УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ДІЄПРИСЛІВНИКИ НЕДОКОНАНОГО Й ДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

Мета: формувати вміння утворювати дієприслівники доконаного й недоконаного виду, вміння визначати вид дієприслівників, орфографічну грамотність; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення; виховувати повагу до усної народної творчості.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Формування вмінь і навичок.

Картка № 1. Спишіть речення. Від поданих у дужках дієслів утворіть дієприслівники недоконаного виду. Позначте у словах орфограму «Літери у (ю), а (я) в дієприслівникових суфіксах».

1. Йди вперед, (підставляють) груди вітрам (Я. Велесик). 2. Я йшов незнайомою дорогою, не (бачать) її, навмання ішов (Гр. Тютюнник). 3. Наше військо сміється (б’ються) (О. Олесь). 4. Десь далеко (тремтять) в повітрі, завмирали останні одголоси пісні (С. Васильченко). 5. Ви обминали (бояться) мене (Т. Осьмачка). 6. На мармурових сходах увесь день (лежать), хмуриться лев (К. Бібл).

Картка № 2. Спишіть речення. На місці крапок уставте пропущені літери. Позначте у словах орфограму «Літери у (ю), а (я) в суфіксах дієприслівників».

1. Не любить серце, не бач..чи краси (Г. Сковорода). 2. Та не молися мовою чужою, бо, на колінах сто..чи, умреш (Д. Павличко). 3. Біж..чи крізь ніч, плакав я тихцем (Д. Павличко). 4. Тротуари бл..щали, ловл..чи в себе в..чірні тіні д..рев (М. Коцюбинський). 5. Тр..мтить жайворонок, сипл..чи свої пісні на землю (Панас Мирний). 6. Л..сток, як ранений м..телик, зліта, тріпоч..чи кр..лом (І. Коваленко). 7. Жартувала баба з колесом, крич..чи не своїм голосом (Нар. тв.).

Попереджувальний диктант

З’ївши калач, знову берись до діла. Хто, наївшись, ще їсть, зубами копає собі могилу. Нюхаючи, не наситишся. Завзятий відпочиває, обтираючи піт, а ледачий мучиться, перевертаючись на другий бік. Поспиш в охоту, зробивши роботу. Обточуючи залізничну рейку, можна виточити голку. Сидячи на коні, не ховайся за вівцю. Діждешся гіршого, покладаючись на іншого. Це таке сіно, що й попадя, посоливши, з’їла б. Спотикаючись, вчаться вище ноги піднімати. Подорожуючи, не пускай коня галопом (Нар. тв.).

Прочитайте речення. Вкажіть дієприслівники, визначте вид кожного. Поясніть, від якої основи й за допомогою якого суфікса утворено дієприслівник.

Втікаючи від дощу, остерігайся граду. Голки шукаючи, спалили свічку. Упустивши з гачка рибу, за хвіст не впіймаєш. Учись, на інших дивлячись. Тешучи дерево, кравцем не станеш. Краще скласти руки, ніж працювати, опустивши рукава. Добре попрацювавши, краще відпочиватимеш (Нар. тв.).

Вибірковий розподільний диктант. Випишіть у дві колонки дієприслівники недоконаного й доконаного виду.

Минають літа, одцвітають літа, імення і дати затерши (Б. Олійник). Я, бредучи від хати і до хати, піду в світи порадоньки шукати (М. Вороний). Летять в село лелеки напівсонні, ліниво й важко маючи крильми (О. Довгий). Де ти, хато з вогняною піччю, що завжди ділилася добром, що всміхалась золотим обличчям, материнським гріючи теплом? (Є. Гуцало). Я з непокритим молодим чолом стою, схилившись у пшеничнім німбі, пред образами матері і хліба... (Б. Олійник). Тверджу, любі, хай не все збагнувши: «В злобі — смерть нам. Злитися не слід» (М. Самгйленко). Випала доля нам горда, тяжка і красива: самозгоряючи, світу світить (Б. Олійник).

Словник

Німб — сяйво у вигляді кола над зображенням голови Бога і святих у релігійному мистецтві; символ святості.

Від поданих дієслів утворіть дієприслівники. Позначте суфікс, за допомогою якого утворено дієприслівник. З’ясуйте вид дієприслівника.

Знають, будуть, співають, несуть; прочитати, сісти, з’їсти, помилитися.

Спишіть речення. Підкресліть дієприслівники, позначте над кожним його вид. Виділіть суфікси, за допомогою яких утворено кожен дієприслівник. У виділених учителем словах укажіть орфограми й обґрунтуйте вибір написання.

I. Вітри північні тремтять, затихаючи, між запашними кущами лавровими (Леся Українка). Пограбувавши золоті хороми, вітри в гаях ділили бариші (Л. Костенко). Високі гори, на плечах несучи пісні струмків, з планетами вели переговори (Л. Забашта). Чому верба не спить у хуртовину, грудьми спинивши непогоду злу? (М. Стельмах). Уже тополі гордовиті, з рамен стрясаючи імлу, радіють ранкові й теплу (М. Рильський). Вітрів узявши довгі мітли, осінні дні по світу йдуть (Є. Гуцало). Печаль пташина в душу залетіла, знайшовши вирій у душі моїй (Є. Гуцало). Здіймаючи над головою шерех, зривались з урвищ кажани й сичі (В. Базилевський). А тиша, доторкаючись чола, мені шепоче дивні небилиці (М. Самійленко). І майдан, від сонця ставши злототканим, мерехтить, мов плесо (М. Бажан).

II. Гуртом зібравшись у землянці, бійці співають «Заповіт» (М. Нагнибіда). Мовкнуть вороги, коли Богун підводиться поволі, свій люд і край рятуючи з неволі (А. Малишко). Ввійде люд у святині забуті і з сльозами в очах заспіває псалом за борців, що погинули в скруті, борючися за край і за щастя ясне (М. Старицький). Дід строїть бандуру, пробіг по струнах, і струни говорять в кістлявих руках: «Обріс мохом сірий камінь, в полі лежачи, зажурились козаченьки, дома сидячи». Закричали сірі гуси, в вирій летячи, заспівали козаченьки, в похід ідучи (Л. Боровиковський). Здавалось мені, що ворушаться скелі, з очей своїх сльози ллючи (О. Олесь).

Словник

Псалом — релігійна пісня, молитва, що входить у Псалтир.

Спишіть речення, на місці крапок вставляючи пропущені букви. Визначте вид дієприслівників.

I. Лет..чи, втомився сокіл, стерла чайка крила. Коли в..селими руками не твор..ш світу доброго навкруг, ржавіє серце, наче плуг, полів не ор..чи. Вдягає, стел..чись, пороша на сосни шапки голубі (3 те. М. Стельмаха).

II. Між тих квіток дівчат б..гато ходить. Не рвуть квіток співучих, та зр..вають із кожної рослинки по листку. І, бач..чи забаву їх таку, я мовив: «Нащо ті листки, дівчата? На лік, на страву їх рвете яку?» (І. Франко). Я назад помчав темним путівцем, біж..чи крізь ніч, плакав я т..хцем. Ракета, мов бікфордів шнур, горить, заглиблюється, лет..чи, в блакить (Д. Павличко). Помчали коні, сталлю гримл..чи (М. Бажан).

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти зв’язне міні-висловлювання з використанням дієприслівників різного виду.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити