УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Мета: поглиблення вивченого про написання прислівників; розвивати пам’ять, увагу; виховувати відповідальне ставлення до слововживання і написання слів української мови.

Тип уроку: поглиблення вивченого.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Картка № 1. Без кінця, без сумніву, пліч о пліч, в обмін, по свійськи, в міру, вперед-таки, до запитання, казна коли, до лиця, до речі, на щастя, з краю в край, хтозна де, з усіх усюд, в основному, багато багато, в цілому, до побачення.

Картка № 2. У прислівниках, які пишуться через дефіс, підкресліть другу від початку букву і прочитаєте відгадку до загадки: «Ростом невеличке, ні звір, ні пташка, а землю риє, будинок будує» (Лопата).

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя. Про яку частину мови продовжимо опрацьовувати навчальний матеріал?

Ознаку дії називає,

А також місце, час, причину

Цієї дії визначає,

І кожен цю частішу знає.

Сміється сонце як? Ласкаво,

Мандрує небом величаво.

А небо голубіє дивно,

Пливуть хмарини тихо, мрійно...

III. Поглиблення вивченого.

Колективне опрацювання схеми.

Творче моделювання мовних одиниць. Доберіть до слів спільнокореневі прислівники, утворивши їх за допомогою вказаних префіксів. Сформулювйте правило написання прислівникових сполучень. Свої висновки зіставте з теоретичним матеріалом підручника.

З’ясуйте, чи однаковим способом творяться прислівники типу на совість і по можливості. Зробіть словотворчий аналіз цих слів.

Пояснювальне письмо. Спишіть прислівники, розкриваючи дужки. Назвіть орфограми. Які слова викликають у вас сумнів при наголошенні? Перевірте себе за словником.

(Без)відома, (без)перестанку, (без)сумніву, (без)кінця(краю), (в)до(світа), (в)заперті, (в)затишку, (від)тепер, (від)усюди, (во)віки, (в)решті(решт), вряди (годи), (все)одно, всього(на)всього, (в)три(дорога), (в) цілому, (в)шосте, ген(ген), давним(давно), (де)далі, день(за)днем, день(у) день, десь(то), (до)відома, (до)завтра, (до)ладу, (до)не(схочу), (до)нині, (до)ранку, (з)боку, (з)боку(на)бік, звіку(зроду), (зо)зла, (з)середини.

Поміркуйте, чому прислівники, що пишуться окремо, називають прислівниковими сполученнями. Вкажіть прислівники, до складу яких входять два префікси. Розберіть ці слова за будовою й визначте спосіб їх творення.

Дослідження-зіставлення. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. З’ясуйте розбіжність у написанні однозвучних слів. Назвіть частини мови, до яких вони належать.

1) Кімната замкнута (з)середини — читай (з)середини розділу. 2) Видніється (в)далечині — (у)далечині моря. 3) Глянути (в) бік ударити (в)бік. 4) Попередити (в)останнє — налити води (в)останнє відро. 5) Увести прислівник (у)перше речення — (у)перше почути. 6) Подарувати (на) пам’ять книгу — продекламувати вірш Шевченка (на)пам’ять. 7) (У)середині все тремтіло від щастя — знайти (в)середині альбому потрібне фото.

Творче конструювання. Доповніть речення. Визначте їх вид за будовою. Поясніть правопис прислівників.

1) Я вважаю, що людина повинна думати перед/усім про...

2) Коли я бачу поруч добру людину, то...

3) Справжня людина ні/коли не дозволить собі...

4) Людина з великої букви — це перш/за/все...

5) Найкращими рисами людини є, по/перше,..., по/друге,..., по/третє,...

Розподіліть прислівники за написанням: до першого кросворда запишіть ті, що пишуться разом, до другого — ті, що пишуться окремо. У виділених рядках прочитайте слова, що вказують на особливість їх написання.

По/заду, в/ранці, на/зло, по/двоє, поза/вчора, до/речі, без/краю, з/на/двору, по/малу, на/мить, з/переляку.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Виписати з «Українського правопису» прислівникові сполучення, що пишуться окремо. Запам’ятати їх.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити