УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ ТА ЧЕРЕЗ ДЕФІС. БУКВИ -Н- ТА -НН- У ПРИСЛІВНИКАХ

Мета: пояснити правила написання прислівників разом, через дефіс та окремо, спосіб їх творення; формувати вміння обґрунтовувати вибір написання, зокрема -н- і -нн-; розвивати увагу, логічне мислення, вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Поясніть, чим цікаві з погляду граматики такі речення.

Він зробив це незграбно, насміх, і тому його підняли на сміх. Петрик упав на бік, шапка зсунулася набік. Згори почувся гуркіт, і снігова лавина загрозливо покотилася з гори.

З’ясуйте, що виражають ужиті в тексті прислівники (ознаку дії, ознаку стану, ознаку іншої ознаки тощо). Визначте синтаксичну роль прислівників. У якому реченні слово добре виступає прислівником?

1. Та добре, розкажу про них, хоч то вони й не дуже варті (Леся Українка). 2. В той же час уже добре смеркалося (Панас Мирний). 3. Та добре вигострить сокиру... (Т. Шевченко).

1. Частка, вживається на означення згоди. 2. Прислівник (у значенні дуже). 3. Прислівник.

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Лінгвістична гра.

1. Назвіть 5 днів тижня, не згадуючи при цьому ні числа, ні назв днів. Які прислівники ви будете використовувати?

2. Що буде завтра, а було вчора?

3. Який синонім прислівника тепер не змінить свого значення, коли його прочитати справа наліво?

Довідка: 1. Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра. 2. Сьогодні. 3. Зараз.

Лінгвістична гра «Хто більше»? За певний час напишіть найбільше прислівників, утворених:

— від іменників;

— від прикметників;

— від числівників;

— від займенників;

— від інших прислівників.

Знайдіть прислівники-неологізми, поясніть їх стилістичну роль.

Краплинно, прокльонно приймаю цю туж (С. Сапеляк). 2. Питуща земля, усотавши жадливо зволожену тінь, що упала навскіс, тремтяче чекала на зоряну зливу, щоб вицідить сіль мерехтливу із сіль (П. Мовчан). 3. Сміється сміх. Горить на рукаві. Сміється так дитинно, стопричинно. Сміється українно — ми живі... (І. Драч). 4. На чорному оксамиті зорянисто-сліпуче висвічували небесні діаманти (3 журналу).

Дослідження-відновлення. З поданими словами складіть словосполучення, дібравши прислівники з довідки. Визначте головне й залежне слова. Дослідіть, до яких частин мови можуть належати прислівники. Визначте розряд за значенням прислівників і спосіб їх творення.

1) Просуватися... 2) Оглядаючи... 3) Спокійно... 4) Спів... 5) Читання... 6) Виконаний... 7) Зібравшись... 8) Танець...

Довідка: дуже, нашвидку, повільно, по-кошачому, навприсядки, надворі, здивовано, сьогодні.

Спишіть, вставляючи на місці крапок пропущені букви та знімаючи риску. За потреби зверніться до орфографічного словника. Підкресліть прислівники.

I. Душу вільну, молоду я на/марне не ро..вію, я на/зустріч сонцю йду! (М. Вороний). Любіть Україну у сні й на/яву, в..шневу свою Україну (В. Сосюра). В..ртався я до/дому босо/ніж (Д. Павличко). У різні боки чи на/встріч пряму..мо? (М. Самгйленко). Мужність не даєт..ся на/прокат (Л. Костенко). Всі знали в кузні коваля, бо линув гук з/близу, з/даля. Автострада проходила з/ліва і с/права. Автострада обабіч, а ти — в/сер..дині (А. Малишко). Якось з/н..нацька вискнули шасі. Кібермашини були забиті формулами в/щерть (Б. Олійник).

II. Голуб і голубка пол..тіпи в/вись, обнялись крилами, їх вітає вись (В. Сосюра). Тр..мтливо сяють в небі зорі всюди, запала тиша на/вкруги в с..лі (Д. Луценко). Рум’яний цвіт зорі обсипався по/волі (В. Сосюра). Але знов з/н..нацька грім ударив. Усе ж..ве замерзло на/нівець (М. Старицький). Добре, як рідна з..мля під ногами, батьківське небо над головою! (А. Малишко).

Прочитайте речення. Укажіть прислівники, поясніть їх написання. Визначте у словах орфограму «Написання прислівників разом».

У Хоролі всього доволі. Спершу робота, а далі гульки. Уперед не висовуйся, усередині не тупцюй та позаду не шкандибай — ото тобі буде рай. їж вволю, а пий у міру. Клади перед людьми хліб на столі, то будеш в людей на чолі. Вчи дітей споживати кашу вдома. Поночі усі корови чорні. Хата без господаря знадвору, а без господині зсередини порожня. День в день як пень в пень (Нар. тв.).

Спишіть, знімаючи риску. Визначте у словах орфограму «Написання прислівників разом».

Мандруємо вогким туманом на/зустріч сліпій сніговиці... (Леся Українка). Сніги ж ішли на/вскіс, ішла зима (М. Стельмах). І вже беруть у роботу й морозці, та вітри й на/зустріч, та на/впроти, та с/піднизу, й із/гори (П. Усенко). Я усе ж незгорблений пройду, на/півдорозі не впаду (Л. Дмитерко). Ніч прийшла милосердна, схиляюся ночі до/земно (Є. Гуцало). В/досвіта дві хмароньки зустрілися у/горі (О. Олесь). То темніючи, то просвітлюючись, урочисто гудуть ліси й разів од разу на/відмаш кидають на полотнище дороги чіткі етюди (М. Стельмах). Сніжинки, сніжинки на/дворі, а у серці моєму весна (В. Сосюра). Просто до батьківської оселі пшеницями і стежечка на/впростець (М. Самійленко). Він знав існування та у/брід, й у/плав (А. Малишко). Доріжка у житі — то ж що принада! Роззувшись, чимчикуй собі чим/ дуж (Л. Дмитерко). Олень біг на/вперестриб, кущ під ним або хмарка (Д. Павличко). Блакитне озеро барвінку захвилювалося у/низу (А. Швець). Чебрецями зацвіла толока, а оба/біч хиляться жита (О. Видовжений).

Диктант із коментуванням

I. Душа сама назавжди вибирає, із ким бути їй (Е.Дікінсон). Як хвиля хвилю, рана рану народжує безперестану (Д. Павличко). Дивіться періодично угору, дивіться періодично у гори (В. Коротич). Забилось українське серце іспанській пісні в унісон (Л. Дмитерко). Пливе до нас назустріч лебідь по ставку зеленім (М. Рильський). Навпростець я подамсь, на лимани, підіймусь на високі кургани (М. Нагнибіда). Я біг, я падав із високості та піднімався нашвидку (Д. Павличко). Де у стрісі дірку має вітерець, там вихор крівлю знищить нанівець (Я. Радисерб-Веля). Наостанок усі мудрішають (Нар. тв.).

II. Стояла тиха та по-своєму хвилююча година. Згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк, а внизу з-під будь-якого куща виповзав туман. Здавалося, над землею коливалося два неба. Сіре було знизу, а вище було сизе. Туман і присмерк щільніше підходили один до одного, нарешті, злилися в вечір. Міцніше запахло березовим дьогтем. (За М. Стельмахом).

Прислівник з нн ужито в реченні

а) Льотчикам натомлено дрімалось (Б. Олійник).

б) Вдарила ніжність в груди крилом лебедино (Б. Олійник).

в) Поет співав глибинно, старовинно (І. Драч).

Доберіть прислівник із нн. Розберіть його за будовою (напр.: законно, незрівнянно) чи прислівник із нн введіть у речення (напр.: І мелька невпинно голка в худесенькій руці) (М. Старицький).

Дослідження-спостереження. Виразно прочитайте текст уголос. Доведіть, що висловлювання належить до роздуму. За допомогою чого автор досягає виразності мовлення?

Чи доводилося тобі, любий читачу мій, тримати коли-небудь у душі таємницю? Справжню серйозну таємницю, якої ніхто-ніхто ще не знає і яка може ошелешити будь-кого. Чи доводилося тобі, любий друже, тримати таку таємницю? Якщо не доводилося, то я тобі скажу віч-на- віч: ох, яка ж це важка нестерпна річ!

Таємниця та всього-на-всього не дає тобі дихати, не дає всидіти на одному місці, крутить тебе дзиґою, підкидає вгору, несе, штовхає тебе кудись. Розпирає тобі груди, ламає ребра — рветься до людей.

І де тих сил набратися, щоб утримати її? Не пустити з язика (В. Нестайко).

Випишіть слова, що пишуться через дефіс. З’ясуйте, до яких частин мови вони належать. Поясніть правопис цих слів. Чи довіряли вам друзі якусь таємницю? Розкажіть, чи змогли ви втримати її.

Вибіркова робота. Згадайте правила правопису складних слів через дефіс. Випишіть прислівники, поясніть їх правопис.

Академік-фізик, по-сусідськи, альбом-книга, альфа-промені, англо-український, бесіда-інтерв’ю, бозна-як, буро-зелений, будь-як, віце-адмірал, вокально-інструментальний, давним-давно, п’ять-шість, де-небудь, день-другий, десь-колись, дитячо-юнацький, який-небудь, казна-що, якось-то, білий-білий, ходив-ходив, часто-густо, великий-превеликий, міні-футбол, по-твоєму.

Сформулюйте правила вживання дефіса у прислівниках. Свої висновки звірте з теоретичним матеріалом підручника.

Моделювання синтаксичних одиниць. Утворіть словосполучення «дієслово + прислівник з префіксом по-». Поясніть правопис прислівників через дефіс.

Співати (італійський), пояснити (батьківський), написано (дитячий), попросити (добрий), одягнутися (модний), визнати (чесний), прибрати (хазяйський), думати (свій), захищати (геройський).

Творче конструювання. Від прикметників утворіть за зразком прислівники префіксально-суфіксальним способом. Сформулюйте правило написання прислівників через дефіс. Прислівники, утворені від прикметників, розберіть за будовою.

Зразок. Дідівський → по-дідівському, по-дідівськи.

Іспанський, материнський, богатирський, азійський, братський, командирський, європейський, дитячий, мисливський, панібратський, свійський.

Дослідження-зіставлення. Спишіть, розкриваючи дужки. Порівняйте написання співзвучних слів. Зробіть висновок про правопис прислівників із префіксом по- й однозвучних прикметників і числівників із прийменником по. Свої міркування звірте з теоретичним матеріалом підручника.

1) Підписати зошит (по)шкільному. — (По)шкільному подвір’ї розбіглися школярі.

2) Мисливець ішов (по)лисячому сліду. — Він дивився на їжу (по) лисячому.

3) Пташки защебетали вже (по)весняному. — (По)весняному небі пролетіли перші ластівки.

4) Заняття тривають (по)перше червня. — (По)перше, потрібно зустрітися з товаришем.

5) Рушник вишитий (по)українському. — Дарувати за українським звичаєм.

6) Рапорт віддавали (по)військовому. — Кожному героєві дали (по) військовому званню.

Розподільний диктант. Розподіліть прислівники, що пишуться через дефіс, за колонками таблиці відповідно до правил правопису.

Префікс по- і суфікси

-ому (-ему), -и, -е

Префікси

будь-, казна-, хтозна-

Суфікси

-небудь, -таки, -то, -от

Складання однакових чи близьких за змістом слів

По/азійськи, по/вашому, десь/то, будь/де, повік/віки, далеко/далеко, по/восьме, казна/звідки, по/давньому, ледве/ледве, так/то, казна/куди, як/небудь, по/доброму, тихо/мирно, навіщо/таки, мало/помалу, по/інакшому, по/козацьки, хтозна/скільки, звідки/таки, хтозна/як, по/своєму.

Дослідження-спостереження. Запишіть прислівники будь-що-будь, віч-на- віч, всього-на-всього, де-не-де, коли-не-коли, пліч-о-пліч, як-не-як. Запам’ятайте їх правопис. Зверніть увагу на склад цих прислівників.

Пояснювальний диктант. Спишіть, розкриваючи дужки. Визначте синтаксичну роль прислівників. Виділіть орфограму «Дефіс у прислівниках».

1) Діло сяк(так) волочиться, та покинути не хочеться (Нар. тв.).

2) Тихо(мирно) спала зграя лебедина (О. Олесь).

3) Усяк розумний (по)своєму: один спершу, а другий потім (Нар. тв.).

4) Ось(ось) прийду до хатоньки моєї, де мати жде мене (О. Олесь).

5) Тихо(тихо) лопотить на деревах листя та гуде у траві джміль (В. Нестайко).

6) Спів веселий давно(давно) помалу стих (О. Олесь).

Визначте розряд прислівників за значенням. Лінгвістична гра «Доберіть синонім». До поданих сполучень слів доберіть з довідки прислівники-синоніми. Поясніть, яким способом утворені ці прислівники.

На босу ногу, ненароком, по дорозі, дедалі, з власної волі, справа, похапки, зліва, навзнаки, заразом, проти волі, будь-коли.

Довідка: мимохіть, водночас, босоніж, нашвидкуруч, повсякчас, чимраз, мимохідь, праворуч, самохіть, горілиць, силоміць, ліворуч.

Дослідження-спостереження. Запам’ятайте наголос у прислівниках босóніж, горілúць, навзнакú, заразóм, воднóчáс. Зробіть фонетичний розбір одного з них.

Зверніть увагу на правопис і наголошення слів дарма що, поки що, тільки що, хіба що, чи що.

Логічний диктант. До сталих виразів доберіть і запишіть прислівники-від- повідники, знімаючи риску. З’ясуйте морфологічну будову цих прислівників. Поясніть їх правопис.

На всі заставки, скільки є сили, де припало, на живу нитку, жодним способом, з бігом часу, правду кажучи, жодною мірою.

Довідка: аби/як, що/духу, де/далі, чи/мало, аби/де, що/сили, ані/ трохи, що/правда, ані/як.

Запишіть самостійно дібрані складні прислівники, утворені за допомогою часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-.

Дослідження-відновлення. Утворіть складні прислівники поєднанням прийменника із самостійними частинами мови. Запишіть, підкресліть орфограму.

У(зима), в(літо), з(бік), на(зустріч), о(північ), у(гора), на(сила), в(ручний), на(четверо), на(що), в(ранок), на(двоє), на(швидкий), с(повний), с(перший), по(маленький), за(новий), до(купа), на(весна), над (вечір), до(низ), в(другий), по(малий), з(легкий), до(голий), по(рука), на(показ).

За допомогою словника з’ясуйте, чи виступають синонімами слова нагору і на-гора. З одним із них складіть речення.

Самостійна робота за варіантами. Випишіть прислівники за варіантами:

Варіант 1 — утворені сполученням прийменника з прислівником;

Варіант 2 — прийменника з іменником;

Варіант 3 — прийменника з прикметником;

Варіант 4 — прийменника з числівником;

Варіант 5 — прийменника із займенником. Поясніть правопис.

На/приклад, у/день, на/багато, в/нічию, в/третє, с/проста, на/вічно, до/тепер, на/певне, у/п’яте, в/тім, на/віки, на/скрізь, на/що, на/четверо, у/ночі, за/одно, по/одинці, на/віщо, по/декуди, з/низу, в/рівень, за/довго, з/гарячу, за/видна, с/проста, на/початку, на/скрізь, у/голос, на/троє.

IV. Підсумок уроку.

Бесіда за питаннями.

1. Які прислівники пишуться через дефіс? Наведіть приклади.

2. Назвіть істотні ознаки прислівників, що пишуться разом.

3. Наведіть приклади прислівників, які за звучанням збігаються зі сполученнями іменників, прикметників чи числівників з прийменниками. Чи однакове написання цих співзвучних слів?

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

1. Увести подані слова в самостійно складені речення. Пояснити їх правопис: по-вашому — по вашому; по-восьме — по восьме; по-домашньому — по домашньому.

2. Пояснити, чому подані пари спільнокореневих слів пишуться по-різному: попросту — по-простому, порізно — по-різному.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити