УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

КОМА ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ Й ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКУ

Мета: формувати вміння інтонаційно й пунктуаційно виділяти дієприслівниковий зворот і одиничний дієприслівник; розвивати пунктуаційну грамотність; виховувати уважність у побудові речень.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Картка № 1. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви та розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). В останньому реченні підкресліть члени речення.

Блиснула грімниченька, густу хмару розр..ваюч... Засіяли козаченьки, дібровою проїжджаюч... То не маки процвітали, густу траву пр..крашаюч... То козаки луку вкрили, кониченьків попасаюч... (П. Куліш). Та ідуть воли степом, р..вуч.., поховали свого пана, з Криму ідуч... Зозуля літала над ним, куюч.., колеса скр..піли, під ним кот..ч..сь (Нар. тв.). І сіда орел крилатий на могилі споч..вати, налітавш..сь по ст..пах (Б. Грітенко).

Картка № 2. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви і розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення).

З..мля, світаючи, всміхалась (Є. Гуцало). Прощаюч..сь, літо на груди мої пр..падає (Є. Гуцало). Пташенята зовсім зігрілися і, попискуюч.., б..шкетували (М. Стельмах). Листя, кружляюч.., пада. І тужать, відлітаюч.., ключі. Білим цвітом сніжини, кружляюч.., падали з хмар (Д. Луценко). Подувом відваги і свободи дихає, насовуюч..сь, даль (М. Бажай). Замисл..вш..сь, на пал..ць собі вітер незчувсь, як павутину насотав (Б. Олійник). Біжить, накульгуюч.., шлях (І. Гнатюк).

Картка № 3. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення). В останньому реченні підкресліть усі члени речення.

Пахне м’ята, хліба, радіючи, цвітуть (М. Рильський). І по пояс входить в лан широкий, нахиляючись, врожай (М. Стельмах). Червоне крило простерши, крайнебо вгорі цвіло (О. Довгий). Плює під ноги жовтень жовтим листям, та, плачучи, чолом я не схилився (М. Самійленко). І світилися хмари, здійнявшись наметами (А. Малишко). Грав оркестр в мінорнім тоні, навіваючи задуму (М. Вороний). На вогні корчуватім, у широкому полі в казані допріває, булькочучи, каша (А. Малишко).

Картка № 4. Відредагуйте речення.

Побачивши картини Катерини Білокур, мене охопило зачарування. Мені дуже сподобалася столиця, відвідавши її. Виконавши домашнє завдання, мені залишилося підписати зошит. Випивши ліки, у бабусі однаково боліла голова.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Формування вмінь і навичок.

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки(подаємо речення без їх вилучення). Підкресліть дієприслівникові звороти як члени речення. Визначте вид дієприслівників.

I. Опинившись у лузі чи в полі, заслухаюсь мови і послухаю слово, проказане зіллям громовим (Є. Гуцало). Сади стоять, обдмухані вітрами, листки летять, киваючи гіллю (Л. Костенко). Пахучі схиляючи віти, залиті цвітінням рясним, хотів би я садом шуміти (В. Сосюра).

II. Хатина, схилена на схилі, стоїть, сумуючи, сама (Б. Дегтярьов). Сонях дістав і з грудей золотаве, задимлене серце і, закохавшись у ластівку, ластівці віддає (Є. Гуцало). Шумить, вриваючись у душу, спокій, як у пробитий корабель вода (Д. Павличко). Раптово грянувши з розбігу, пропахлий йодом моря дощ відтанцював гульливу джигу на плитах задзвенілих площ (М. Бажай). Поки ми собі на здоров’я тут говорим на сотні тем, гине час, стікаючи кров’ю не написаних нами поем (Л. Костенко).

Словник.

Джига — старовинний англійський танець.

Творче конструювання з елементами аналізу. Прочитайте фразеологічні звороти. З’ясуйте їх значення. Складіть речення з кожним фразеологічним зворотом. Розберіть дієприслівники як особливу форму дієслова.

Бігти не чуючи ніг. Говорити не переводячи подиху. Працювати не покладаючи рук. Сидіти згорнувши руки. Розповідати не кажучи лихого слова.

Робота з деформованими висловленнями. Прочитайте речення з учнівських творів. Знайдіть помилки в уживанні дієприслівникових зворотів і правильно побудуйте речення. Запишіть зредаговані речення.

1) Заходячи в кімнату, мати сиділа й читала книгу.

2) Слухаючи музику, у мене виникло бажання вчитися грати на якомусь інструменті.

3) Сидячи на березі, до нас підійшли школярі шостого класу.

4) Говорячи про зимову красу, дівчинка писала твір.

IV. Підсумок уроку.

Навчальний диктант

Весь людський вік супроводжують пісні. Гойдається материнський спів над колискою, пеленаючи дитинство в тихі мелодії, засіваючи в дитячу душу перші зерна поезії й ніжності. Потім пісні дзвенять дівочими й парубочими голосами, вливаючись у серця бентегу кохання, смуток розставання, мрії й надії на щастя.

Лірична пісня несе в собі високу народну мораль. Вона завжди бере сторону покривдженого, багатству протиставляючи красу, розрахункові кохання, поетизуючи працьовитість, доброту, щедрість, щирість, вірність.

Пісня перелітає над довгою життєвою нивою. Усе знаходить в пісні відгомін: сімейні радощі, нарікання на важку долю, розчарування і радість (За О. Деєм; 87 сл.).

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Дібрати прислів’я і приказки (чи загадки) з дієприслівниками. Підкреслити їх як члени речення, пояснити розділові знаки при них.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити