УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета: ознайомити семикласників з дієприслівником як особливою формою дієслова; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити дієприслівники в текстах; визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до батьків, родини, роду.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Родина, родина від батька й до сина...

В. Крищенко

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Робота з епіграфом (під музичний супровід пісні на слова Видима Крищенка і музику Олександра Злотника, виконує Назарій Яремчук). Як ви розумієте поняття «українська родина»?

Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Аргументуйте свою думку. Поміркуйте, чим для вас є рід і яке він має значення. Кого ви відносите до членів свого роду? Назвіть дієслова-присудки. Знайдіть слова, які пояснюють у реченнях дієслова, вказуючи на додаткову дію. Яку синтаксичну роль вони виконують? Чи змінюються за особами й числами? На які питання відповідають? Запишіть якомога більше синонімів до слова рід. Складіть з ними 3—4 речення, увівши до їх складу дієприслівники.

Рід — це велика родина (відома в Україні під назвами «пеперище», «служба», «сім’я», «дворище», «хутір»), що, відокремившись, проживала у своєму дворищі, оселі. Рід, маючи своє спільне майно — ріллі, ловецькі терени, стада худоби, — вів спільне господарство під проводом свого старшини. Це була суспільна група — невелика, але суцільна, злучена крупними зв’язками та спільними інтересами. За своїх членів рід солідарно заступався, обороняючи їх від кривд. Згодом, під впливом економічного прогресу, рід, утративши суцільність, розпався на малі самостійні родини. Кожна родина вела своє окреме господарство, маючи свій дім з господарськими будовами, своє поле, худобу тощо, але ліси, пасовиська, озера залишалися спільною власністю цілої оселі-громади. Проте пам’ять належності до роду не губилася. Давні родові традиції жили в родах боярських, шляхетських, міщанських, селянських, священницьких (За М. Стельмаховичем).

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Розгляньте таблицю з теми (чи прочитайте правило). Назвіть спільні ознаки дієслова і дієприслівника, прислівника і дієприслівника. Розкажіть про дієприслівник як особливу форму дієслова.

Коментар учителя. Дієприслівником називається незмінна форма дієслова, яка, поєднуючи ознаки дієслова і прислівника, вказує на додаткову дію: Відмінно закінчивши навчальний рік, хлопець міг спокійно відпочивати.

Подібно до дієслів, дієприслівник має близьке лексичне значення, спільну основу, вид. Для них властиві перехідність і неперехідність, здатність керувати іменниками: створюючи оповідання, спіймавши окуня.

Як і прислівник, дієприслівник не змінюється, пояснює дієслово-присудок, виступаючи в ролі обставин: Гомонять, працюючи, школярі; Зібравшись на спортмайданчику, почалося тренування.

Дієприслівник, як і дієслово, буває доконаного і недоконаного виду: написавши, хитнувшись (що зробивши?), пишучи, хитаючись (що роблячи?).

Розподільний диктант. Дієслівні форми запишіть у дві колонки: у першу — дієслова, у другу — дієприслівники. Аргументуйте свій вибір. Зробіть словотвірний розбір виділених учителем слів. Доберіть антоніми до слів говорити, прикріпивши, зберегти. Складіть 3—4 речення, використовуючи дієприслівники.

Писати, говорити, надихаючи, читають, розказавши, зачарований, стоячи, налетівши, проводячи, оголосити, заквітчаний, шануючи, потерпівши, вилито, зриваючи, зберегти, несучи, прикріпивши.

Прочитайте текст. Які почуття він викликав у вас? Поміркуйте, що передає заголовок тексту — тему чи основну думку. Аргументуйте відповідь. Доберіть власний заголовок. Випишіть дієприслівники. Визначте їх ознаки, спільні з дієсловом і прислівником. Яку синтаксичну роль вони виконують? Розкажіть про одного зі своїх родичів (яка зовнішність, яке значення має у вашому житті, які риси характеру властиві), використовуючи дієприслівники.

МАТИ

Мати вірила: земля все знає, що говорить чи думає чоловік, що вона, гніваючись, може бути доброю, і на самоті тихенько розмовляла з нею, довіряючи свої радощі, болі й просячи, щоб вона родила на долю всякого: і роботящого, і ледачого.

Коли на городі з’являвся перший пуп’янок огірка чи зацвітав, повернувши до сонця, соняшник, мати, беручи мене, малого, за руку, вела подивитися на це диво, і тоді в блакитних очах її назбирувалося стільки радості, наче вона була скарбничим усієї землі. Вона перша у світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, городину і калину, вона першою показала, як плаче, радіючи, дерево, коли надходить весна, і як у розквітлому соняшнику ночує оп’янілий джміль. Від неї першої я почув про калиновий міст, до якого й досі тягнуться думкою і серцем... (За М. Стельмахом).

Дослідження-характеристика. Прочитайте прислів’я і приказки. Визначте, які з виділених слів означають основну дію, а які — додаткову. Доведіть правильність своєї думки. Поясніть значення кожного прислів’я або приказки. Продовжте ряд прислів’їв і приказок двома-трьома власними.

1) Хто слухає, а хто окунів ловить слухаючи. 2) Шкода перемішувати тісто, виймаючи з печі. 3) Зайшовши за Дунай, та й додому не думай. 4) Скінчивши діло, гуляй сміло. 5) Ледачий ївши гріється, а робивши мерзне. 6) Упоравшись з роботою, можна відпочивати. 7) Лінивий сидячи спить, лежачи робить (Нар. тв.).

Бесіда за питаннями.

1. Що називається дієприслівником? Що він означає?

2. На які питання відповідає дієприслівник?

3. Що спільного має дієприслівник з дієсловом?

4. Що спільного має дієприслівник із прислівником?

5. Яку синтаксичну роль виконує дієприслівник у реченні?

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти і записати 5—6речень із фразеологізмами, що містять дієприслівники, вказати їх вид і синтаксичну роль.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити