УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Мета: ознайомиш зі способами творення прислівників вищого і найвищого ступенів; формування вміння утворювати і правильно вживати в мовленні прислівники вищого і найвищого ступенів порівняння; розвивати пам’ять, увагу; збагачувати словник учнів; виховувати самостійність у здобутті знань.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Вікторина «Заміни фразеологізми прислівниками»:

Слухати з роззявленим ротом (уважно); одним махом (дуже швидко); нога за ногою (повільно).

Слово вчителя. Записані нами прислівники дають якісну характеристику дії, стану, відповідають на питання як?, можуть мати ступені порівняння.

Спостереження над мовним матеріалом у зв’язному висловлюванні. Прочитайте текст. Яка норма етикету розкривається в цьому оповіданні? Втоніть прислівники, вжиті в тексті. Від яких частин мови вони утворені? Яку особливість мають виділені прислівники? Звірте свої міркуванням з правилом.

Лісовою стежечкою йдуть батько та маленький син. Довкола тиша, тільки чути, як десь далеко стукає дятел та дзюрчить у лісовій гущині струмочок.

Аж тут син побачив: назустріч їм іде бабуся з ціпом. «Тату, куди вона йде?» — питає син. «Зустрічати або проводжати», — каже батько й усміхається.

— Ось як ми зустрінемося з нею, ти скажи їй одне-однісіньке слово: «Здрастуйте!» «Навіщо ж їй казати це слово? — дивується син. — Вона ж зовсім нам незнайома».

— А ось зустрінемося, скажемо їй це слово, тоді й побачиш навіщо. Ось і бабуся. «Здрастуйте!» — каже син. «Здрастуйте!» — каже батько. «Здрастуйте!» — каже бабуся й усміхається.

І хлопчик тоді здивувався: усе довкола змінилося. Сонце засяяло яскравіше. Верховіттям дерев пробіг легенький вітрець, і листя заграло веселіше, затремтіло. У кущах заспівали пташки — раніше їх не чути було. На душі в хлопчика стало легше (В. Сухомлинський).

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Обговорення таблиці з теми.

Форми ступенів

Ступені порівняння

порівняння

вищий

найвищий

Проста

додавання до прислівника суфікса -ш- (-іш-)

додавання до простої форми вищого ступеня прислівника префікса най-, для підсилення значення — префіксів що-, як-

Глибоко → глибше, темно → темніше

Найглибше, якнайглибше; найтемніше, щонайтемніше

Складена

додавання до звичайного прислівника слів більш(менш)

додавання до звичайного прислівника слів найбільш (найменш)

Більш глибоко

Найбільш глибоко

Коментар учителя. Деякі прислівники простої форми вищого ступеня порівняння можуть утворюватися від різних коренів. Наприклад: добре → краще, погано → гірше, багато → більше.

В окремих прислівниках відбувається чергування приголосних:

1) [г] + [ш] → [жч] (дорого → дорожче);

2) [ж] + [ш] → [жч] (дуже → дужче);

3) [з'] + [ш] → [жч] (вузько → вужче).

Окрім того, при творенні простої форми вищого ступеня порівняння в окремих прислівниках випадають суфікси -к-, -ок- перед суфіксом -ш- (швидко → швидше, широко → ширше).

Дослідження-відновлення. Відновіть і запишіть прислів’я, утворивши від прислівників, що в дужках, просту форму вищого ступеня порівняння.

1) Порожня бочка (голосно) дзвенить. 2) (Мало) слів, а (багато) діла. 3) Упертий — (погано) свині. 4) Нема (багато) глухого од такого, що хоче слухати. 5) Чим (криво), тим (смішно) (Нар. тв.).

Моделювання ступенів порівняння прислівників. До якісних прикметників доберіть прислівники із суфіксом -о, від яких за зразком утворіть усі форми вищого й найвищого ступенів порівняння. Складіть 2-3 речення з утвореними формами прислівників.

Зразок: важливо: важливіше, більш (менш) важливо, найважливіше, якнайважливіше, найбільш (найменш) важливо.

Темний, хитрий, рішучий, швидкий, високий, ніжний, чіткий, мудрий, дорогий, короткий.

Розподільний диктант. Розподіліть прислівники у дві колонки: а) ті, від яких утворюються ступені порівняння; б) ті, від яких не утворюються ступені порівняння. Свій вибір обґрунтуйте.

Щедро, прекрасно, спокійно, ласкаво, мужньо, гордо, упевнено, правдиво, емоційно, весело, благородно, самостійно, жорстоко, замкнуто, неспокійно.

Ігрове завдання «Добери антонім». Від поданих прислівників утворіть форми найвищого ступеня порівняння. Дослідіть, які фонетичні зміни відбуваються у процесі творення ступенів порівняння прислівників. Доберіть слова-антоніми й утворіть від них просту і складену форми вищого ступеня порівняння.

Пасивно, багато, високо, близько, вузько, гарно, голосно, легко, повільно, просто.

Вибірково-розподільна робота. Запишіть речення у відповідну колонку таблиці. Обґрунтуйте свою думку.

Ступені порівняння прикметників

Ступені порівняння прислівників1) Почин дорожче грошей. 2) Проси якнайбільше, а бери, що дають. 3) Що більше, то ліпше. 4) Совісті менше — грошей більше. 5) Журба гірша, як хвороба. 6) Більше смутку, як радості. 7) Що не робиться, то все на краще життя (Нар. тв.).

Дослідіть, чи можна визначити, до якої частини мови належать слова вище, краще, веселіше поза контекстом. Чому? Складіть пари речень так, щоб спочатку ці слова виступали прикметниками, а потім — прислівниками.

Експрес-опитування.

1. Чи всі прислівники можуть утворювати ступені порівняння?

2. Як творяться прислівники вищого ступеня порівняння? Наведіть приклади.

3. Як утворюються прислівники найвищого ступеня порівняння? Наведіть приклади.

4. Як можна відрізнити прислівники простої форми вищого ступеня порівняння від однозвучних прикметників?

5. Які зміни приголосних відбуваються у процесі творення простої форми вищого ступеня деяких прислівників? Проілюструйте відповідь власними прикладами.

Вибірковий творчий диктант. Знайдіть серед поданих прислівників якісні й утворіть від них вищий і найвищий ступені порівняння.

Попереду, тихо, надалі, значно, наскрізь, спочатку, коротко, знизу, краще, більше.

Від запропонованих слів утворіть усі можливі ступені порівняння прислівників. Прокоментуйте зміни приголосних при цьому.

Низько, повільно, високо, вузько, легко, швидко, повільно.

«Творча доріжка». Спишіть, розкриваючи дужки й утворюючи від слів форму вищого ступеня порівняння прислівників та прикметників. Підкресліть їх відповідно до синтаксичної ролі в реченні.

1. Де (глибока) вода, там (багато) риби. 2. Що (високе) дерево, то(важко) йому падати. 3. Що (тепло) літо, тим (холодно) взимку. 4. Що (багато) собака гавкає, тим (мало) його слухають. 5. (Добре) багато їсти, ніж багато говорити. 6. Що (старе) колесо, тим воно (погано) скрипить.

«Творчий конструктор». Зі словами міцніше, дорожче, дужче, краще складіть речення за зразком: Планер піднявся вище за найвище дерево.

Гра «Впіймай прислівник».

ЯК ЗРОБИТИ ДЕНЬ ВЕСЕЛИМ

Ти прокинься рано-рано,

Лиш над містом сонце встане,

Привітайся з ластівками,

З кожним променем ласкавим.

Ще й гарнесенько умийся,

І швиденько одягнися,

Підійди до тата й мами

І скажи їм: «Добрий ранок!»

Усміхнися всім навколо:

Небу, сонцю, квітам, людям.

І тоді обов’язково

День тобі веселим буде!

(А. Костецький)

Гра «Відгадай загадку». Запишіть відомі загадки-жарти, знайдіть прислівники.

Що тепліше від кожуха? (Два кожухи).

Коли чорній кішці найлегше пробратися до хати? (Коли двері відчинені.)

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Написати міні-твір на тему «Краще мале діло, ніж велике безділля», використовуючи прислівники у формі різних ступенів порівняння.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити