УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Мета: ознайомити з основними правилами правопису голосних о та е в кінці прислівників, утворених від прикметників і дієприкметників; зміцнити навички правопису прислівників з відповідною орфограмою, пояснювати її за допомогою орфографічних правил.

Тип уроку: сприймання і засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Запишіть у дві колонки з прикінцевим: а) -и; б) -і.

Наскільк.., філософськ.., дедал.., навшпиньк.., двіч.., дос.., вдалечин.., знестям.., гігантськ.., заоч.., насправд.., віднин.., звідусюд.., вельм.., допок.., ззовні, навкулачк.., навкруг.., ополудн.., залюбк.., навпомацк.., наприкінц.., насторож.., навпрошк...

Назвіть, від яких частин мови утворені ці прислівники.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя (демонстрування переліку орфограм, пов’язаних з прислівником).

Ось горда дама,

Королева Орфограма.

Через оцінки, щоб не ридати,

Вивчіть всі правила:

Що й як писати!..

III. Сприймання і засвоєння нових знань.

Відновіть народні вислови, визначте їхні межі. Запишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Виділіть прислівники, з’ясуйте їх синтаксичну роль.

Кому добре той співає кому зле той плаче веселе дерево весело й співає як заспіває то аж плакати смачно болить горло співати дармо славні бубни за горами а глянь ближче собача шкура краще маленька рибка ніж великий тарган більше землю удобряй будеш мати урожай як Павло то й весело.

Сформулюйте закономірність уживання голосних о, е в кінці прислівників.

Дослідження з елементами зіставлення. Запишіть пари слів. Дослідіть, який логічний зв’язок властивий прислівникам. Поясніть правопис їх. Назвіть орфограму.

Вільно — вільніше, гірко — гіркіше, грубо — грубіше, голосно голосніше, романтично — романтичніше, густо — густіше, віртуозно віртуозніше.

Дослідіть, чи всі прислівники в простій формі ВИЩОГО ступеня порівняння закінчуються на -е.

Розподільний диктант. Від поданих прикметників утворіть прислівники суфіксальним способом. Запишіть їх у дві колонки.

Багатозначний, безжалісний, байдужий, нудний, блискучий, ближчий, даремний, хороший, цілющий, грозяний, жагучий, добрячий, титанічний, ГОЖИЙ, СИМВОЛІЧНИЙ.

До виділених слів доберіть антоніми. Утворіть від них прислівники. Визначте в них суфікси.

Дослідження-пошук. Випишіть прислівники, утворені від дієприкметників. Обґрунтуйте свій вибір. Зробіть словотвірний аналіз їх. Визначте, до яких розрядів за значенням належать прислівники.

Захопливо, буквально, боязко, рипуче, в’яло, сатирично, зарано, воєдино, вражаюче, задовго, голодно, скрипуче, запевне, горизонтально, терпляче, скісно.

Лексичний експеримент. До поданих прислівників доберіть синоніми, утворивши синонімічні ряди. Підкресліть орфограми.

Безпечно (нешкідливо, невинно, незагрозливо); рішуче (категорично, безапеляційно, беззаперечно, ультимативно), терпляче (витривало, терпеливо); страшно (боязко, моторошно, лячно, боязно); даремно (безрезультатно, безуспішно, намарно).

Дослідіть, чи можна вважати прислівники змодельованих СИНОНІМІЧНИХ рядів абсолютними синонімами. Відповіді обґрунтуйте.

Лексична вікторина. Дві команди почергово називають прислівники: перша — ті, що закінчуються на -е, друга — на -о. Перемагає та група учнів, яка останньою назве слово.

«Знайди зайве слово».

1. Визначте, який прислівник утворено від іншого прислівника.

Щодобово, соромно, надовго, рвучко.

2. Визначте, який прислівник утворено від прикметника.

Наглухо, нащо, клопітно, нізащо.

3. Визначте, від якого прикметника можна утворити прислівник на -е.

Безбарвний, далекуватий, найважчий, горизонтальний.

4. Визначте, який прислівник утворено від числівника.

Найбільше, вперше, найвище, доконче.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти завдання з теми. Варіант: до поданих прикметників та дієприкметників дібрати прислівники й утворити від них ступені порівняння, якщо це можливо (веселий — весело, веселіше, більш весело, найвеселіше, найбільш весело).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити