УКРАЇНСЬКА МОВА - Конспекти уроків 7 клас Посібник для вчителя - 2015 рік

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ТИПУ: РАЗ УРАЗ, З ДНЯ НА ДЕНЬ...

Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників; сприяти зміцненню навичок правопису прислівникових сполучень окремо та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загально-пізнавальні вміння правильно писати прислівникові сполучення з вивченою орфограмою, знаходити й виправляти помилки у правописі прислівникових сполучень; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу привернути увагу семикласників до видатних особистостей світового масштабу.

Тип уроку: поглиблення вивченого

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

II. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Сполуки іменників із прийменниками, які відповідають на питання прислівника та є у реченнях обставинами, називають прислівниковими сполуками. Наприклад: без сумніву, на щастя, з переляку, по змозі, у вічі, як слід та ін. Прислівникові сполуки часто називають прислівниками. Це свідчить про те, що процес їхнього переходу в прислівники ще не завершився.

Прислівникові сполуки пишуть окремо. Проте їх правопис краще перевіряти за словником.

Окремо пишуться словосполуки, що мають значення прислівників і складаються з двох іменників (зрідка — числівників) та одного чи двох прийменників: від ранку до вечора, день у день, з боку на бік, з дня на день, один в один, раз у раз, рік у рік, час від часу.

III. Поглиблення вивченого.

Прочитайте. Визначте в реченнях прислівникові сполуки.

1. Посмішка йшла, без сумніву, із зовсім чистої, не збаламученої душі (І. Багряний). 2. Голос її нагадував голос немащеного колеса, що без упину котиться по грудомаччю та каміняччю (Є. Гуцало). 3. Велетенською темно-синьою крашанкою він завзято котиться до хати. Рве на себе двері в світлицю, на ходу перекочується через поріг (М. Стельмах). 4. Щось дике проглядало у широченних вилицях, до лиха низькому лобі, маленьких вицвілих очах (Ю. Обжелян).

Знявши риски, прислівники, що їх пишемо разом, та прислівникові сполуки, які пишемо окремо, запишіть у дві колонки. Перевірте себе за словником.

У/досвіта, до/речі, без/наміру, раз/у/раз, з/дня/на/день, тим/часово, рік/у/рік, що/тижня, з/розгону, на/диво, на/самоті, по/суті, у/плав, час/ від/часу, від/ранку/до/вечора, через/силу, стрім/голов, за/рахунок, по/ всюди, у/тричі, з/давніх/давен.

Спишіть, вставляючи пропущені літери та знімаючи риски. Прислівникові сполуки підкресліть. Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

1. Я рибу на річці ловлю день/при/дні (Є. Гуцало). 2. Серденьком б’ється дж..рельце цілюще, з ним ро..мовляю один/на/один (М. Осадчий). 3. Я був самотній, сам/на/сам з своєю самотою (Ю. Рибчинський). 4. А дід мою дослухав казку і виявив серде..ну ласку: «За те, що гарна казка ця, на/вибір вирвіть кавунця» (Д. Білоус). 5. Глечик день/у/день не/надщерблюєт..ся, а ро..биваєт..ся од/разу (Нар. тв.).

Творче спостереження з елементами аналізу. Прочитайте текст мовчки. Виділіть речення, що розкриває основну думку висловлювання. Назвіть ужиті в тексті прислівникові сполучення, що пишуться окремо.

Люди, знайомі з творами Альберта Швейцера, здогадувалися: учений, до останку одержимий ідеєю добра, вибрав найгуманнішу у світі професію лікаря. Одні схвалювали це рішення, інші на диво вважали його надмірним. Адже професор без ліку був ладний зарадити біді товариша, не шкодував грошей для бідних. «Чого ж ще треба?» — питали вони.

«Я хотів спробувати зробити таким чином, щоб моє життя, моя праця говорили про те, у що я вірю», — розповідав він. І він це зробив: сім років день у день вивчав медицину, п’ятдесят два — на совість працював лікарем в африканському селищі, тут створив лікувальний центр. Подвиг Швейцера полонив у цілому багатьох чесних людей Землі. Його боротьбу за мир, без сумніву, було відзначено Нобелівською премією (За М. Бріманом).

Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Доберіть заголовок. Визначте межі речень. Спишіть, розставляючи потрібні розділові знаки й поділяючи висловлювання на абзаци. Поясніть написання прислівників, згрупувавши їх за правилами правопису. Зробіть морфологічний розбір по одному прислівнику кожної групи.

Мабуть найбільш яскравим прикладом того чого може досягнути людина є Демосфен його перша промова по/суті провалилася та інакше й бути не могло природа на/жаль наділила його якостями що були несумісні з ораторською діяльністю маленький зріст слабкий голос погана дикція тощо здавалося що дорога на трибуну для нього закрита на/ завжди інший би примирився та зайнявся чимось іншим але тільки не Демосфен він розпочав щоденну працю через/силу приходячи на берег моря він по/перше набирав у рот каміння й по/довгу відпрацьовував дикцію при кожному неправильному положенні язика каміння впиналося прямо/таки в піднебіння по/друге він почав говорити голосно на/ стільки щоб заглушити шум морського прибою не/ймовірно але завдяки таким тренуванням Демосфен на/щастя позбувся своїх недоліків і став одним із найблискучіших ораторів отже немає нічого недосяжного (За Л. Зубенко).

Вибірковий диктант. Із прослуханих текстів випишіть прислівники і вкажіть їх розряд та поясніть написання.

УКРАЇНСЬКИЙ МОЦАРТ

1758 року до Придворного хору в Петербурзі зараховано «камер-співаком» семирічного хлопчину з українського міста Глухів. У чарівний світ музики прийшов тоді її майбутній класик Дмитро Бортнянський. Юний співак одразу привернув увагу красивим м’яким і водночас сильним дискантом. В одинадцять літ він співає головну жіночу, а через три роки головну чоловічу партію в опері «Альцеста».

В Італію він приїхав шістнадцятилітнім хлопцем удосконалюватися в музиці і співі. А на батьківщину повернувся зрілим композитором, автором трьох опер, кількох ораторій. Петербург обдаровує Бортнянського званням композитора Придворного хору. А далі... міняються часи, змінюються царі, а Бортнянський до останніх своїх днів залишається на чолі музичного життя столиці.

Композиторська спадщина Дмитра Бортнянського багата й різноманітна за жанрами. Передовсім то — шість опер, хорові культові твори, концертні увертюри, камерні ансамблі, сонати, п’єси для фортепіано, романси і навіть музика для військових оркестрів. В усьому тому розмаїтті нерідко звучать мотиви українських народних пісень.

Біографи Д. Бортнянського слушно називають його українським Моцартом. Бо він і справді є яскравою зіркою у світовій музичній культурі. (За Н. Руденко).

ЩО ТАКЕ РІДНА МОВА?

На жаль, багато мовознавців забуває про те, що рідна мова закладена в людині генетично. Сучасна електроніка фіксує особливості національного плачу новонародженої дитини. То чи маємо ми право байдуже ставитися до свого національного генетичного коду? Чужа мова, насаджена в ранньому віці, гальмує розумовий розвиток дитини: «...Учені підтвердили геніальний здогад Вільгельма Гумбольдта, висловлений у XVIII ст., що мова у вигляді коду існує в нейроклітинах людського мозку і генетично передається від батьків до дітей. Навчання мови дитиною йде як розшифрування коду. До того ж, мозок людини має ділянки, функціональне призначення яких запрограмоване на майбутнє».

Як стверджував видатний мовознавець Олександр Потебня, мислення дитини повинно формуватися на ґрунті рідної мови, і поки воно не дозріло, поки не сформувався остаточно мовно-розумовий апарат, двомовність є шкідливою. Давно помічено, що маленькі діти, коли вчаться розмовляти, самі створюють слова та їх форми іноді несвідомо за принципами давньоукраїнської мови. Це ще один доказ того, що мова передається генетично з роду в рід, від дідів і прадідів онукам.

IV. Підсумок уроку.

Оцінювання рівня навчальних досягнень.

V. Пояснення домашнього завдання.

Скласти міні-розповідь про видатного українця, використовуючи прислівникові сполуки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити