром обнесено. Попрочищено, попромітено, наче й каші не їдено. Не випхано, так виведено. За планом посіяно, а в полі й не орано. Не кожному однаково дано: одному сито, а другому — решето. Сказано: велика птиця — горобець! І злодія не було, а батька вкрадено (Нар. тв.).

II. Що мені суджено: щастя чи мука? (Леся Українка). Прожито вік, як многотрудну ниву перейдено в жорстокому бою (А. Малишко). Ох, і переорано мужицьку душу, і вздовж, і впоперек (М. Стельмах). Перейдено півсвіту і піввіку, натруджено і руки, і чоло, засіяно ж лиш смужку невелику... (О. Довгий). В мене хата, мов палата, сяєвом сіяє. Вквітчано її гаями, вислано лугами і приукрашено Дунаєм, його берегами (П. Куліш). На галяві вже збудовано хату, засаджено городець (Леся Українка). Шелестіли жита, хвилювали жита, а між ними розкидано маки (В. Сосюра) ...Всі квітоньки загарбано, всі квітоньки-зірниченьки геть вирвано з пшениченьки! (Леся Українка).

III. В нас пшениці докошено останні, на голих нивах борозни рахманні (І. Доценко). Нажато вітру в голубі снопи, снопи нажаті складено у копи (Є. Гуцало). Переболено. Пережито. Переплакано сліз гірких (Д. Кремінь). Мене було звідомлено: «Приходь» (Д. Павличко). Підпалив я бікфорд і подумав: «Завершено діло» (П. Воронько). І поклик «Визволено Київ!» весняним вітром нам повіяв (М. Рильський). Ніколи серце не проща того, що розумом безжально вбито (Д. Павличко). Мені на сірому причалі, де стільки злизано слідів, такого море намовчало... (Б. Олійник).

Від поданих дієприкметників утворіть безособові форми на -но, -то. В кожному слові визначте орфограму. Дві-три утворених форми введіть до самостійно складених речень.

Намальований, принесений, припасований, прикрашений, приклеєний.

Спишіть речення, замінюючи пасивні дієприкметники безособовими формами на -но, -то. У записаних реченнях підкресліть граматичні основи.

А дорога сповнена чудес (А. Малишко). І хуртовиною розкидана отара (М. Старицький). А у піску загублені сліди (Д. Кремінь). Розлита блакить по снігах (М. Самійленко). В співи дні мої повиті (В. Сосюра). На жовтих стернищах розсипана солома (Є. Гуцало). Та в мене вишитий рукав полатаний сім раз (За А. Малишком).

Спишіть народні прислів’я, на місці крапок уставляючи безособові дієслівні форми на -но, -то.

За наше жито ще нас і ... . Де ... на живу нитку, там чекай дірку. Вилами по воді ... . Як набуто, так і ... . Прийшов дуже рано, тому тобі й ... . Під носом косовиця, а в голові ще й на зяб ... . Ще ... , а він уже вареників просить. Що сам зробив, те ... певно. Криво викроєно, зате міцно ..., ... свині на небо глянути, ... абияк, то і вийшов кривуляк. Як коней ..., то хоч воза прив’яжи. Оце з’їм та полежу, тоді ще упережу, гляну на сволок, з’їм ще сорок, а як не полегшає, значить, мені ... .

Для довідок. Бито. Зшито. Писано. Збуто. Не дано. Не орано. Не молочено. Зроблено. Зшито. Не дано. Роблено. Вкрадено. Пороблено.

Запишіть речення, підкресліть усі члени речення.

На сизих луках скошено отаву (М. Рильський). Вже трави скошено, вже складено в стоги пропахле сонцем і дощами сіно (О. Довгий). Вечірню сизу даль узором срібним куто (А. Малишко). Як цей вечір узорено! Як його вквітчано зорями! Як люблено поле плугом і як його плугом зорано! (Є. Гуцало). Землі із сонцем розлучить ще не дано нікому (В. Сосюра). І ким це так дано ще й вічно припечатано, що ти є тільки ти? (І. Драч). Людей в кімнаті як набито, і кожен тут бажаний гість (А. Малишко).

Попереджувальний диктант. Підкресліть безособові форми на -но, -то. Визначте їх синтаксичну роль.

I. Неначе із золота звито бджолу золотисту (Є. Гуцало). Знов шляхи відкрито бджолам (Д. Павличко). І даль піснями перевито (М. Рильський). В небі проміння колосся сповнено сонячних мрій (В. Сосюра). Поле й поле... Жде комбайна жито. Труд у хлібну повінь перелито (Д. Луценко). Степи гортають книги вікові, мовляв: «Читай! Все сказано в письмі» (П. Воронько). А єдиних слів, на жаль, було не сказано... А для чого ті слова, як плаче музика? (Б. Олійник)

II. Світе тихий, краю милий, моя Україно! За що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? (Т. Шевченко). Волинщину, Подільщину могилами зрито, снарядами збито, ні орано, ні сіяно під чорнеє літо (П. Усенко). Нині Богом визначено час нам. Україні бути! Як не є! (М. Самійленко). І не порушено в серці звитяги, і, кулями рвані, не схилено стяги (А. Малишко). Ніде не переступлено закону. Нікому не перейдено путі (Б. Олійник). Чужинця виженем. Судьбою так дано (А. Малишко). Вперше вчуто силу добрих слів. Вчуто порух людяності в душах (М. Самійленко). Людині рухатись не суджено по колу (М. Рильський). Не розмежовано душу і розум. Душу осяяно розуму світлом, розум осяяно світлом душі (М. Самійленко).

III. Все переспівано, все обговорено дуже докладно (В. Самійленко). На нескромність втрачено табу (А. Бортняк). Пісня в далеч лунала, поверталась, приносила смуток. У сні України мало. Давнє не призабуто. (М. Самійленко). Так на минулого й майбутнього раменах повішено, мов плахту, долю нашу (Б.-І. Антонич). Кривими виростають ті дерева, яким для крони місця не дано (Д. Павличко). Пощерблені мечі поточено іржею. Лжа стала правдою, а правда стала лжею (Є. Гуцало). Не добудовано світ. Був він і є крихкий (М. Самійленко).

Словник. Плюндрувати — ламаючи, знищуючи, руйнувати, спустошувати що-небудь; нищити, нівечити, псувати.

Диктант із коментуванням. Підкресліть (або назвіть) безособові форми на -но, -то.

I. Підкови ковано у путь (П. Усенко). До ґанку на щастя підкову прибито. Без неї буланий розранив копито, розвідник упав, не утік від погоні, його не діждались в розбитім загоні (П. Воронько). Знаю, в житті переплутано все. Хто тут підкаже, де знайдеш, де згубиш? (Н. Матюх). З печаллю стільки жито й пережито! (Є. Гуцало). Не вичахала за зиму хата гучна й убога. Потім це буде названо батьківським порогом (М. Самійленко). Манекени одягаються модно в закордонні костюми й манішки. Декого в шовки замотано, видно лиш голову й ніжки (Д. Павличко).

II. Любов’ю народу сповито безсмертні пісні Кобзаря (Т. Масенко). В полях Берестечка поховано прадідів кості (А. Малишко). А де ж ти був, мій зрадничку, як в бік мене улучено, як в’язано, і мучено, і топтано, і палено, і глиною привалено? (О. Олесь). Затягнено арканом наші шиї... Терпець урвавсь, але живі надії (М. Старицький). В хаті прибрано, мов на Великдень (М. Стельмах). Розорано й розорено стерню, що вже, здається, й не уродить колос (Є. Гуцало). Тут тинами хати підперезано. Де та стежка, яку вишито шовком-піском у житах? (Є. Гуцало).

Поясніть значення фразеологізмів. Два-три з них уведіть до самостійно складених речень (усно).

На роду (на лобі) написано (відбито). Повито темрявою. Мости вже спалено. Видом не видано, слухом не чувано. Он де собаку зарито. В трубі помелом записано.

Картка № 1. Спишіть, вставляючи на місці крапок пропущені літери. Підкресліть безособові дієслівні форми на -но, -то.

Немало прож..то, ще більш пер..жито. Добро, що у полі колиш..ться жито. Не все тобою пер..думано, не всі проспівано пісні (М. Стельмах). Але в ж..тті моїм ще втрач..но не все (О. Олесь). Б..гато зірочок бл..скучих ро..сипано по н..бесах, неначе квіточок пахучих (Л. Глібов). Пензлем зорі домал..овано ніч. І світанок вже намал..овано пензлем пір’їстим зорі. А тиша — наче в вуха влито віск (Є. Гуцало). Дивне місто проти сонця! Всі взолочено віконця (П. Тичина).

Картка № 2. Спишіть речення, підкресліть у кожному з них граматичні основи. Укажіть особові й безособові форми дієслів.

Весь світ даровано людині (М. Рильський). Не всі серця дадуться хробаку, не всі шляхи у круг закуто (М. Бажан). І зітхати ще рано. Життя не прожито (А. Малишко). Дано вуста мені, щоб я правду говорив ними. (М. Самійленко). І правді я дивлюсь в лице. Життям заплачено за це. (О. Лукашенко). У надрах роздроблено камінь. Це зроблено цими руками. (В. Швець). Здерто з лісу геть сорочку, зніс все ураган (П. Усенко). Холодним спокоєм одягнено поля, у білому вбранні замислилась земля (В. Сосюра).

Картка № 3. Спишіть, вставляючи пропущені літери. Підкресліть у кожному реченні граматичну основу. Вкажіть безособові форми дієслів.

Україно! Земле кохана! Скільк.. поту г..ркого вил..то на твої ниви! Скільк.. крові пролито на роси чистії! Скільк.. жита витоптано ворожими кіньми! Скільк.. могил в..соких самотньо в ст..пу бов..аніє! Л..жать у тих могилах лицарі славні, що боронили волю рідного краю. То пре..ки твої. Хіба не тобі заповідано ними в піснях стати за правду, за землю рідну? (За Ю. Мушкетиком).

Картка № 4. Спишіть, вибираючи з дужок відповідний префікс. Розберіть за будовою виділені слова. Назвіть безособові форми.

Що погано (з-, с-)ховано, те викинуто. То широко закроєно, проте вузько (з-,с-)шито. То дуже мудро, що на снігу (с-, з-)печено. (При-, пре-)йшов рано, аж не дано. Що (з-, с-)сказано, має бути (з-, с-)роблено (Нар. тв.).

IV. Підсумок уроку.

Навчальний диктант.

Ідея повного перекладу Святого Письма українською мовою виникла в Пантелеймона Куліша у спілкуванні з Тарасом Шевченком. Річ у тім, що всі попередні переклади Біблії було здійснено старослов’янською мовою.

Працю над перекладом було розпочато лише через вісім років після смерті Кобзаря. Куліш переїхав до Відня, де у великій біблійній книгозбірні при університеті поринув у роботу. Тут відбулася зустріч перекладача із земляком Іваном Пулюєм, який згодом став першовідкривачем проміння, пізніше названого рентгенівським. Молодий учений досконало володів давніми мовами, що було необхідно для перекладу. Переклад семи книг після смерті Куліша було завершено видатним письменником Іваном Нечуєм-Левицьким.

Уперше видрукувану в Україні Біблію в перекладі П. Куліша за участю І. Нечуя-Левицького та І. Пулюя було представлено квітневого дня 2001 року в Національному музеї Т.Г. Шевченка (За В. Кирилюком; 120 сл.)

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Дібрати 10 прикладів речень з безособовими дієсловами. Вказати стиль викладу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити