УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ (ПРАКТИЧНО)

Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови; ознайомити з розрядами прислівників за значенням; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, визначати їх розряд за значенням, добирати прислівники, різні за значенням; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників почуття любові до природи.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Запишіть народні прикмети. Вкажіть прислівники і з’ясуйте, яким членом речення вони виступають.

1) Багато інею на деревах — щедрим буде медозбір.

2) Береза викине лист раніше за вільху — літо буде сухе, пізніше — холодне й дощове.

3) Весна видається на славу, якщо сніг розтане швидко, розіллється широко, земля напоїться вологою.

4) Весна рання — попереду багато морозів.

5) Граки прилетіли до середини березня — літо буде мокре, а сніг зійде рано.

6) Грім напровесні на голе дерево — погано вродять зернові.

7) Гуси високо летять — багато води буде, низько — мало (Нар. тв.). Наведіть 2—3 інші весняні прикмети.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Прочитайте вголос вірш Володимира Підпалого. Яка основна думка поезії? Знайдіть і випишіть прислівники у складі словосполучень. Виділіть головне і залежне слова.

Широкий степ... Ані ярка, ні стежки,

а дихається легко... На крилі

озимини густої жайворонки

з’єднали руки неба і землі...

Ідеш і йдеш собі, неначе вперше,

й зупинишся здивовано, коли

уздриш тополі, що на видноколі

кудись за небо синє поросли...

(В. Підпалий)

З’ясуйте, що виражають ужиті в тексті прислівники (ознаку дії, ознаку стану, ознаку іншої ознаки тощо). Визначте синтаксичну роль прислівників.

Лінгвістична естафета. Кожен ряд учнів одержує завдання записати на дошці у стовпчик словосполучення з прислівниками: учні першого ряду — прислівники, що означають ознаку стану; учні другого ряду — прислівники, що означають ознаку дії; учні третього ряду — прислівники, що означають ознаку іншої ознаки. Учень, який написав словосполучення, передає крейду іншому зі свого ряду. Виграє той ряд, учні якого швидше виконали завдання й не допустили жодної помилки.

Пояснювальний диктант. Запишіть народні вислови. Знайдіть прислівники і з’ясуйте, яким членом речення вони виступають.

1) Тиха вода, а як гарно камінь шліфує. 2) Сім погод надворі: сіє, віє, мутить, крутить, рве, зверху ллє, знизу мете. 3) Прийшла весна дуже красна. 4) Поки було літо, то все було розмаїто. 5) Не хочеш холоду — полюбиш ліс змолоду. 6) Злива довго не йде. 7) Восени і горобець багатий. 8) Пустився вітер зопалу в море та наробив горе (Нар. тв.).

Зверніть увагу на наголос і правопис слів надворі і на дворі. З’ясуйте, чи до однієї частини мови вони налемсать. Складіть з цими словами речення. Випишіть прислівники, згрупувавши їх відповідно до розрядів за значенням.

Колективне опрацювання таблиці

Творче спостереження з елементами аналізу. Прочитайте текст уголос. З’ясуйте стиль і тип мовлення. Доберіть заголовок. Укажіть на прислівники, визначивши їх розряд за значенням і синтаксичну роль. Доберіть синоніми до прислівника неподалік. Складіть з ним речення.

Лиман ще повністю не звільнився від криги. Удалині виднілися її великі й малі уламки. Течія повільно тягнула їх униз.

У затоці, утвореній берегом і косою, було вільно, просторо. Неподалік від мене погойдувалося кілька чималих льодових шматків — плиничок. Знічев’я скочив на одну — тримає добре. Перебрався на другу — теж. Навіть не відчула моєї ваги (Ю. Голобородько).

Дослідження-відновлення. З поданими словами складіть словосполучення, дібравши прислівники з довідки. Визначте головне й залежне слова. Дослідіть, до яких частин мови можуть належати прислівники. Визначте розряд прислівників за значенням.

1) Просуватися... 2) Оглядаючи... 3) Спокійно... 4) Спів... 5) Читання... 6) Виконаний... 7) Зібравшись... 8) Танець...

Довідка: дуже, нашвидку, повільно, по-кошачому, навприсядки, надворі, здивовано, сьогодні.

Дослідження-творче моделювання. До поданих дієслів за зразком доберіть прислівники, різні за значенням. Складіть з ними 2—3 речення, ускладнені однорідними членами.

Зразок. Прийти — прийти швидко (спосіб дії); прийти надвечір (час дії); прийти здалеку (місце дії); прийти наперекір (мета дії).

Слухати, міркувати, жити, усміхатися, працювати.

Логічний диктант. Замініть фразеологізми близькими за значенням прислівниками з довідки. Вкажіть на їх розряд за значенням. До прислівників доберіть антоніми.

1) Одна нога тут, а друга там. 2) Ніс у ніс. 3) До останньої нитки. 4) Голкою ніде ткнути. 5) Бурмотіти під носа. 6) На одній ноті. 7) Знати як облупленого. 8) На власні очі. 9) 3 першого слова. 10) Слово по слову. 11) Як сніг на голову.

Довідка: раптово, швидко, дуже тісно, тихо, особисто, близько, поступово, відразу, дуже добре, монотонно, наскрізь.

Ігрове завдання «П’яте зайве». Прочитайте й визначте, який прислівник у кожній групі слів є зайвим. Обґрунтуйте свій вибір. Укажіть на розряд за значенням прислівників, що є зайвими.

1. Неуважно, спокійно, чудно, уночі, пронизано.

2. Щойно, навесні, день у день, тричі, надворі.

3. Угору, нашвидку, далеко, ліворуч, униз.

4. Спросоння, згарячу, по-дружньому, спересердя, знічев’я.

Дослідження-зіставлення. Зіставте речення. Проаналізуйте в них синтаксичну роль виділених учителем прислівників.

1) Справи в мене пішли добре. — Мені було добре.

2) Ми весело захитали головами. — У класі весело.

3) Тихо задував низовий вітер. — Надворі тихо.

Зі словами гарно, пізно, важко, сумно складіть по два речення так, щоб в одних вони виступали в ролі обставини, в інших — у ролі присудка.

Лінгвістична гра «Прислівник за вами». Відновіть словосполучення, дібравши потрібні за змістом прислівники з довідки, які виконували б роль залежного слова. Поставте до них питання.Вкажіть розряд прислівника.

Викладати..., сміючись..., шлях..., молодий..., близько, виглядати..., зроблений..., читання..., прочитавши...

Довідка: весело, нехотя, цікаво, вічно, назад, молодо, лежачи, зовсім, гуртом.

Зробіть висновок про те, з якими частинами мови можуть пов’язуватися прислівники.

Вибіркова робота з елементами аналізу. Розподіліть прислівники відповідно до значення: до першої колонки запишіть прислівники, що виражають ознаку дії; до другої — ознаку стану; до третьої — ознаку іншої ознаки. Вкажіть розряди прислівників.

Розмовляти тихо, жити поблизу, дуже високий, лагідно дивитися, приїхати здалеку, чекати роками, сказати спересердя, трохи гіркий, ледве теплий, писати грамотно, виглядати молодо, вірити по-своєму, дуже грамотний, дивитися стоячи, прибирати заново.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Навести 3—4 власні приклади прислівників до кожного розряду за значенням. Записати їх.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити