УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Мета: навчити учнів визначати дієприслівникові звороти в мовленні (усному та писемному); формувати вміння відрізняти одиничні дієприслівники від дієприслівникових зворотів, формувати вміння правильно розставляти розділові знаки при них; розвивати творчі вміння використання зворотів у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до мови, рідного краю; завдяки спільній праці в групах розвивати креативність мислення, відповідальність за результат, старанність; виховувати почуття колективізму.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Розподіліть, враховуючи вид, запропоновані дієприслівники у дві колонки. Визначте в дієприслівниках суфікси.

Прилетівши, знайшовши, борючись, говорячи, принісши, отямившись, лежачи, затискуючи, купуючи, нехтуючи, змусивши, відстоюючи, прикрасивши.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Мовне спостереження. Прочитайте речення, визначте дієприслівники. Які з них мають залежні слова? Які не мають?

1. Жита зашамотіли, підіймаючи догори свої похилені колоски (Панас Мирний).

2. Додому плачучи прийшла і спати плачучи лягла (Т. Шевченко).

3. Не спитавши броду, не лізь у воду (Нар. тв.).

4. Згубивши, не плач, а знайшовши, не радій (Нар. тв.).

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Гра «Уважний слухач». Випишіть з тексту (на слух) дієприслівники. Визначте їх час та вид.

«Ще зеленим юнаком він потайки взяв батьків лук і пішов полювати на Бобровицькі драговини. Провалившись у підступній трясовині по шию, не маючи кого навіть гукнути на допомогу, він дивом вибрався із води, скинувши з себе кований ловецький черес і важкі, набряклі водою чоботи. Разом із чересом у бездонну прірву болота пішов і той нишком узятий батьків лук. Якось уранці цар звелів бити канчуками рабів і молодих дружинників, намагаючись розшукати слід свого улюбленого лука. А старший царевич, злякавшись батькового гніву, сидів осторонь і мовчав. Тоді він малодушно змовчав, але потім, згадуючи той лук, щоразу відчував пекучий сором» (І. Білик).

Бесіда за питаннями.

1. Опрацювавши правило, згадайте визначення дієприкметникового звороту. На його основі дайте визначення дієприслівникового звороту з опорою на попереднє завдання.

2. Якщо одиничний дієприслівник виступає обставиною, то яким членом речення виступатиме весь зворот?

3. Назвіть питання, на які відповідає обставина.

4. Визначте, від якого члена речення ми ставимо питання до дієприслівникового звороту.

5. Чи завжди відокремлюють одиничний дієприслівник?

6. Проаналізуйте розділові знаки при дієприслівникових зворотах в опрацьованих реченнях.

7. Зробіть висновки щодо правил вживання розділових знаків при дієприслівникових зворотах.

Гра «Лінгвістичний пошук». Назвіть дієприслівникові звороти в реченнях, поставивши до них питання.

1. Переночувавши в полі, Хмельницький удосвіта рушив назустріч ворогам.

2. Степом широким, припавши до гриви, козак нісся на стрімкому коні (поясніть значення слова «припавши», доберіть синоніми).

3. Дуже втомившись за день, вершники б’ють шаблюками навмання.

4. Добре попрацювавши, краще відпочиватимеш.

Гра «Лінгвістичний практикум» (усно). Вкажіть речення з дієприслівниковим зворотом.

1. Там синіє Дніпр широкий з жовтими пісками, високими берегами, з темними лісами.

2. Заспівали тяжкі краплини, спадаючи з листя на землю, зашуміла трава від вітру, ворушачись і підстрибуючи вгору.

3. Де-не-де ще тремтів на гілці одинокий, скручений листок, схожий на зморшкувате вушко.

4. Переможним маршем пливе наш державний гордий корабель, шторми поборовши, не злякавшись скель.

5. Весняний вітер нетерпляче зітхає, оббігаючи узлісся та розвіваючи гілля плакучій березі (Леся Українка).

Спишіть речення, визначте дієприслівникові звороти. Розставте розділові знаки, ставлячи питання.

1. Лінь лежачи на печі мерзне (Нар. тв.).

2. Завзятий відпочиває обтираючи піт (Нар. тв.).

3. Не спечеш калачі сидячи на печі (Нар. тв.).

4. Зробивши діло гуляй сміло (Нар. тв.).

5. Втративши голову за волоссям не плачуть (Нар. тв.).

6. Сонце стуливши вії тихо спускалося на землю.

7. Стояла ніч розкинувши над світом шатро небес.

8. Засоромившись ранку ясний місяць зблід.

9. Солдат ступивши кілька кроків вернувся назад і прихопив карабін.

10. Заспокоївшись остаточно чех протер пальцями скельця окулярів.

11. Чех повернувся вже без карабіна тримаючи в руках пакунок.

Індивідуальне завдання-конкурс. Робота в парі — «Хто швидше?» Запишіть речення, розставте розділові знаки, визначаючи дієприслівникові звороти.

Внизу ліниво хлюпотів Дніпро. Вигріваючись на сонці привільно й владно розтягнувся він широкою долиною викручуючись між горами вилискуючи піщаними лисинами мілин і зникаючи з зору танув у блакитній імлі десь аж на обрії.

Слово вчителя.

Дієприслівниковий зворот, виражений фразеологізмом, комами не відокремлюється, якщо він за значенням наближений до прислівника.

Наприклад: Сашко біг не чуючи ніг (тобто дуже швидко).

Фразеологічний практикум. Поясніть значення фразеологічних зворотів. Складіть з ними речення, звернувши увагу на те, що коми в них не ставлять, тому що ці дієприслівники набули значення прислівників.

1. Говорити не переводячи подиху.

2. Працювати не покладаючи рук.

Синтаксичний практикум. Відредагуйте речення. Правильно розставте розділові знаки.

1. Виконуючи домашнє завдання, нас змусили користуватися додатковою літературою.

2. Не вивчивши правил вживання дієприслівників у мові, йому доведеться попітніти над написанням твору.

3. Заходячи в кімнату, мама сіла читати книгу.

4. Під’їжджаючи до свого села, у мене злетіла бейсболка.

Зробіть синтаксичний розбір речення.

Дослідивши зоряне небо, астрономи виявили десяту планету Сонячної системи.

Конкурс «Сміливий експериментатор». Перебудуйте та запишіть речення, замінивши один з однорідних присудків дієприслівниковим зворотом.

1. Здавалось, сонце зупинилося посеред неба і далі не рухалося.

2. Микола взявся за іншу вудочку і став пильно дивитися на поплавок.

IV. Підсумок уроку.

Складіть речення-підписи, що містили б дієприслівники чи дієприслівникові звороти:

1 — ілюстрація до казки «Хуха-моховинка».

2 — ілюстрація до оповідання «Олень».

3 — ілюстрація до вірша «Пісенька про космічного гостя» (або до інших малюнків, виконаних учнями для уроків літератури у 5-7 класах).

Складіть речення. Підкресліть дієприслівникові звороти підкреслити. Змініть місце зворотів у реченнях, поясніть розділові знаки.

Квіти, стуливши, заснули, барвисті, міцним, сном, пелюстки.

Клекотіли, плаваючи, орли, глибокими, понад, велично, міжгір’ями.

(Правильний варіант: Квіти, стуливши барвисті пелюстки, заснули міцним сном. Клекотіли, велично плаваючи понад глибокими міжгір’ями, орли.)

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти чи виписати з художнього тексту приклади до кожного правила з теми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити